Prihranki izseljencev in njihove poti v domovino v desetletjih pred prvo svetovno vojno

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.08

Ključne besede:

izseljenski prihranki, repatriacija izseljenskega denarja, migracijska politika, Avstro-Ogrska, Slovenija

Povzetek

Avtor v prispevku obravnava pošiljanje prihrankov avstro-ogrskih in slovenskih izseljencev v domovino v obdobju od velikih migracij v devetdesetih letih 19. stoletja do prve svetovne vojne. Na podlagi statističnih podatkov finančnega ministrstva in ekspertnih študij predstavi obseg in dinamiko izseljenskih denarnih tokov iz tujine ter oceno deleža, ki je prihajal na Kranjsko. V drugem delu predstavi sisteme pošiljanja denarnih sredstev ter težave in izgube, do katerih je prihajalo zaradi organizacijskih neusklajenosti, tehničnih zagat in namenskih goljufij raznih gospodarskih osebkov, ki so bili soudeleženi pri poslu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Balletta, F. (1987). Il Banco di Napoli e le rimesse degli emigrati (1914–1925). Arte tipografica.

Bartsch, F. (1911). Einfluß der Wanderbewegung und des Fremdenverkehrs auf die Zahlungsbilanz Österreich-Ungarns. Mitteilungen des K.K. Finanzministeriums, 17 (125−183).

Bartsch, F. (1917). Statistische Daten über die Zahlungsbilanz Oesterreich-Ungarns vor Ausbruch des Krieges. Hof- und Staatsdrückerei.

Brezigar, M. (1918). Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva. Omladina.

Caro, L. (1909). Auswanderung und Auswanderungspolitik in Österreich. Verlag von Dunker & Humblot.

Commissioner General of Immigration (1899–1914). Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year Ended. U.S. Department of Labor, Bureau of Immigration.

Černe, I. (1927). Bilanca iseljeništva Slovenije. Bankarstvo, 4(2), 92.

Drnovšek, M. (1999). Okrajna poročila o izseljevanju iz Kranjske v letih 1892−1913. V D. Mihelič (ur.), Gestrinov zbornik (str. 413−432): Založba ZRC, ZRC SAZU.

Englisch, K. (1913). Die österreichische Auswanderungsstatistik. Statistische Monatschrift, N. F. (XVIII), 65−167.

Esteves, R., & Khoudour Castéras, D. (2009). A Fantastic Rain of Gold: European Migrants’ Remittances and Balance of Payments Adjustment During the Gold Standard Period. The Journal of Economic History, 69(4), 951−985. https://doi.org/10.1017/S002205070900134X

Esteves, R., & Khoudour Castéras, D. (2011). Remittances, Capital Flows and Financial Development During the Mass Migration Period, 1870–1913. European Review of Economic History, 15(3), 443–474. https://doi.org/10.1017/S1361491611000037

Friš, D. (1994). Jugoslovanska katoliška jednota (1898−1920). Dve domovini / Two Homelands, 5, 37−62. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RK4FJQCS

Glas naroda (1909, 7, januar), str. 3.

Glas naroda (1913a, 3, januar), str. 1, 3.

Glas naroda (1913b, 6, januar), str. 3.

Handelsministerium K. K. (1912). Protokoll der im k.k. Handelsministerium durchgeführten Vernehmung von Auskunftspersonen über die Auswanderung aus Österreich. K.k. Hof- und Staatsdruckerei.

Kalc, A. (1992). Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 1903−14. Zgodovinski časopis, 46(4), 479−496. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JYFDWKQ7

Kalc, A., Milharčič Hladnik, M., & Žitnik Serafin, J. (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Založba ZRC, ZRC SAZU.

Krek, J. E. (1913). Izseljevanje in zadružništvo. Narodni gospodar, 14(22), 351−353.

Manfrellotti, L. (2011). Le rimesse degli emigranti italiani negli Stati Uniti d’America. Analisi del ruolo del Banco di Napoli attraverso i suoi corrispondenti. Tesi di dottorato in storia economica. Università degli Studi di Napoli »Federico II«.

Massullo, G. (2009). Economia delle rimesse. V P. Bevilacqua, A. De Clementi & E. Franzina (ur.), Storia dell’emigrazione italiana. Partenze (str. 161−183). Donzelli.

Morys, M. (2010). The Original Sin that Started Only Later: How Austria-Hungary’s Paper Debt Turned Golden, 1870s – 1913 (CHERRY Discussion Paper Series). Centre for Historical Economics and Related Research at York.

Mulaček, I. (1913). Naše izseljevanje v številkah. Čas. Znanstvena revija »Leonove družbe«, 7(4), 256−266.

Phelps, N. M. (2013). U.S.-Habsburg Relations from 1815 to the Paris Peace Conference: Sovereignty Transformed. Cambridge University Press.

Slovensko narodno gospodarstvo (1918). Čas: znanstvena revija Leonove družbe, 12(6), 297−298.

Steidl, A., Fischer Nebmaier, W., & Oberly, J. W. (2017). From a Multiethnic Empire to a Nation of Nations: Austro-Hungarian Migrants in the US, 1870–1940. Studien Ferlag.

Superintendent of Banks (1917). Annual Report of the Superintendent of Banks of the State of New York. J. B. Lyon Company.

Tabellen zur Währungsstatistik (1893, 1904, 1906). Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei.

Willcox, W. F., & Ferenczi, I. (ur.). (1929). International Migrations. Volume I: Statistics. National Bureau of Economic Research no. 14. Arno Press.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-22

Kako citirati

Kalc, A. (2023). Prihranki izseljencev in njihove poti v domovino v desetletjih pred prvo svetovno vojno. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.08

Številka

Rubrike

Članki