»Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev

Avtorji

  • Vanja Huzjan

Ključne besede:

(Avto)biografija, vpliv izseljevanja, motiv izseljevanja, srečanje dveh resničnosti, predmet kot identitetni simbol

Povzetek

Prispevek obravnava pripoved gospe, ki se je v otroštvu srečala z izkušnjo izgube zaradi migracije njej dragih oseb, in tako osvetli del tistega migracijskega procesa, ki ga zajame sintagma »posledice in vplivi izseljevanja« na življenje posameznikov, ki ostanejo (doma). Pripoved je biografska – pripovedovalka se spominja svojega bratranca, toda s perspektive pripovedovalke in s perspektive pripovedi je v enaki meri avtobiografska. Tematizirani so trije sklopi pripovedi, ki so bili pripovedovalki pomembni, in zato nazorneje izražajo njena razmišljanja o motivih za migracijo, o srečanju dveh življenjskih svetov in o predmetu kot identitetnemu simbolu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Vanja Huzjan

Asistentka – raziskovalka; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

Literatura

Adam, Frane (1987). Alfred Schütz. Fenomenologija (vsakdanjega) življenjskega sveta kot izhod iz krize (pozitivističnega) družboslovja. Predgovor k prevodom A. Schütza. Nova revija, 65/66 (6): 1586–1597.

Baš, Franjo (1935). Narodopisni položaj Slovenske krajine. Slovenska krajina: zbornik ob petnajstletnici osvobojenja (ur. Vilko Novak). Beltinci: Konzorcij: 108–115.

Burcar, Lilijana (2007). Novi val nedolžnosti v otroški literaturi. Kaj sporočata Harry Potter in Lyra Srebrousta? Ljubljana: Sophia.

Cah-Žerovnik, Vlasta (2009). Šivalni stroj. Izum, ki ga spremlja prekletstvo, http://209.85.129.132/search?q=cache:ExTCSn6GzGcJ:www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042249839+%C5%A1ivalni+stroj+singer+zgodovina&cd=4&hl=sl &ct=clnk&gl=si.

Cukut, Sanja (2009). Hotela sem samo videti svet okoli sebe. Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič-Hladnik in Jernej Mlekuž). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU : 193–215.

Čebulj – Sajko, Breda (1995). Vzroki za izselitev – spomini izseljencev na čas njihovega odhoda v tujino. Dve domovini, 6: 53–63.

Čebulj – Sajko, Breda (1999). Etnologija in izseljenstvo. Slovenci po svetu kot predmet etnoloških raziskav v letih 1926–1993. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Drnovšek, Marjan (1999). Velika gospodarska kriza in slovenski izseljenci. Gospodarske krize in Slovenci (ur. Neven Borak in Žarko Lazarević). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Zveza ekonomistov Slovenije: 113–126.

Hribar, Daša (2003). O razstavi Med in sol tujine. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru, 2 zv. (ur. Marina Lukšič Hacin). Ljubljana: Založba ZRC: 527–537.

Huzjan, Vanja (2000). Kvalitativna analiza intervjuja v etnoloških raziskavah. Traditiones, 29 (1): 209–226.

Ilešič, Svetozar (1935). Geografski pregled Slovenske krajine. Slovenska krajina: zbornik ob petnajstletnici osvobojenja (ur. Vilko Novak). Beltinci: Konzorcij: 5–15.

Križnar, Naško (1997). »Talking heads« Govoreče glave. Snemanje in vrednotenje vizualnih zapisov življenjskih pričevanj. Vrednotenje življenjskih pričevanj. Evaluation of biographies. Die Bewertung von Lebenszeugnissen (ur. Marija Makarovič in Mojca Ramšak). Pisa: ECIG (Studi slavi / Dipartimento di linguistica, Università degli studi di Pisa): 32–51.

Kuhar, Alojzij (1939). Naše izseljensko vprašanje. Spominski zbornik Slovenije. Ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije (ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele). Ljubljana: Jubilej: 524–536.

Kuzmič, Mihael (1995). Izseljevanje iz Prekmurja med prvo in drugo svetovno vojno v luči sodelavcev Mladega Prekmurca. Dve domovini, 6: 29–42.

