Prva generacija ruske emigracije na Slovenskem: predstavniki ruske inteligence

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.11

Ključne besede:

ruska emigracija v Sloveniji, inteligenca, ruska matica, ruska kultura, univerza v Ljubljani

Povzetek

Članek obravnava intelektualno elito ruskih priseljencev v Slovenijo med obema svetovnima vojnama, ki je predstavljala prvo generacijo ruske emigracije. Ob orisu širšega zgodovinsko‑političnega ozadja v tedanji Sloveniji in Jugoslaviji prispevek prikaže usode in delovanje nekaterih vidnih predstavnikov, ki so med drugim tudi vplivali na takratno slovensko kulturno dogajanje. Izpostavljeni so J. V. Spektorski, A. Bubnov in A. V. Isačenko, ki so s svojo akademsko dejavnostjo v mnogočem obogatili in razširili slovensko kulturno zavest. V razpravi so njihova dela podrobneje predstavljena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abraham, Werner (1976). Die Rolle von Trugschlüssen in der Diachronie von Satzkonnektoren. Opuscula slavica et linguistica. Festscrhrift für Alexander Issatschenko (ur. Dieter Pohl, Nikolai Salnikov). Celovec: Verlag Johannes Heyn, 11–73.

Bakuncev, Аnton Vladimirovič, Morozov, Sergej Nikolajevič (2018). I. A. Bunin i E. V. Spektorski: perepiska (1928–1933). Studia Litterarum 2018/3–4, 298–315.

Berdjajev, Nikolaj (2005). Sud‘ba Rossii. Moskva: Izd. AST.

Bezlaj, France (1939). A. V. Isačenko: Narečje vasi Sele na Rožu. Ljubljanski Zvon, 59/3, 187–189, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HQNK6Z06.

Bicilli, Pjotr Mihajlovič (1996). Mesto renessansa v istorii kul‘tury. Sankt-Peterburg: Mifril.

Brglez, Alja, Seljak, Matej (2007). Ruski profesorji na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo.

Bubnov, Aleksandr Dmitrijevič (1955). V carskoi stavke. New York: Izdatel‘stvo imeni Čehova.

Buninov večer v Ruski Matici (1934). Jutro, 26. 2. 1934, 2–3.

Derganc, Aleksandra (2011). A. I. Isačenko v Ljubljani. Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum. Bratislava: Katedra ruskeho jazyka a literatury Filozoficka fakulteta Univerzity Komenkeho, 14–23.

Gestrin, Ferdo, Melik, Vasilij (1966). Slovenska zgodovina od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Grafenauer, Ivan (1938–39). A. V. Isačenko, Narečje vasi Sele na Rožu. Čas 33/8 –9, 2 80–283.

Grdina, Igor (2004). Raziskovanje in bibliografija Brižinskih spomenikov. Oris raziskav. Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja (ur. Darko Dolinar, Jože Faganel). Ljubljana: Založba ZRC, 154–162.

Grdina, Igor. (2017). Pluti je treba. Kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK.

Grivec, Franc (1908). De unionis cum Russia conatibus. Acta I. conventus velehradensis. Praga: Bohemorum.

Hribar, Ivan (1984). Moji spomini. II. del. Ljubljana: Slovenska matica.

Isačenko, Aleksander Vasiljevič (1939a). Narečje vasi Sele na Rožu. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Isačenko, Aleksander Vasiljevič (1939b). Slovenski verz. Ljubljana: Pri Akademski založbi, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XOB4W6Z8.

Jenštrle, Marko (1986). Pogledi na Sovjetsko zvezo: zbornik. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS in Univerzitetna konferenca ZSMS, 1986.

Jesenovec, France (1939). A. V. Isačenko. Narečje vasi Sele na Rožu. Dom in svet 51/4, 237–239, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VNZKV98U.

Kotnik, Janko (1939). Isačenko A. V., Narečje Vasi Sele na Rož. Časopis za zgodovino in narodopisje 34, 135–136.

Mihalčenko, Sergej Ivanovič (2014). Slovensko obdobje življenja Evgena Vasiljeviča Spektorskega (1930. leta): iz neobjavljenega gradiva. Monitor ISH. XVI/1, 177–193, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OXTXT0PL.

