Od beguncev do priseljencev: izzivi preseljevanja Slovencev v Argentino v času po drugi svetovni vojni

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.10

Ključne besede:

begunci, imigracijska politika, Argentina, begunska taborišča, slovenska diaspora

Povzetek

Avtorica obravnava zgodovinski primer prisilnih migracij, ki je sicer dobro dokumentiran v nacionalnih migracijskih študijah, a še vedno nimamo natančnejšega vpogleda v pogoje vstopa za slovenske povojne begunce in kasnejše priseljence v Argentini. V članku so v ospredju položaj in izkušnje posameznika z orisom begunske poti Bare Remec od njenega bega maja 1945 do naselitve v Argentini leta 1948. Subjektivna izkušnja je postavljena nasproti uradni argentinski priseljenski politiki tistega časa, zlasti z vidika pogojev prihoda in naselitve. V ospredju analize so politični, ideološki in verski dejavniki, pa tudi osrednji politični odločevalec tistega časa v Argentini, Juan D. Peron.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bevc, L. (2006). Spomini. Založništvo Jutro.

Bjerg, M. (2009). Historia de la inmigratión en la Argentina. Edhasa.

Corsellis, J. (1996). Refugiados Eslovenos en la Argentina. Todo es Historia, 343: 51–74.

Corsellis, J. (1997). The Slovene Political Emigration 1945–50. Dve domovini / Two Homelands, 8: 131–159.

D.R.F. (1949). Slovenski socialni odbor je utrl pot naši emigraciji. In Koledar Svobodne Slovenije, Vol. 1 (pp. 162–165). Svobodna Slovenija.

Debeljak, J. (2015, November 4). Jožejka Debeljak Žakelj: pričevanje o družini dr. Tineta Debeljaka. Moja zgodba, Radio Ognjišče. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2015/11/04/25-10-2015-jo-ejka-debeljak-akelj-n-pri-evanje-o-dru-ini-dr-tineta-debeljaka-1-del

Debeljak, T. (1966). Bara Remec. Zbornik Svobodne Slovenije, 18, 338–346.

Devoto, F. (2004). Historia de la inmigración en la Argentina (2nd Edition). Sudamericana.

Gabrič, A. (2001). Odziv slovenskih kulturnikov na okupacijo leta 1941. In Z. Čepič, D. Guštin, & J. Perovšek (Eds.), Prispevki za novejšo zgodovino, Slovenci in leto 1941, Znanstveni posvet, Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem (pp. 211–223). Inštitut za novejšo zgodovino.

García, L. (2021, July 20). Argentine Migration Policy is Back on the (Human) Rights Track. Blog, University of Oxford. https://blogs.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2021/07/argentine

Genorio, R. (1991). Slovenci v Argentini: geografske razsežnosti priseljevanja in razvoj njihovih naselbin v Buenos Airesu in Cordobi [Doctoral dissertation, University of Ljubljana, Faculty of Arts].

Hladnik, J. (1949). Brezdomci so našli nov dom v Argentini. In Koledar Svobodne Slovenije, Vol 1 (pp. 168–170). Svobodna Slovenija.

Hočevar, K. (2011, July 9). Slikarka sinjih oči. Družina. https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/60-28-VeraInKultura-3

Jaklitsch, H. (2018). Slovenski begunci v taboriščih v Italiji: 1945–1949. Inštitut za novejšo zgodovino.

Kačar, I. (1949). Nekaj misli in zdravniških nasvetov slovenskim emigrantom v Argentini. In Koledar Svobodne Slovenije, Vol 1 (pp. 182–185). Svobodna Slovenija.

Košiček, J. (1949). Kako smo prišli v Argentino? In Koledar Svobodne Slovenije, Vol 1 (pp. 166–167). Svobodna Slovenija.

Kralj, A. (1954). Obisk pri Bari Remec. Meddobje, 1(1–2), 15–22.

