Slovenske narodnozabavne zasedbe na družbenih omrežjih

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.04

Ključne besede:

narodnozabavna glasba, družbena omrežja, tradicija, skupnost, zabava

Povzetek

Avtor v prispevku izpelje semiološko analizo spletnih aktivnosti šestih najbolj priljubljenih zasedb v sodobni slovenski narodnozabavni glasbi, da bi ugotovil, kako uporabljajo družbena omrežja. Rezultati kažejo, da so glasbene skupine na družbenih omrežjih prisotne na različne načine: zasedbe, ki se približujejo konvencijam pop glasbe, so zelo aktivne, medtem ko so tiste, ki ostajajo bližje konvencijam klasične narodnozabavne glasbe, na družbenih omrežjih zadržane. Kljub vsem razlikam pa analizirane zasedbe na družbenih omrežjih povezujeta dva vsebinska poudarka: ljudskost in žur. Zdi se torej, da je sodobna narodnozabavna glasba še vedno močno zavezana eni od osrednjih tradicionalističnih vrednot, skupnosti, le da je sedaj očitno pomembno, da se ta skupnost zabava.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arli, D. (2017). Does Social Media Matter? Investigating the Effect of Social Media Features on Consumer Attitudes. Journal of Promotion Management, 23(4), 521–539. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.

/10496491.2017.1297974?journalCode=wjpm20

Barker, C. (2000). Cultural Studies. Theory and Practice. Sage Publications.

Barthes, R. (2000). Myth Today. V S. Sontag (ur.), A Roland Barthes Reader (str. 93–149). Vintage.

Boyd, D. (2010). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. V Z. Papacharissi (ur.), Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites (str. 39–58). Routledge.

De Saussure, F. (1997). Predavanja iz splošnega jezikoslovja. ISH.

Dupont, T. (2020). Authentic Subcultural Identities and Social Media: American Skateboarders and Instagram. Deviant Behaviour, 41(5), 649–664. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2019.1585413

Fürsich, E. (2009). In Defense of Textual Analysis. Journalism Studies, 10(2), 238–252. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616700802374050

Haynes, J., & Marshall, L. (2018). Beats and Tweets: Social Media in the Careers of Independent Musicians. New Media & Society, 20(5), 1973–1993. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817711404

Jarvekülg, M., & Wikström, P. (2021). The Emergence of Promotional Gatekeeping and Converged Local Music Professionals on Social Media. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 28(5), 1–18. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13548565211032376

JU (2020, 9. junij). Fehtarji, muzikanti iz več ansamblov so združili moči! Veseljak. https://veseljak.si/novice/5ede9817615b0/fehtarji-fantje-z-vseh-ansamblov-

so-zdruzili-moci

Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding, “Micro-Celebrity” and the Rise of Social Media Influencers. Celebrity Studies, 8(2), 191–208. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19392397.2016.1218292?journalCode=rcel20

Scolere, L., Pruchniewska, U., & Duffy, B. E. (2018). Constructing the Platform-Specific Self-brand: The Labor of Social Media Promotion. Social Media + Society, 4(3), 1–11. http://dx.doi.org/10.1177/2056305118784768

Sharma, K., & Kumar, P. (2018). Tracy l. Tuten and Michael R. Solomon, Social Media Marketing. Vision: The Journal of Business Perspective, 22(2), 241–242. https://doi.org/10.1177/0972262918766148

Soronen, A., & Koivunen A. (2022). Platformed Intimacies: Professional Belonging on Social Media. European Journal of Cultural Studies, 25(5), 1–17. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13675494221079854

Stanković, P. (2015). Rustic obsessions : the role of Slovenian folk pop in the Slovenian national imaginary. International journal of cultural studies, 18(6), 645–660. https://doi.org/10.1177/1367877913515870

Stanković, P. (2021). Simbolni imaginarij sodobne slovenske narodnozabavne glasbe. Založba FDV.

Stokes, J. (2008). How to Do Media and Cultural Studies. Sage Publications.

Sujon, Z. (2021). The Social Media Age. Sage Publications.

Van Dijck, J. (2013). “You Have One Identity”: Performing the Self on Facebook and LinkedIn. Media, Culture & Society, 35/2, 199–215. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443712468605

Verboord, M., & Van Noord, S. (2016). The Online Place of Popular Music: Exploring the Impact of Geography and Social Media on Pop Artists’ Mainstream Media Attention. Popular Communication, 14(2), 59–72. https://doi.org/10.1080/15405702.2015.1019073

Zwick, D., & Bradshaw, A. (2016). Biopolitical Marketing and Social Media Brand Communities. Theory, Culture & Society, 33(5), 91–115. https://doi.org/10.1177/0263276415625333

Prenosi

Objavljeno

2023-07-22

Kako citirati

Stanković, P. (2023). Slovenske narodnozabavne zasedbe na družbenih omrežjih. Dve Domovini, 2023(58). https://doi.org/10.3986/dd.2023.2.04

Številka

Rubrike

Članki