Lukšič Hacin, Marina (2003). Trajne migracije v Evropske države. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru, 2 zv. (ur. Marina Lukšič-Hacin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU : 227–243.

Mal, Josip (1928–1939). Zgodovina slovenskega naroda. Celje: Družba sv. Mohorja: 1063–1064.

Malačič, Janez in Jože Sambt (2003). Zunanje migracije v Prekmurju v drugi polovici 20. stoletja. Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru, 2 zv. (ur. Marina LukšičHacin). Ljubljana: Založba ZRC: 502–526.

Maučec, Matija (1933). Prenaseljenost in sezonsko izseljevanje v Prekmurju. Geografski vestnik, 9: 107.

Milharčič Hladnik, Mirjam in Hanna Antonina Slak Wojcik (2005). Američanke: zgodbe slovenskih izseljenk. Ljubljana: Televizija Slovenija, Uredništvo kulturno-dokumentarnih oddaj.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2007). Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini, 26: 31–46.

Milharčič Hladnik, Mirjam in Jernej Mlekuž (ur.) (2009). Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb. Ljubljana: Založba ZRC.

Niedermüller, Péter (1988). From the Stories of Life to the Life History: Historic Context, Social Processes and the Biographical Method. Life History as Cultural Construction/Performance (ur. Tamás Hofer in Péter Niedermüller). Budapest: Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences: 451–473.

Ramšak, Mojca (1993). Na lovu za spominom. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 33 (3–4): 63–69.

Ramšak, Mojca (1997). Ne zapišite mojega imena, prosim! Razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, življenjepisi koroških Slovencev. Vrednotenje življenjskih pričevanj. Evaluation of biographies. Die Bewertung von Lebenszeugnissen (ur. Marija Makarovič in Mojca Ramšak). Pisa: ECIG (Studi slavi / Dipartimento di linguistica, Università degli studi di Pisa): 131–149.

Ravnik, Mojca (1981). Način življenja in izseljevanja prebivalcev Grosupljega in okolice do prve svetovne vojne. Louis Adamič: simpozij (ur. Janez Stanonik). Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Rener, Tanja (1996). Avto/biografije v sociologiji in v ženskih študijah. Teorija in praksa, 33 (5): 759–763.

Schippers, Thomas (2002). Od predmetov do simbolov. Spreminjajoče se perspektive pri proučevanju materialne kulture v Evropi. Etnolog, 12: 125–136.

Slavec, Ingrid (1982). Slovenci v Mannheimu. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Edvarda Kardelja.

Smyntyna, Olena V. (2009). Migrations. Encyclopedia of Time, Science, Philosophy, Theology, & Culture. SAGE Publications, http://www.sage-ereference.com/time/ Article_n371.html.

Stanonik, Marija (2002). Življenjska zgodba – resničnost ali utvara? Traditiones, 31 (1): 191–210.

Strle, Urška (2007). Odnos slovenskih izseljencev v Kanadi do matične domovine po drugi svetovni vojni. Dve domovini, 26: 117–141.

Strle, Urška (2009). Bila je preprosto sreča, da sem prišla v Kanado. Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič-Hladnik in Jernej Mlekuž). Ljubljana: Založba ZRC: 89–117.

Valenčič, Vlado (1990). Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne. Dve domovini, 1: 43–82.

Velčić, Mirna (1991). Otisak priče: intertekstualno proučavanje avtobiografije. Zagreb: August Cesarec.

Vilfan, Sergij (1961). Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana: Slovenska matica.

Webster, Steven (1983). Ethnography as Storytelling. Dialectical Anthropology, 8 (3): 185–205.

Weiss, Robert S. (1995). Learning from Strangers. The Art and Method of Qualitative Interview Studies. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: The Free Press.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Huzjan, V. . (2009). »Ko je on zagledal mene pa mojo družino, sploh ni znal govoriti, ne prekmurski pa ne angleški, sâmo je stal pa gledal.« Prispevek k zgodovini izseljevanja Slovencev. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11077

Številka

Rubrike

Članki