Mednarodni mobilni delavci med omejevalnimi ukrepi in svobodo gibanja v času pandemije bolezni Covid-19: primer Slovenije

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.08

Ključne besede:

pandemija Covid-19, delovna mobilnost, mednarodni mobilni delavci, čezmejni delavci, Slovenija

Povzetek

Pandemija bolezni Covid-19 in vladni ukrepi za njeno zajezitev so v zadnjih dveh letih močno zaznamovali mobilnost delavcev v EU. Avtorici v članku analizirata ukrepe, ki so jih v prvi polovici leta 2020 sprejele slovenska in vlade nekaterih sosednjih držav in so neposredno vplivali na mednarodne mobilne delavce. Identificirali sta ekonomska in socialna tveganja, ki so jim bili delavci izpostavljeni po vrnitvi v Slovenijo ali med delom v sosednjih državah in so bila v veliki meri posledica neusklajenosti ukrepov na mednarodni ravni ter sprejemanja ukrepov v kratkem časovnem obdobju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alemanno, Alberto (2020). The European Response to COVID-19: From Regulatory Emulation to Regulatory Coordination. European Journal of Risk Regulation 11, 307–316.

A. V., STA (2020). Preko Slovenije krenil prvi humanitarni konvoj potnikov in tovornih vozil. Delo, 14. 3. 2020, https://www.delo.si/novice/slovenija/preko-slovenijo-krenil-prvi-humanitarni-konvoj-potnikov-in-tovornih-vozil (1. 12. 2021).

Balibar, Étienne (2004). We, the People of Europe? Reflections on Transnational Citizenship. Princeton: Princeton University Press.

Balibar, Étienne (2020). Interview. Le Monde, 22 April 2020, https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/04/22/etienne-balibar-l-histoire-ne-continuera-pas-comme-avant_6037435_3260.html (15. 12. 2021)

Bastos, Cristiana, Novoa, Andre, Salazar, Noel B. (2021). Mobile labour: an Introduction. Mobilities 16/2, 155–163, https://doi.org/10.1080/17450101.2021.1885840.

Blitz, Brad K. (2014). Migration and Freedom. Mobility, Citizenship and Exclusion. Cheltenham, Northampton: Elgar Publishing.

Böhm, Hynek (2021). The influence of the Covid-19 pandemic on Czech-Polish cross-border cooperation: From debordering to re-bordering? Moravian Geographical Reports 29/2, 137–148. https://doi.org/10.2478/mgr-2021-0007.

Cresswell, Tim (2006). On the Move: Mobility in the Modern Western World. New York: Routledge.

De Wispelaere, Frederic, De Smedt, Lynn, Pacolet, Jozef (2021). Posting of workers. Report on A1 Portable Documents issued in 2019. Brussels: European Commission.

European Commission (2020a). C(2020) 1753 COVID-19 Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, 16. 3. 2020. Brussels: European Commission, https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-03/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf (1. 12. 2021).

European Commission (2020b). Communication from the Commission. Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak. Official Journal of the European Union (2020/C 102 I/03), 30. 3. 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=LV (1. 12. 2021).

European Parliament (2020a). COVID-19: No free movement of critical workers without adequate protection (press release), 25. 5. 2020. Brussels: European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/5/press_release/20200520IPR79515/20200520IPR79515_en.pdf (5. 12. 2021).

European Parliament (2020b). European Parliament Resolution of 19 June 2020 on European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis (2020/2664(RSP), https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj (1. 12. 2021).

European Union (2020). Regulation (EU) 492/2011 of the European Parliament and the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union. Official Journal of the European Union, L 141, 27. 5. 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0492-20180513&from=ES (1. 12. 2021).

Fasani, Francesco, Mazza, Jacopo (2020a). A Vulnerable Workforce: Migrant Workers in the COVID-19 Pandemic. Luxembourg: Publications office of the European Union. http://doi.org/10.2760/914810.

Fasani, Francesco, Mazza, Jacopo (2020b). IZA Policy Papers 155: Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe’s COVID-19 Response. Bonn: Institute of Labor Economics.

