Avtonomija migracij in vladnost plastičnih meja

  • Mojca Pajnik Mirovni inštitut, FDV
Ključne besede: avtonomija migracij, meje, vladnost, plastičnost, ekternalizacija meja, Balkanska migracijska pot,

Povzetek

Avtorica na podlagi avtonomije migracij meje analizira kot mesta nadzora in nasilja
ter hkrati kot migrantski praxis, kot strategije bega in ruptur. Pojasnjuje idejo o »utelešenih mejah«, da bi pokazala, kako meje na poti oblikujejo ljudi in so obenem same oblikovane prek utelešenih izkušenj tistih, ki meje prestopajo. Z uporabo Foucaultovega koncepta 'vladnosti' (gouvernementalité) in koncepta 'plastičnosti' (plasticity), kot ga analizira Malabou, postavi tezo, da današnje upravljanje migracij uporablja mehanizem »plastičnih meja«, ki so oblikovane kot neposredni odziv na mobilnost migrantov, kar pokaže tudi na empiričnem primeru eksternalizacije meje kot evropske politike upravljanja z migracijami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Mojca Pajnik, Mirovni inštitut, FDV

PhD in Communication Science, Scientific Advisor, Peace Institute, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana;
Associate Professor, University of Ljubljana, Faculty of Social Science, Kardeljeva pl. 5,
SI-1000 Ljubljana

Objavljeno
2019-02-03
Kako citirati
1.
Pajnik M. Avtonomija migracij in vladnost plastičnih meja. DveDom [Internet]. 3. februar 2019. [citirano 11. maj 2021.];0(49). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7257
Rubrike
Članki