Evropska digitalna trdnjava in veliki biometrični EU IT sistemi: Kriminologija meje, tehnologija in človekove pravice

Aleš Završnik

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7253

Povzetek

Danes, ko smo priča »multiplikaciji meja«, meje zasedajo nova področja. Članek se
osredotoča na digitalne meje, ki v EU vznikajo z uporabo biometrične tehnologije, kar z oblikovanjem velikih biometričnih podatkovnih zbirk ustvarja novo vednost. Avtor v članku pokaže, kako s »tetoviranjem meja« na imigrantska telesa disciplinsko oblast nadomešča »hipna oblast«, nato pa odstre dileme, povezane s premikanjem meja, kar omogoča domnevno apolitična informacijska tehnologija. V zadnjem delu predstavi nove oblike škode, vključno s kršitvami človekovih pravic, in nastajajoče večplastno kazensko pravo, ukrojeno glede na »hierarhije državljanstva«.

Ključne besede

biometrični podatki; človekove pravice; informacijska tehnologija; kriminologija meje; velika podatkovna zbirka;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7253