Kranjec, S. (2013). Remec, Bogumil (1878–1955). Slovenska biografija. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi500611/#slovenski-biografski-leksikon

Luna, F. (2008). A Short History of the Argentineans (3rd Edition). Booket.

Milharčič Hladnik, M. (2020). Kolektivna izkušnja prebežništva in drugih oblik izseljevanja mladih po drugi svetovni vojni v pisnih, ustnih in drugih avto/biografskih virih. Dve domovini / Two Homelands, 51, 151–166, https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.09

Mislej, I. (1991). Srečanje z Baro Remec v Argentini. In Bara Remec: 1910–1991: 10. 6.–30. 6. 1991 [Exhibition catalog] (pp. 10–21). Mestna galerija.

Mislej, I. (1999). Bara Remec – srečanje s tujim svetom. Glasnik SED, 39(3/4), 95–97.

Mislej, I. (2007). Bara Remec (1910–1991). Slikarka gora in jezer Argentine. In Pozabljena polovica (pp. 474–477). Tuma, SAZU.

Mlekuž, J. (1999). Slovenci v Mendozi: poskus “prostorsko-antropološke” študije. Glasnik SED, 39(3/4), 29–36.

Mlekuž, J. (2019). Nadzor nad nenadzorovanimi migracijami: kako je slovensko časopisje pisalo o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945–1965. Dve domovini / Two Homelands, 50, 163–182, https://doi.org/10.3986/dd.v2019i50.7464

Molek, N. (2022). Procesos de configuración identitaria de los eslovenos de Argentina: perspectivas transnacionales desde el Siglo XIX hasta la actualidad [Doctoral dissertation, University of Buenos Aires, Faculty of Philosophy and Letters].

Novick, S. (2012). Transformations and Challenges of Argentinean Migratory Policy in Relation to the International Context. Migraciones Internacionales, 6, 3. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-89062012000300007&script=sci_arttext

Pernišek, F. (2007). Moj begunski dnevnik 1945–1949. Studia Slovenica.

Prunk, J. (1996). Bogumil Remec. In Enciklopedija Slovenije (p. 166). Mladinska knjiga.

Repič, J. (2006). “Po sledovih korenin.” Transnacionalne migracije med Argentino in Evropo. Županičeva knjižnica 19. Filozofska fakulteta.

Schneider, A. (2000). Futures lost. Nostalgia and identity among Italian immigrants in Argentina. Peter Lang.

Simčič, Z., & Brvar V. (1998–2000). Slikarka sinjih oči [Documentary, RTV SLO].

Sjekloča, M. (2004). Čez morje v pozabo. Argentinci slovenskih korenin in rezultati argentinske asimilacijske politike. Fit media.

Švent, R. (2007). Slovenski begunci v Avstriji 1945–1950 (Migracije 13). Založba ZRC. https://doi.org/10.3986/9789612540258

Tavčar, Z. (1991). Bara Remec, slikarka, Argentina. In Slovenci za danes: 30 intervjujev z znanimi Slovenci in Slovenkami v emigraciji in doma (pp. 107–115). Družina, Mladika.

Toplak, K. (2008). “Buenas Artes”. Ustvarjalnost Slovencev in njihovih potomcev v Buenos Airesu (Migracije 16). Založba ZRC. https://doi.org/10.3986/9789610502814

Toplak, K. (2021). Med ustvarjalnostjo in migracijami: biografski portret umetnice in begunke Bare Remec. Dve domovini / Two Homelands, 53, 45–61, https://doi.org/10.3986/dd.2021.1.04

Žigon, Z. (2001). Iz spomina v prihodnost: slovenska politična emigracija v Argentini. Založba ZRC. https://doi.org/10.3986/9616358340

Objavljeno

2023-07-22

Kako citirati

Toplak, K. (2023). Od beguncev do priseljencev: izzivi preseljevanja Slovencev v Argentino v času po drugi svetovni vojni. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.10

Številka

Rubrike

Članki