Fries-Tersch, Elena, Jones, Matthew, Siöland, Linus (2021). Annual Report on Intra-EU labour mobility 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Geyer, Leonard, Danaj, Sonila, Scoppetta, Anette (2020). The impact of COVID-19 on the posting of workers and their workplace safety. Research in the time of COVID-19. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research, https://www.euro.centre.org/webitem/3752 (10. 3. 2021).

Heller, Charles (2021). De-confining borders: towards a politics of freedom of movement in the time of the pandemic. Mobilities 16/1, 113–133. https://doi.org/10.1080/17450101.2021.1873563.

IOM (2020). Cross-border Human Mobility amid and after COVID-19. Policy paper, 17. 6. 2020 https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/defaul/pp_cross-border_human_mobility_amid_and_after_covid-19_policy.pdf (1. 12. 2021)

Karaleka, Nefeli Antonia (2021). COVID-19 and its Impact on Labour Migration: the Case of Asia. HAPSc Policy Brief Series 2/1, 109–117. https://doi.org/10.12681/hapscpbs.27666.

Klatt, Martin (2020). The Danish-German Border in Times of COVID-19. Borders in Globalization Review 2/1, 70–73. https://doi.org/10.18357/bigr21202019867.

Medeiros, Eduardo, Ramírez, Martín Guillermo, Ocskay, Gyula, Peyrony, Jean (2020). Covidfencing Effects on Cross-Border Deterritorialism: the Case of Europe. European Planning Studies 29/5, 962–982. https://doi.org/10.1080/09654313.2020.1818185.

Meier, Benjamin R., Habibi, Roojin, Yang, Tony (2020). Travel restrictions Violate International Law. Science 367/6485, 1436. https://doi.org/10.1126/science.abb6950.

Novotný, Lukáš (2021). Effects of ‘covidfencing’ on cross-border commuting: a case of Czech-German borderland. European Planning Studies 30/4, 590–607. https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1986470.

Opiłowska, Elżbieta (2021). The Covid-19 crisis: the end of a borderless Europe? European Societies 23/1, 589–600. https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833065.

Perocco, Fabio (2021). The Coronavirus Crisis and Migration: The Pan-syndemic and its Impact on Migrants. Dve domovini / Two Homelands 54, 13–29. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.02.

Rasnača, Zane (2020). Essential but unprotected: highly mobile workers in the EU during the COVID-19 pandemic. ETUI Policy Brief Series, June 2020, 9–19, https://www.etui.org/publications/essential-unprotected-highly-mobile-workers-eu-during-covid-19-pandemic (1. 12. 2021).

Salazar, Noel B. (2017). Key figures of mobility: an introduction. Social Anthropology 25/1, 5–12. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12393.

SDMS Union (2020). Aktualno: Veljavni ukrepi v R. Avstriji zaradi Korona virusa. https://www.sindikat-sdms.si/novice/veljavni-ukrepi-korona-virus (1. 12. 2021).

S.R./J.P./STA (2020). FOTO: “To je popolnoma nerazumno. Katera država ne sprejema svojih ljudi.” SVET24, 25. 3. 2020, https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5e7b7ffed5881/andrej-ster (1. 12. 2021).

UL – Uradni list Republike Slovenije [Official Gazette of the Republic of Slovenia] (2020). https://www.uradni-list.si.

Vah Jevšnik, Mojca, Milharčič Hladnik, Mirjam (2022). Repatriation of Slovenian Nationals During Mobility Lockdowns Due to the COVID-19 Pandemic. Dve domovini / Two Homelands 56, 89–106. https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.07.

Vah Jevšnik, Mojca, Toplak, Kristina, Cukut Krilić, Sanja (2022). Posted Workers from Slovenia. Facts and Figures. Leuven: POSTING.STAT project.

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Toplak, K., & Lukšič Hacin, M. (2022). Mednarodni mobilni delavci med omejevalnimi ukrepi in svobodo gibanja v času pandemije bolezni Covid-19: primer Slovenije. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.08

Številka

Rubrike

Članki