»Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921)

Avtorji

  • Irena Gantar Godina

Ključne besede:

Slovenke-intelektualke, trajne in začasne izseljenke, umetnice, univerza, Praga

Povzetek

Prispevek govori o slovenskih izobraženkah, ki so se ob koncu 19. in začetku 20. stoletja odločale za študij na tedaj edini ženskam odprti slovanski univerzi v Habsburški monarhiji, tj., češki Karlovi univerzi v Pragi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Irena Gantar Godina

Dr. zgodovine, znanstvena svetnica; Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU , Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

Literatura

Agičić, Damir (2000). Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Zagreb: Ibis Grafika.

Budna Kodrič, Nataša, Serše, Aleksandra (2003). Splošno žensko društvo 1901–1945: od dobrih deklet do feministk. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Čurkina, Iskra (1992). Rusko-slovenski kulturni stiki. Ljubljana: Slovenska Matica.

Drnovšek, Marjan (2003) Emigration of Slovene women: a short historical view. Dve domovini, 17: 29–46.

Gantar Godina, Irena (1982). Narodno radikalno dijaštvo. Zgodovinski časopis, 3: 219–230.

Gantar Godina, Irena (2005). Slovenski izobraženci iz Prage na Hrvaško. Dve Domovini, 22: 197–218.

Hladnik Milharčič, Mirjam (2003). Slovenian women's stories from America. Dve domovini, 17: 47–60.

Hribar, Ivan (1983/1984) Moji spomini I–II. Ljubljana: Slovenska Matica.

Janko, Anton (2007). Helena Gizela Stupan, roj. Tominšek. Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem (ur. Alenka Šelih et al.). Ljubljana: Založba Tuma.

Juteršek, Mirko (1971). Sternen Roza. Slovenski biografski leksikon, III. Zvezek. Ljubljana: SAZU , 479.

Lenderová, Milena (1999). K hřichu i k molidbĕ, Žena v minulém století. Praha: Mlada fronta.

Lilek, Emilijan (1933). Slovenski v tujini službujoči šolniki. Celje: samozaložba.

Marinčič, Katarina (2007). Karla Bulovec Mrak. (1895–1957). Kiparka in risarka. Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem (ur. Alenka Šelih et al.). Založba Tuma.

Melik, Živa (2003). Eleonora Jenko Groyer. Splošno žensko društvo 1901–1945. Ljubljana: Arhiv RS.

Mihurko-Poniž, Katja (2003). Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. Ljubljana: Delta.

Neudorfl, Marie L. (1999). Česke ženy v 19. Stoleti. Praha: Janua.

Pavlič, Slavica (2000). Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.

Rasberger, Pavel (1965) Moji spomini. Ljubljana.

SBL – Slovenski biografski leksikon (1971) več gesel. Zvezek 11, Ljubljana: Zadružna gospodarska banka.

Strle, Urška (2006). Slovenke na Balkanu. Studia Balcanica Bohemo Slovaka. Brno: Matice Moravska, 159–176.

Šatej, Barbara (1999). Slovenska ženska 1900–1918. Kronika, 1–2: 89–114.

Šebesta, Josef (2007). Slovenski študenti na konservatoriju v Pragi od 1910–1917 in študijska leta Janka Ravnika. Ljubljana: Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani, zv. 8.

Tapie, Victor L. (1991). Marija Terezija.Od baroka do razsvetljenstva. Maribor: Založba Obzorja.

Tucović, Vladka (2008). »Naša Zofka sem jim bila«: Zofka Kveder – urednica revije Domači prijatelj, Dve domovini, 28: 111–125.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Gantar Godina, I. . (2009). »Žensko znanstveno delo je za človeško družbo namreč brez vsake koristi…« Slovenske izobraženke in umetnice med ožjo in širšo domovino (do 1921). Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11080

Številka

Rubrike

Članki