Repatriacija slovenskih državljanov v obdobju omejevanja mobilnosti zaradi pandemije bolezni Covid-19

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.07

Ključne besede:

pandemija Covid-19, omejitev mobilnosti, repatriacija, konzularna pomoč, Slovenija

Povzetek

Repatriacija zaradi izbruha pandemije Covid-19 je bila najobsežnejša pomoč pri vračanju v zgodovini Slovenije. Članek raziskuje odzivnost vlade na negotovosti in socialna tveganja, s katerimi so se soočali državljani, ki so med izbruhom pandemije Covid-19 obtičali v tujini. Temelji na pregledu poročil na ravni EU in nacionalni ravni, na kvalitativni analizi medijskih virov ter na intervjujih s strokovnjaki. Avtorici izpostavljata pomanjkanje podrobnih sistemskih smernic o transnacionalni socialni zaščiti v kriznih razmerah in trdita, da lahko uspeh pri repatriaciji slovenskih državljanov v veliki meri pripišemo ad hoc ukrepom, ki jih je izvedlo visoko motivirano in iznajdljivo konzularno osebje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aceves, William, J. (1998). The Vienna Convention on Consular Relations: A Study of Rights, Wrongs and Remedies. Vanderbilt Journal of Transnational Law 31/2, 257–263.

Acharya, Arun Kumar, Patel, Sanjib (2021). Vulnerabilities of Internal Returnee Migrants in the Context of the COVID-19 pandemic in India. Dve domovini / Two Homelands 54, 31–46. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.03.

Benton, Meghan, Batalova, Jeanne, Davidoff-Gore, Samuel, Schmidt, Timo (2021). COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020. Washington, D.C., Geneva: Migration Policy Institute and International Organization for Migration, https://publications.iom.int/system/files/pdf/covid-19-and-the-state-of-global.pdf (12. 12. 2021).

European Commission (2021). The EU in 2020: General report on the activities of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2775/077365 (7. 12. 2021).

Government of the Republic of Slovenia (2020). National Plan on Protection and Relief in the Event of an Epidemic or Pandemic of an Infectious Disease among Humans (2020): http://www.sos112.si/db/priloga/p29982.pdf (15. 12. 2021).

Grabowska, Izabela, Czeranowska, Olga (2021). Covid Inequalities – Scenarios of Return (im)Mobility and Pandemic. The European Sociologist 2/46 (Pandemic (Im)Possibilities), https://www.europeansociologist.org/issue-46-pandemic-impossibilities-vol-2/covid-inequalities-scenarios-return-immobility-and-pandemic (15. 12. 2021).

İçduygu, Ahmet (2020). Stranded irregular migrant workers during the COVID-19 crisis: The question of repatriation. Geneva: International Organization for Migration, https://publications.iom.int/books/covid-19-and-transformation-migration-and-mobility-globally-stranded-irregular-migrant (26. 12. 2021).

Konstantinidou, Angeliki, Vintila, Daniela (2020). Policy Measures for the Diaspora during the COVID-19 Crisis: The Case of Cyprus. HAPSc Policy Brief Series 1/1, 13–23, http://doi.org/10.12681/hapscpbs.24944 (15. 12. 2021).

Lafleur, Jean-Michel, Vintila, Daniela (2020). Do EU member states care about their diasporas’ access to social protection? A comparison of consular and diaspora policies across EU27. Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2) (eds. Jean-Michel Lafleur, Daniela Vintila). Cham: Springer, 1–31.

Lamovšek, Tina (2020). Prišel, videl, spravil Slovence domov – Andrej Šter. MMC RTV Slovenija, 4. 4. 2020, https://www.rtvslo.si/slovenija/prisel-videl-spravil-slovence-domov-andrej-ster/519439.

Lukić, Goran (2021). Goran Lukić, Counsellor at the Counselling Office for Workers, interview with the authors. Ljubljana, 8 July 2021.

Ma, Xiao (2020). Regimes of (Im)Mobility in the Time of Pandemic. The Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), https://www.compas.ox.ac.uk/2020/regimes-of-immobility-in-the-time-of-pandemic (7. 12. 2021).

Majovski, Jaruška (2021). Testiranje za prehajanje meje ne bo plačljivo. Primorski dnevnik, 9. 3. 2021.

Metina lista (2020). 184: Andrej Šter (MZZ) – Krucinal božji. Metina lista, https://metinalista.si/184-andrej-ster-mzz-krucinal-bozji (27. 12. 2021).

Ministry of Defense of the Republic of Slovenia (2020a). Poročilo Ministrstva za obrambo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni COVID-19. Government of the Republic of Slovenia, http://vrs-3.vlada.si/MANDAT20/vladnagradiva.nsf/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/544b2d91de804e88c12585a8004047f2?OpenDocument (27. 12. 2021).

