Oris slovarjev in priročnikov za učenje angleščine slovenskih izseljencev v ZDA v obdobju 1895–1919

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/2024.1.10

Ključne besede:

slovenski izseljenci v ZDA, slovarji, priročniki, učenje angleščine, prilagajanje novemu kulturnemu okolju

Povzetek

V članku je na kratko predstavljena zgodovina slovenskega priseljevanja v ZDA. Sledi analiza šestih slovarjev in priročnikov, objavljenih med letoma 1895 in 1919, ki so bili slovenskim izseljencem v ZDA v pomoč pri učenju in razumevanju angleščine ter pri prilagajanju novemu kulturnemu okolju. Avtorice v raziskavi ugotavljajo, katere vrste informacij so bile izseljencem na voljo v preučevanih slovarjih in priročnikih (npr. razlaga izgovora angleških besed, razlaga angleške slovnice, koristni pogosti komunikacijski obrazci, navodila za naturalizacijo, pojasnila o poimenovanju in vrednosti ameriških kovancev in bankovcev, različni oglasi).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Allcock, J. B., Barker, T. M., Gosar, A. & Lavrencic, K. (2022). Slovenia. V Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/Slovenia

Anonimno (1895). Slovensko-angleška slovnica; Spisal Peter Jos. Jeram. Založila in tiskala tiskarna »Amerikanskega Slovenca«. Ljubljanski zvon, 15(9), 575. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5COFTYI1/29dac3d0-133b-4259-

b05e-5a830c52e219/PDF

Baraga, F. (1853). A Dictionary of the Otchipwe Language, Explained in English. This Language Is Spoken by the Chippewa Indians, as Also by the Otawas, Potawatamis and Algonquins, with Little Difference. For the Use of Missionaries, and Other Persons Living Among the Above Mentioned Indians. Jos. A. Hemann.

Cesar-Nedzbala, P. (1990). Rajska domovina. Dve domovini / Two Homelands, 1, 83–106.

Dolinar, F., & Slavec Gradišnik, I. (2013). Baraga, Friderik Irenej (1797–1868). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi133914/#novi-slovenski-biografski-leksikon

Drnovšek, M. (1994). Mass Emigration and Slovenes. Dve domovini / Two Homelands, 5, 19–36.

Drnovšek, M. (2006). Ljubljana: križišče na poti v svet. Množično izseljevanje Slovencev v Ameriko. Ljubljana: the crossroads to the world. Mass Emigration of Slovenians to America. [razstavni katalog] ZRC SAZU in Numizmatično društvo Slovenije. http://ljubljana-kps.zrc-sazu.si/Brosura/Ljubljana%20-%20Krizisce%20na%20poti%20v%20svet.pdf

Drnovšek, M. (2001). Vzroki za izseljevanje Slovencev v zadnjih dveh stoletjih. Arnes.si. https://www2.arnes.si/~krsrd1/conference/Speeches/Drnovsek_slo.htm

Ferrie, J. P., & Hatton, T. J. (2013). Two Centuries of International Migration. Discussion Paper No. 7866. Institute for the Study of Labor. https://www.iza.org/publications/dp/7866/two-centuries-of-international-migration

Friš, D. (1995). Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871–1924. Mohorjeva založba.

Gerber, D. A. (2011). American Immigration: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Gobetz, E. (2014). Slovenian Americans. V T. Riggs (ur.). Gale Encyclopedia of Multicultural America, 4. zv. (str. 223–239). https://link.gale.com/apps/doc/CX3273300166/GPS?u=wikipedia&sid=GPS&xid=e849a75f

Grafenauer, I. (2013). Jeram, Peter Josip (okoli 1865–okoli 1897). V Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi255628/#slovenski-biografski-leksikon

Granatir Alexander, J. (2009). Daily Life in Immigrant America, 1870–1920: How the Second Great Wave of Immigrants Made Their Way in America. Ivan R. Dee.

Grosvenor, E. A. (1918). The Races of Europe. National Geographic, 34(6), 489.

Hernández Jaramillo, A. (2019). A historical overview of the »grammar-translation« method for teaching foreign languages. https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog/methode-grammaire-traduction-grammar-translation-method-eng?wbdisable=true#auteur-author

Hladnik, M. (1983). Tipi slovenske trivialne proze na začetku tega stoletja. V F. Zadravec, F. Jakopin & F. Bernik (ur.), Obdobje simbolizma (Obdobja 4), 2. zv. (str. 125–136). Filozofska fakulteta.

Hoyt, J. M. (2017). A Wary Welcome: The History of U.S. Attitudes Toward Immigration. Skinny Bottle Publishing.

Javh-Kern, F. (1937). Memoirs on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of Arrival in America. [Tipkopis, prebran v Slovenian Genealogy Society International, Inc.]

Jeram, P. J. (1895). Slovensko-angleška slovnica. Amerikanski Slovenec.

Kalc, A., Milharčič Hladnik, M., & Žitnik Serafin, J. (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Založba ZRC.

Kern, F. J. (1919). A Complete Pronouncing Dictionary of the English and Slovene Languages for General Use. Popoln angleško-slovenski besednjak z angleško izgovarjavo. Tisk ameriške domovine.

