Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij

Avtorji

  • Mojca Pajnik
  • Veronika Bajt

Ključne besede:

biografska raziskovalna metoda, Fritz Schütze, biografski narativni intervju, delujoče zavezništvo, raziskovanje migracij

Povzetek

Osebne pripovedi oziroma življenjske zgodbe so relevantne za analizo družbenih pojavov, ker predstavljajo večplastnost družbenega delovanja in omogočajo redefinicijo pojmov na nekaterih novih predpostavkah. Življenjske zgodbe je zato treba analizirati, ne le zbrati in reproducirati. Članek se posveča analitični in kritični obravnavi biografske narativne metode in narativnega intervjuja. Osmišlja izkušnjo z biografsko narativno metodo in refleksijo t. i. delujočega zavezništva med raziskovalcem in intervjuvancem, obenem pa na podlagi izkušenj poudarja nekatere praktične dileme tovrstnega raziskovanja. Članek v slovenski prostor prinaša nekatere nove teoretske in praktične refleksije o uporabi biografskega pristopa in metodi biografskega narativnega intervjuja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Mojca Pajnik

Mojca Pajnik, doc. dr. komunikologije, znanstvena sodelavka; Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Veronika Bajt

Veronika Bajt, dr., mag. sociologije, asistentka z doktoratom; Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Literatura

Apitzsch, Ursula in Lena Inowlocki (2000). Biographical Analysis: A 'German' School? The Turn to Biographical Methods in Social Science (ur. Prue Chamberlayne, Joanna Bornat in Tom Wengraf). London: Routledge, 53–70.

Apitzsch, Ursula in Irini Siouti (2007). Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies. The York University Papers in Integrative Research Methods v okviru projekta Research Integration, http://www. york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf (9. 9. 2008).

Atkinson, Paul (2005). Qualitative Research – Unity and Diversity. [25 paragraphs] Forum Qualitative Sozialforschung, 6(3), Art. 26, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114- fqs0503261 (20. 10. 2008).

Bauer, Martin (1996). The Narrative Interview: Comments on a Technique for Qualitative Data Collection. Papers in Social Research Methods, Qualitative Series No. 1, LSE: Methodology Institute.

Chamberlayne, Prue, Joanna Bornat in Tom Wengraf (2000).Introduction: The Biographical Turn. The Turn to Biographical Methods in Social Science (ur. Prue Chamberlayne, Joanna Bornat in Tom Wengraf). London: Routledge, 1–30.

Cukut, Sanja (2009). Hotela sem samo videti svet okoli sebe: ženske iz Rusije in Ukrajine v Sloveniji. Krila migracij: po meri življenjskih zgodb (ur. Mirjam Milharčič Hladnik in Jernej Mlekuž). Ljubljana: ZRC SAZU , 193–215.

Cukut, Sanja in Majda Černič Istenič (2007). Needs for Female Immigrants and Their Integration in Ageing Societies. WP2: Interviews with Female Migrants – National Report Slovenia, projekt Femage.Wiesbaden: Federal Institute for Population Research.

Fischer-Rosenthal, Wolfram (2000). Biographical Work and Biographical Structuring in Present-day Societies. The Turn to Biographical Methods in Social Science (ur. Prue Chamberlayne, Joanna Bornat in Tom Wengraf). London: Routledge, 109–125.

Inowlocki, Lena (2007). Manual on the Research Design, interno gradivo projekta FeMiPol. Frankfurt am Main: J. W. Goethe University.

Knoblauch, Hubert, Uwe Flick in Christoph Maeder (2005). Qualitative Methods in Europe: The Variety of Social Research. [10 paragraphs] Forum Qualitative Sozialforschung, 6(3), Art. 34, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0503342 (20. 10. 2008).

Lipovec Čebron, Uršula (ur.) (2002). V zoni prebežništva: antropološke raziskave o beguncih v Sloveniji. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2005). Subjektivna realnost migracijskih procesov: brati, poslušati in razumeti migrantske izkušnje. Dve domovini, 22: 169–196.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2007). Avto/biografičnost narativnosti: metodološko teoretični pristopi v raziskovanju migracijskih izkušenj. Dve domovini, 26: 31–46.

Milharčič Hladnik, Mirjam in Jernej Mlekuž (ur.) (2009). Krila migracij: po meri življenjskih zgodb. Ljubljana: ZRC SAZU.

Mlekuž, Jernej (2006). O metodologiji, ki nagaja »povratniški teoriji«: življenjska pripoved migrantke povratnice. Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo (ur. Marina Lukšič-Hacin). Ljubljana: Založba ZRC, 115–132.

Orehovec, Martina (2004). Vmešavanja v življenja drugih: zagate antropološkega raziskovanja na terenu na primeru študije žensk in dela v Istri. Etnolog, 14: 73–92

Pajnik, Mojca (2009). Research Manual: Conducting Lightly Structured Depth Biographical Narrative Interviews, interno gradivo projekta PRIMTS. Ljubljana: Mirovni inštitut.

Pajnik, Mojca, Veronika Bajt in Saša Zupanc (2006). Policies Affecting Female Migrants: Report on Key Informant Interviews in Slovenia. Working paper št. 2, projekt FeMiPol, http://www.femipol.uni-frankfurt.de/docs/working_papers/wp2/Slovenia.pdf (15. 9. 2008).

Pajnik, Mojca, Petra Lesjak-Tušek in Marta Gregorčič (2001). Prebežniki, kdo ste? Ljubljana: Mirovni inštitut.

Peršič, Magda (2004). »Etnologa pa ne« ali »Francke (pa) ni več.« Etnolog, 14: 63–72.

Ramšak, Mojca (2000). Zbiranje življenjskih zgodb v slovenski etnologiji. Etnolog, 10: 29–41.

Rener, Tanja (1993). Biografska metoda in spolna struktura vsakdanjega življenja. Od ženskih študij k feministični teoriji. Časopis za kritiko znanosti, posebna izdaja, 156–163.

Rener, Tanja (1996). Avto/biografije v sociologiji in v ženskih študijah. Teorija in praksa, 33 (5): 759–763.

Riemann, Gerhard (2003). A Joint Project Against the Backdrop of a Research Tradition: An Introduction to »Doing Biographical Research«.[36 paragraphs] Forum Qualitative Sozialforschung, 4 (3), Art. 18, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0303185 (19. 10. 2008).

Rosenthal, Gabriele (1993). Reconstruction of Life Stories: Principles of Selection in Generating Stories for Narrative Biographical Interviews. The Narrative Study of Lives, Volume 1 (ur. Ruthellen Josselson in Amia Lieblich). Newbury Park, CA: Sage, 59–91.

Schütze, Fritz (1977). Die Technik des narrativen Interviews in InteraktionsfeldStudien – dargestellt an einem Projekt zur Erforschung von kommunalen Machtstrukturen. Univerza v Bielefeldu: Arbeitsberichte und Forschungsmaterialen, No. 1.

Wengraf, Tom in Prue Chamberlayne (2006). Interviewing for Life-histories, Lived Situations and Personal Experiencing: The Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM). Shortest Short Guide to BNIM Interviewing and Interpretation. Version 6.10a, http://www.uel.ac.uk/cnr/Wengraf06.rtf (12. 7. 2007).

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Kako citirati

Pajnik, M. ., & Bajt, V. . (2009). Biografski narativni intervju: Aplikacija na študije migracij. Dve Domovini, (30). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/11071

Številka

Rubrike

Članki