Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosveta.

Avtorji

  • Andrej Vovko

Ključne besede:

Slovenska narodna podporna jednota, časnik Prosveta, vojaška zgodovina, II. svetovna vojna, izseljenska društva, slovenski izseljenci v ZDA

Povzetek

V prispevku so predvsem po podatkih, objavljenih v člankih dnevnika Prosveta, glasila Slovenske narodne podporne jednote (SNPJ), kratko prikazana življenja in zlasti vojaška pot 64 pripadnikov te organizacije v oboroženih silah ZDA, ki so padli v kopenski vojski, letalskih silah kopenske vojske, mornarici in v mornariški pehoti na evropskih in pacifiških bojiščih med drugo svetovno vojno. Šlo je predvsem za fante in mlajše moške, praviloma neporočene, rojene v ZDA, večinoma z amerikaniziranimi imeni in priimki, z vsaj srednješolsko izobrazbo, iz številnih družin, od katerih je bilo nekaj sinov takrat hkrati v oboroženih silah ZDA, velika večina, vsaj 30, pa jih je bilo iz zvezne države Pennsylvanije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Andrej Vovko

Dr. zgodovinskih znanosti, znanstveni svetnik, izredni profesor, Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

Literatura

Drnovšek, Marjan (1997). Slovenska narodna podporna jednota (SNPJ), Slovenska kronika XX. Stoletja (ur. Marjan Drnovšek, Drago Bajt). Ljubljana: Nova revija: 47.

Friš Darko, Kolar Bogdan, Vovko Andrej (1997). Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote. Ljubljana: Založba Ilex.

Glasilo K.S.K. Jednote (1942–1944), Cleveland, Ohio, ZDA.

Fact Sheet: America`s Wars, http://www1.va.gov/opa/fact/amwars.asp (24. 7. 2009).

National Park Service, Historical Statistics, USS Arizona, http://www.nps.gov/archive/ usar/azcas.html (24. 7. 2009).

Edwards, Harry W., A different War: Marines in Europe and North Africa, http://www. nps.gov/archive/wapa/indepth/extcontent/usmc/pcn-190-003125-00/sec4.htm (24. 7. 2009).

Aircraft Carrier Hornet (CV–8), http://www.hazegray.org/danfs/carriers/cv8.htm (24. 7. 2009).

Buck (DD–420), http://www.hazegray.org/danfs/destroy/dd420txt.htm (24. 7. 2009).

Final Crew List of USS Indianapolis, http://members.tripod.com/IndyMaru/indymaru4. htm) (24. 7. 2009).

Piekalkiewicz, Janusz (1996). Druga svetovna vojna. Ljubljana: DZS.

Prosveta (1942 – 1945), Imperial, Pennsylvannia, ZDA.

Mislej, Irene (1994). Primorski odbor. Politično delovanje primorskih Slovencev med drugo svetovno vojno v Argentini. Dve domovini/Two Homelands, 5: 85–113.

Novak, Bogdan C. (1994). Adamic and Yougoslavia during World War II, The Slovene Catholic Response, Dve domovini/Two Homelands, 5: 63–84.

Rahten, Andrej (2009). Izidor Cankar and Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires, Dve domovin/Two Homelands, 29: 84–91.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Vovko, A. . (2009). Padli člani Slovenske narodne podporne jednote v oboroženih silah ZDA med drugo svetovno vojno v luči časnika Prosveta. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11079

Številka

Rubrike

Članki