Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja

Avtorji

  • Aleksej Kalc Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU)

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7258

Ključne besede:

slovenska obala, istrski eksodus, priseljevanje, zamenjava prebivalstva, etnične spremembe,

Povzetek

Prispevek obravnava migracijske procese na slovenskem obalnem območju v obdobju petnajstih let po drugi svetovni vojni. Poudarek je na priseljevanju, ki je sledilo priključitvi območja socialistični Jugoslaviji leta 1954. Prikazane so zamenjave prebivalstva, etnične spremembe in geografski izvor priseljenskih tokov. Nakazani so tudi nekateri problemi, ki so vplivali na priseljevanje in nastajanje nove družbene stvarnosti. Med vprašanji, vrednimi raziskovanja, avtor poudarja politiko in upravljanje priseljenskega procesa, oblike vključevanja prišlekov v novo okolje ter odnose med priseljenci in lokalnim prebivalstvom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Aleksej Kalc, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU)

PhD in History, Slovenian Migratin Institute ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana; AKalc@ zrc-sazu.si

Objavljeno

2019-02-03

Kako citirati

Kalc, A. (2019). Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja. Dve Domovini, (49). https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7258

Številka

Rubrike

Članki