Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

Mojca M. Plesničar, Jaka Kukavica

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7252

Povzetek

Avtorja se uvodoma ukvarjata z vprašanjem »tujosti«, ki se pojavlja v več intenzitetah: državljanstvo posameznika je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na njegovo družbeno sprejemanje ali zavračanje. Po pregledu stanja v evropskih zaporih avtorja v osrednjem delu analizirata položaj tujcev v slovenskem kazenskopravnem sistemu, kjer je mogoče zaznati zaostrovanje pri obravnavi tujcev – več obsodb in več tujcev v zaporih v zadnjih letih. Temu nasprotne rezultate pa pokaže podrobnejši pregled kaznivega dejanja umora (in uboja), v katerem avtorja ugotavljata, da je kaznovanje tujcev celo manj punitivno kot kaznovanje domačih državljanov in za to ponudita nekaj morebitnih razlag.

Ključne besede

tujci, zapor; kazenskopravni sistem; sodišče; kaznovanje;

Celotno besedilo:

PDF (English)

DOI: https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7252

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##