UVOD: LE Z DRUGIMI SMO: MIGRACIJE IN IZOBRAŽEVANJE

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.09

Povzetek

Tematski sklop »Le z drugimi smo: Migracije in izobraževanje« predstavlja enega od zaključkov petletnega nacionalnega projekta »Le z drugimi smo« (2016–2021). Strokovnjakinje in strokovnjaki ZRC SAZU in Pedagoškega inštituta so s številnimi zunanjimi sodelavkami in sodelavci izvajali predavanja, delavnice in diskusije za pedagoške delavke in delavce. Ti so v času univerzitetnega izobraževanja pridobili premalo znanja o slovenskem izseljevanju za poučevanje v jezikovno, versko in etnično raznolikih razredih in skupinah (Kalc et al., 2020; Trebše Štolfa & Klemenčič, 2001). Vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji se vseživljenjsko izobražujejo, si izmenjujejo znanje in izkušnje ter pridobivajo nova znanja, kompetence in spretnosti, saj se družba ves čas spreminja. Ljudje se priseljujejo, ker jih potrebujemo (Kajzer et al., 2019), in izseljujejo, ker vidijo svojo prihodnost drugje. Za delavkami in delavci, ki jim izdajamo delovna dovoljenja, prihajajo njihove družine, saj želijo živeti skupaj. Zaradi vojn in nasilja prihajajo begunke, begunci. Migracije so vedno bile, so in bodo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Autor, Nika (2022). Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili: Obzorniška fronta: obzorniški okruški (razstava). Ljubljana: Slovenska kinoteka, Moderna galerija.

Banjanac Lubej, Aleksandra (2021). V učilnicah ni prostora za rasizem. NaGlas!, MMC RTV Slovenija, 25. 9. 2021, https://www.rtvslo.si/slovenija/v-ucilnicah-ni-prostora-za-rasizem/595192.

Center FemA (2022). »Pravi« begunci: Razmislek o politiki izza vladne opredelitev »pravih beguncev«. Mladina, 2. 3. 2022, https://www.mladina.si/214512/pravi-begunci.

Kajzer, Alenka, Perko, Mitja, Sodja, Urška, Čelebič, Tanja, Petan, Petra, Kuštrin, Andrej, Rogan, Denis (2019). Migracije kot potencialna ponudba delovne sile. Ekonomski izzivi 2019 (ur. Alenka Kajzer, Lejla Fajić). Ljubljana: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, 21–29.

Kalc, Aleksej, Milharčič Hladnik, Mirjam, Žitnik Serafin, Janja (2020). Doba velikih migracij na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Kovač, Vanja (2021). Igra – pred obzidjem Evrope. Dosje, RTV Slovenija, 26. 10. 2021, https://365.rtvslo.si/arhiv/dosje/174776244.

Trebše Štolfa, Milica, Klemenčič, Matjaž, ur. (2001). Slovensko izseljenstvo: zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice. Ljubljana: Združenje Slovenska izseljenska matica.

Vižintin, Marijanca Ajša (2017). Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Prenosi

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Vižintin, M. A. (2022). UVOD: LE Z DRUGIMI SMO: MIGRACIJE IN IZOBRAŽEVANJE. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.09

Številka

Rubrike

Članki