Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji

Avtorji

  • Mojca M. Plesničar Inštitut za kriminologijo
  • Jaka Kukavica European University Institute

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.v0i49.7252

Ključne besede:

tujci, zapor, kazenskopravni sistem, sodišče, kaznovanje,

Povzetek

Avtorja se uvodoma ukvarjata z vprašanjem »tujosti«, ki se pojavlja v več intenzitetah: državljanstvo posameznika je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na njegovo družbeno sprejemanje ali zavračanje. Po pregledu stanja v evropskih zaporih avtorja v osrednjem delu analizirata položaj tujcev v slovenskem kazenskopravnem sistemu, kjer je mogoče zaznati zaostrovanje pri obravnavi tujcev – več obsodb in več tujcev v zaporih v zadnjih letih. Temu nasprotne rezultate pa pokaže podrobnejši pregled kaznivega dejanja umora (in uboja), v katerem avtorja ugotavljata, da je kaznovanje tujcev celo manj punitivno kot kaznovanje domačih državljanov in za to ponudita nekaj morebitnih razlag.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mojca M. Plesničar, Inštitut za kriminologijo

PhD in Criminology, Assistant Professor and Associate Researcher at the Institute of Criminology, University of Ljubljana, Poljanski nasip 2, SI-1000 Ljubljana;

Jaka Kukavica, European University Institute

LL.M., PhD Candidate at European University Institute;

Objavljeno

2019-01-31

Kako citirati

1.
Plesničar MM, Kukavica J. Kaznovanje tujcev: Kaznovanje tujih storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji. DveDom [Internet]. 31. januar 2019 [citirano 4. julij 2022];(49). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/7252

Številka

Rubrike

Članki