Mihalčenko, Sergej Ivanovič, Tkačenko E. V. (2009). Spektorski v emigracii (1920–1951). Slavjanovedenie 1, 14–24.

Novak, Boris A. (2005). Zven in pomen. Študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana: ZRI Filozofske fakultete.

Perovšek, Jurij (2015). Odpoklic wranglovcev iz obmejne službe in njegov odmev na Slovenskem leta 1922. Monitor ISH, XVII/1, 7–20, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-AGRAL8GP.

Pipes, Richard (1980). Struve. Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge: Harvard University Press.

Rokopisna zapuščina Franca Grivca (b. l.). Ljubljana, NUK, rokopisni oddelek: fond MS 1202 (mapi III in V).

Smele, Jonathan D. (2015). Historical Dictionary of the Russian Civil Wars, 1916–1926. Volume I. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman and Littlefield.

Sokolov, Arkadij V. (2005). Formula intelligentnosti. Voprosy filosofii. No. 5, 57–68.

Spektorski, Evgenij V. (2013). Hristianstvo i kul‘tura. Moskva: Centr strategičeskoj konjunktury.

Spektorski, Evgenij V. (2018). Vprašanja moralne teologije. Ljubljana: Inštitut Nove revije.

Spektorski, Evgenij V. (2019). Izbrane razprave. Ljubljana: Pravna fakulteta, Inštitut Karantanija, Inštitut Nove revije.

Theroff, Paul (2019). Paul Theroff’s Royal Genealogy Site. An Online Gotha: Obolensky, http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/obolensky.html (20. 10. 2019).

Vidmar, Josip (1985). Obrazi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, Borec.

Vošnjak, Bogumil (1928). U borbi za ujedinjenu narodnu državu, Ljubljana: Tiskovna zadruga.

Wrigley, Chris (2006). A.J.P. Taylor: radical historian of Europe. London, New York: I. B. Tauris.

Zadnikar, Gita (2014). Ruski emigranti v časopisnih bojih na Slovenskem. Monitor ISH XVI/1, 25–45, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HGLLRYUS.

Zadnikar, Gita (2015). Ruski znanstveniki na ljubljanski univerzi, ruski umetniki v našem gledališču: kulturno in znanstveno življenje v emigraciji. Monitor ISH XVII/1, 103– 120, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1HX3MS4K.

Zajc, Neža (2010). Aleksandr Dmitrijevič Bubnov. Tvorci slovenske pomorske identitete (ur. Andrej Rahten, Mateja Matjašič Friš, Nadja Terčon), Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. Ljubljana: Založba ZRC, 11–30.

Zajc, Neža (2011). Aleksander Trušnovič. Med domom in svetom (ur. Igor Grdina), Življenja in dela, 8, Biografske in bibliografske študije, 5, Ljubljana: Založba ZRC, 263–279.

Zajc, Neža (2014). Fran Grivec (1878–1963) in ruske študije. Monitor ISH. XVI/1, 195–219, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EQDYWOYO.

Zajc, Neža (2015). Jezikovne etude, variacije in rime A. V. Isačenka: (ob treh „ljubljanskih“ razpravah A. V. Isačenka). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK.

Zajc, Neža (2018). Uvod v osebno teologijo Franca Grivca: širina in namen Grivčevega preučevanja slovanske pismenost. Bogoslovni vestnik 78/4, 901–914, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-63LKUXYO.

Zenkovski, Vasilij Vasilevič (1997). Ideja pravoslavnoj kul‘tury. Aljfa i Omega. No. 14, 324–329.

Zenkovski, Vasilij Vasilevič (1999a). Istorija russkoj filosofii. 1. del. Moskva, Rostov-na-Donu: Feniks.

Zenkovski, Vasilij Vasilevič (1999b). Istorija russkoj filosofii. 2. del. Moskva, Rostov-na-Donu: Feniks.

Prenosi

Objavljeno

2022-01-31

Kako citirati

1.
Grdina I, Zajc N. Prva generacija ruske emigracije na Slovenskem: predstavniki ruske inteligence. DveDom [Internet]. 31. januar 2022 [citirano 28. maj 2022];2022(55):193-210. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10571

Številka

Rubrike

Članki