Druga plat »istrskega eksodusa«: Priseljevanje in družbena obnova v slovenskih obalnih mestih v petdesetih letih 20. stoletja

Aleksej Kalc

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7258

Povzetek

Prispevek obravnava migracijske procese na slovenskem obalnem območju v obdobju petnajstih let po drugi svetovni vojni. Poudarek je na priseljevanju, ki je sledilo priključitvi območja socialistični Jugoslaviji leta 1954. Prikazane so zamenjave prebivalstva, etnične spremembe in geografski izvor priseljenskih tokov. Nakazani so tudi nekateri problemi, ki so vplivali na priseljevanje in nastajanje nove družbene stvarnosti. Med vprašanji, vrednimi raziskovanja, avtor poudarja politiko in upravljanje priseljenskega procesa, oblike vključevanja prišlekov v novo okolje ter odnose med priseljenci in lokalnim prebivalstvom.

Ključne besede

slovenska obala; istrski eksodus; priseljevanje; zamenjava prebivalstva; etnične spremembe;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7258