Ministry of Defense of the Republic of Slovenia (2020b). Predlog ukrepov Ministrva za obrambo za izboljšanje odziva. Government of the Republic of Slovenia, http://vrs-3.vlada.si/MANDAT20/vladnagradiva.nsf/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/544b2d91de804e88c­12585a8004047f2?OpenDocument (27. 12. 2021).

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia (2020). Minister dr. Logar: Če ste v državi članici EU in imate normalne možnosti za bivanje, ostanite tam! Government of the Republic of Slovenia, https://www.gov.si/novice/2020-03-30-minister-dr-logar-ce-ste-v-drzavi-clanici-eu-in-imate-normalne-moznosti-za-bivanje-ostanite-tam (30. 3. 2020).

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia (2021). Poročilo 2020. Government of the Republic of Slovenia, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/javne-objave/letna-porocila/porocilo2020.pdf (27. 12. 2021).

Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia (2021). Prepoved zračnega prometa. Government of the Republic of Slovenia, https://www.gov.si/novice/2020-03-16-prepoved-zracnega-prometa (16. 3. 2021).

Novotný, Lukáš (2021). Effects of ‘covidfencing’ on cross-border commuting: a case of Czech-German borderland. European Planning Studies 30/4, 590–607, https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1986470.

Parvez, Mohammad Riduan (2021). Social Stigma and COVID-19: The Experiences of Bangladeshi Returnees from Italy. Dve domovini / Two Homelands 54, 63–75. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.05.

Prpic, Martina (2020). Repatriation of EU citizens during the COVID-19 crisis: The role of the EU Civil Protection Mechanism. EPRS – European Parliamentary Research Service, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649359/EPRS_BRI(2020)649359_EN.pdf (5. 12. 2021).

SDS (2020). Dr. Anže Logar: Vračanje Slovencev, ki so še v tujini, poteka zelo uspešno. SDS.si, https://www.sds.si/novica/dr-anze-logar-repatriacija-slovencev-ki-so-se-v-tujini-poteka-zelo-uspesno-19432 (25. 2. 2022).

STA (2020). Vodji konzularnega oddelka na MZZ Šteru red za zasluge za pomoč državljanom v svetu. STA.si, 9. 6. 2020, https://www.sta.si/2773318/vodji-konzularnega-oddelka-na-mzz-steru-red-za-zasluge-za-pomoc-drzavljanom-v-svetu.

Šter, Andrej (2021). Andrej Šter, Head of the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs, interview with the authors. Ljubljana, 21 April 2021.

Toplak, Kristina, Lukšič Hacin, Marina (2022). International Mobile Workers Caught Between Restrictive Measures and Freedom of Movement During the COVID-19 Pandemic: The Case of Slovenia. Dve domovini / Two Homelands 56, 107–124. https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.08.

Udovič, Boštjan (2020). Consular Protection in Slovenia During the First Wave of COVID-19. Teorija in praksa 57/4, 1147–1166. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-A3BS69MP.

U.Z. / STA / D.L. (2020). Ukinja se letalski promet, Slovenci po svetu se sprašujejo: kako domov? 24 ur, 17. 3. 2020, https://www.24ur.com/novice/slovenija/slovenci-v-tujini.html?fbclid=IwAR20282EDYxobcJKWq-EUr1OsSA__UU3c1AEoix4FWSA5OMqCbR07jOI9j4.

Vah Jevšnik, Mojca, Cukut Krilić, Sanja (2020). Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Slovenian Citizens Abroad. Migration and Social Protection in Europe and Beyond (Volume 2) (eds. Jean-Michel Lafleur, Daniela Vintila). Cham: Springer, 441–456.

Valentinčič, Dejan (2021a). Dejan Valentinčič, State Secretary at the Government Office for Slovenians Abroad, interview with the authors. Ljubljana, 6 May 2021.

Valentinčič, Dejan (2021b). Brain Circulation and Return Migration in Slovenia Before and During the Covid-19 Pandemic. Research and Innovation Forum 2021: Managing Continuity, Innovation, and Change in the Post-Covid World: Technology, Politics, and Society (eds. Anna Visvizi, Orlando Troisi & Kawther Saeedi). Cham: Springer, 549–566.

Zupanič, Milena (2020). Srbija svojih državljanov ne sprejme, zmrzujejo pred ambasado v Ljubljani, Delo, 24. 3. 2020, https://www.delo.si/novice/slovenija/srbija-svojih-drzavljanov-ne-sprejme-zmrzujejo-pred-ambasado-v-ljubljani.

Objavljeno

2022-07-09

Kako citirati

Vah Jevšnik, M., & Milharčič Hladnik, M. (2022). Repatriacija slovenskih državljanov v obdobju omejevanja mobilnosti zaradi pandemije bolezni Covid-19. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.07

Številka

Rubrike

Članki