Knjižna ocena - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str.

Avtorji

  • Aleksej Kalc ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.12

Povzetek

V zadnjih letih smo dobili kar nekaj novih monografij o zgodovini slovenskih izseljenskih skupnosti v ZDA izpod peresa Matjaža Klemenčiča in njegovih doktorskih študentov na Univerzi v Mariboru ter na programu Ameriške študije na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze. Delu Maruše Verbič Koprivšek o Slovencih v Denverju (2014) sta sledila pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju v Minnesoti Matjaža Klemenčiča in Tadeja Šeruge (2019) ter zgodovine slovenske skupnosti v Calumetu v Michiganu Dominika Herleta (2010). V to serijo sodi tudi monografija, ki jo predstavljamo tu in ki je sad obsežnega raziskovalnega dela treh avtorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

2022-01-31

Kako citirati

1.
Kalc A. Knjižna ocena - Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, Tadej Šeruga, Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA – študija primerov Clevelanda, Ohio, in Elyja, Minnesota Maribor: Univerza v Mariboru, 2020, 486 str. DveDom [Internet]. 31. januar 2022 [citirano 28. maj 2022];2022(55):213-4. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10572

Številka

Rubrike

Članki