Delavci migranti in pandemija bolezni Covid-19: primer Šrilančanov v tujini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.03

Ključne besede:

migracije, pandemija, Covid-19, pravice migrantov

Povzetek

Pandemija bolezni Covid-19 je razkrila nepravične in ranljive razmere, v katerih živijo delavci migranti. Članek na primeru izkušenj migrantskih delavcev iz Šrilanke proučuje stvarnost delavcev migrantov, ki so med pandemijo ostali ujeti v tujini, za oblikovanje boljših politik in okvirov za izboljšanje njihovega položaja. V študiji so bili uporabljeni tako kvalitativni kot kvantitativni podatki zbrani pri migrantskih delavcih iz Šrilanke. Z analizo mnogovrstnih izkušenj migrantov na delu v tujini med pandemijo koronavirusa so bili v smislu posledic za zaposlitev ter socialnih in psiholoških izkušenj pridobljeni mešani podatki. Na eni strani so bile prisotne pozitivne, na strugi strani pa negativne, ki jim je treba posvetiti dodatno pozornost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bhagat, Ram B., Reshmi, R.S., Sahoo, Harihar, Roy, Archana K., Govil, Dipti (2020). The COVID-19, Migration and Livelihood in India: Challenges and Policy Issues. Migration Letters 17(5), 705–718. https://doi.org/10.33182/ml.v17i5.1048.

Bonizzoni, Paola, Dotsey, Senyo (2021). Migration and Legal Precarity in the Time of Pandemic: Qualitative Research on the Italian Case. Dve domovini / Two Homelands 54, 117–130. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.09.

Borjas, George J., Cassidy, Hugh (2020). The Adverse Effect of the COVID-19 Labor Market Shock on Immigrant Employment. NBER Working Paper No. 27243, National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w27243.

Bossavie, Laurent, Garrote-Sanchez, Daniel, Makovec, Mattia, Özden, Çağlar (2020). Do Immigrants Shield the Locals? Exposure to COVID-Related Risks in the European Union. Washington D.C.: Policy Research Working Paper 9500. Social Protection and Jobs Global Practice & Development Research Group.The World Bank Group, https://doi.org/10.1111/roie.12609.

Della Puppa, Francesco, Perocco, Fabio (2021). The Coronavirus Crisis and Migration: Inequalities, Discrimination, Resistance. Dve domovini / Two Homelands 54, 7–12. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.01.

FAO (2020). Migrant workers and the COVID-19 pandemic. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://doi.org/10.4060/ca8559en.

Guadagno, Lorenzo (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. Migration and Research Series, International Organization for Migration, https://publications.iom.int/books/mrs-no-60-migrants-and-covid-19-pandemic-initial-analysis (15. 2. 2022).

Içduygu, Ahmet (2020). Stranded irregular migrant workers during the COVID-19 crisis: The question of repatriation. International Organization for Migration: COVID-19 and the transformation of migration and mobility globally, https://publications.iom.int/system/files/pdf/stranded-irregular.pdf (15. 2. 2022).

ILO (1982). C158 – Termination of Employment Convention. International Labour Organization, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C158 (15. 2. 2022)

ILO (2020). Protecting migrant workers during the COVID-19 pandemic: Recommendations for Policy-makers and Constituents. Geneva: Policy Brief. International Labour Organization, https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_743268/lang--en/index.htm (15. 2. 2022).

Kukreja, Reena (2021). COVID-19, Racial Capitalism, and Undocumented Bangladeshi Agricultural Workers in Manolada, Greece. Dve domovini / Two Homelands 54, 89–101. https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.07.

Pandey, Kritika, Parreñas, Rhacel Salazar, Sabio, Gianne Sheena (2021). Essential and Expendable: Migrant Domestic Workers and the COVID-19 Pandemic. American Behavioral Scientist 65(10), 1287–1301, https://doi.org/10.1177/00027642211000396.

Ranasinghe, Imesh (2021). 122 Sri Lankan migrant workers dead of COVID-19; over 30,000 lose jobs: Labour minister. Economynext, 5. 4. 2021, https://economynext.com/122-sri-lankan-migrant-workers-dead-of-covid-19-over-30000-lose-jobs-labour-minister-80421/?utm_campaign=EconomyNext%20News&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter (3. 5. 2021).

Sanfelici, Mara (2021). The Impact of the COVID-19 Crisis on Marginal Migrant Populations in Italy. American Behavioral Scientist 65/10, 1323–1341, https://doi.org/10.1177/00027642211000413.

Von Below, David, Thoursie, Peter Skogman (2010). Last in, first out?: Estimating the effect of seniority rules in Sweden. Labour Economics, 987–997, https://doi.org/10.1016/j.labeco.2010.02.007.

Weeraratne, Bilesha (2020). COVID-19 and Migrant Workers: The Economics of Repatriation. Talking Economics, https://www.ips.lk/talkingeconomics/2020/12/16/covid-19-and-migrant-workers-the-economics-of-repatriation (15. 2. 2022).

Weeraratne, Bilesha (2021). How Sri Lankan remittances are defying COVID-19. , 28. 1. 2021. East Asia Forum, https://www.eastasiaforum.org/2021/01/28/how-sri-lankan-remittances-are-defying-covid-19 (3. 5. 2021).

Yasenov, Vasil (2020). Who Can Work from Home? IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper No. 13197.

Objavljeno

2022-07-09 — posodobljeno 2023-09-01

Verzije

Kako citirati

Weeraratne, B. (2023). Delavci migranti in pandemija bolezni Covid-19: primer Šrilančanov v tujini. Dve Domovini, 2022(56). https://doi.org/10.3986/dd.2022.2.03 (Original work published 9. julij 2022)

Številka

Rubrike

Članki