Klemenčič, M. (1979). Germanizacijski procesi na Štajerskem od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne. Časopis za zgodovino in narodopisje, 1–2, 350–391.

Klemenčič, M. (1986). Research on Slovene immigration to the United States: Past achievements and future directions. Slovene Studies, 8(2), 9–14. https://doi.org/10.7152/ssj.v8i2.3630

Klemenčič, M. (1995). Slovenes of Cleveland: The Creation of a New Nation and a New World Community Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio. Dolenjska založba.

Klemenčič, M. (1999). Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih naselbin v Leadvillu, Koloradu, in v San Franciscu, Kalifornija. Mohorjeva založba.

Klemenčič, M. (2001). Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA: 1870–1914. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 38/39, 212–258.

Klemenčič, M. (2017). Jožef Frančišek Buh – misijonar, župnik in organizator med slovenskimi priseljenci v Minnesoti. Bogoslovni vestnik, 77(3–4), 687–704.

Klemenčič, M. & Mrđenović, M. (2021). Ameriška politika priseljevanja do leta 1945 in slovenski izseljenci. V A. Kalc (ur.), Nadzor migracij na Slovenskem od liberalizma do socializma (str. 85–114). Založba ZRC.

Klemenčič, M. & Šeruga, T. ( 2019). Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota. Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba.

Košutnik, S. (1912). Ročni slovensko-angleški in angleško slovenski-slovar: Zlasti namenjen izseljencem v Ameriko. Anton Turk.

Kubelka, V. J. (1904). Slovensko-angleški žepni rečnik v olajšavo naučenja obeh jezikov. Slovenian-English Pocket Dictionary to Facilitate the Study of Both Languages. New York. https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=loc.ark:/13960/t4qj8p026&view=1up&seq=1

Kubelka, V. J. (1912a). Slovensko-angleški razgovori. Slovenian-English Interpreter. Press of Stettiner Bros. https://hdl.handle.net/2027/nyp.33433021125889

Kubelka, V. J. (1912b). Slovensko-angleška Slovnica, Tolmač, Spiskovnik in Navodilo za Naturalizacijo. Angleško-Slovenski in Slovensko-Angleški Slovar. Slovenian-English Grammar Interpreter, Letterwriter and Information on Naturalization. English-Slovenian and Slovenian-English Dictionary. Prva izd. Viktor J. Kubelka.

Lampe, F. (1895). Recenzija Slovensko-angleške slovnice Petra Jos. Jerama. Dom in svet, 8(24), 767. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-L7R1M8MB/94c2e01d-ce28-4214-86de-e471174ecb0d/PDF

Marković, I. (2017). Irenej Friderik Baraga, misijonar in škof med Otavci in Očipvejci. Mohorjeva založba.

Mazi-Leskovar, D. (2003). Domestication and foreignization in translating American prose for Slovenian children. Meta: journal des traducteurs/Translators‘ Journal, 48(1–2), 250–265. https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2003-v48-n1-2-meta550/006972ar

Migration Policy Institute (2013, marec). Major U.S. Immigration Laws, 1790 – Present. https://www.migrationpolicy.org/research/timeline-1790

Milharčič-Hladnik, M. (2007). Marie Prisland – Her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian migrants in the United States. Dve domovini / Two Homelands, 25, 229–247.

Plut-Pregelj, L. & Rogel, C. (2010). The A to Z of Slovenia [pod besedo CLEVELAND]. Scarecrow Press.

Prisland, M. (1950). The Slovenians, most recent American immigrants. The Wisconsin Magazine of History, 33(3), 265–280.

Runyon, S., & Davis, R. S. E. New Georgia Encyclopedia, zadnjič posodobljeno 19. 10. 2016. https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/ebenezer

Sedmak, J. (2021a). Strangers to Paradise [1. del]. Prosveta: SNPJ News, 114/1, 2.

Sedmak, J. (2021b). Strangers to Paradise [2. del]. Prosveta: SNPJ News, 114/2, 7.

Sedmak, J. (2021c). Strangers to Paradise [3. del]. Prosveta: SNPJ News, 114/3, 2.

Statistični urad Republike Slovenije. (b. d.) PREBIVALSTVO IN GOSPODINJSTVA PO POPISIH, SLOVENIJA. Stat.si. https://www.stat.si/doc/pub/rr776-2002/1/t01-01-00.htm

Susel, R. M. (b. d.). Slovenes. Encyclopedia of Cleveland History. Case Western Reserve University. https://case.edu/ech/articles/s/slovenes

Zhou, G., & Niu, X. (2015). Approaches to language teaching and learning. Journal of Language Teaching and Research, 6(4), 798–802. http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0604.11

Žugel, F. (1987). Ameriški Slovenci. V M. Javornik, D. Voglar & A. Dermastia (ur.). Enciklopedija Slovenije, 1. zv. (A–Ca) (str. 58–62). Mladinska knjiga.

Prenosi

Objavljeno

2024-02-18

Kako citirati

Vrbinc, M., Farina, D. M. T. C., & Vrbinc, A. (2024). Oris slovarjev in priročnikov za učenje angleščine slovenskih izseljencev v ZDA v obdobju 1895–1919. Dve Domovini, 2024(59). https://doi.org/10.3986/2024.1.10

Številka

Rubrike

Članki