Vsakdanji nacionalizem in kranjska klobasa med slovenskimi izseljenci v ZDA

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.10

Ključne besede:

vsakdanji nacionalizem, banalni nacionalizem, materialna kultura, časopisje, kranjska klobasa

Povzetek

Članek analizira vlogo kranjske klobase v vsakdanjem nacionalizmu med slovenskimi izseljenci v ZDA v obdobju 1919–1945. Članek raziskuje, kako se narod reproducira z vsakdanjimi praksami, navadami in načini bivanja, ter se pri tem opira predvsem na koncept vsakdanjega nacionalizma (angl. everyday nationalism). Teza besedila je, da nacionalizem ni le produkt institucionalnega delovanja, temveč se reproducira tudi izven uradnih, formalnih, institucionalnih in instrumentalnih okvirjev, na ravni večinoma nereflektiranih vsakodnevnih praks. Članek temelji na analizi besedil, v katerih se pojavi besedna zveza »kranjska klobasa«, v osrednjih slovenskih izseljenskih časopisih v ZDA v obdobju 1919–1945.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Althusser, Louis (2000). Izbrani spisi. Ljubljana: Založba *cf.

Anderson, Benedict (1998). Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis.

Bajec, Jože (1980). Slovensko izseljensko časopisje: 1891–1945. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica.

Benkovic ml., John (1926). Iz slovenskih naselbin. Amerikanski Slovenec, 26. 2. 1926, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-ETNXKCWN/ca3d4478-a8a2-480c-861c-beed8759624b/PDF.

Billig, Michael (1995). Banal Nationalism. London: Sage.

Bodnar, John (1997). Steelton: Immigration and Industrialization, 1870–1940. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Bourdieu, Pierre (2002). Praktični čut I, II. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Briggs, Asa , Burke, Peter (2005). Socialna zgodovina medijev: Od Gutenberga do interneta. Ljubljana: Sophia.

Brubaker, Rogers, Feischmidt, Margit, Fox, Jon, Grancea, Liana (2006). Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton: Princeton University Press.

Dopisi (1924). Glas naroda, 22. 5. 1924, 5, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DOP2EEPS/6afe506f-ea08-4144-bb6e-99d4f8b3dea3/PDF.

Dopisi (1926). Glas naroda, 22. 10. 1926, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VOEPKPAL/3cbfbdd1-1ccc-4b1b-92d2-013455f19c09/PDF.

Duchesne, Sophie (2018). Who’s afraid of Banal Nationalism? Nations and Nationalism 24/4, 841–856, https://doi.org/10.1111/nana.12457.

Edensor, Tim (2002). National Identity, Popular Culture and Everyday Life. Oxford: Berg.

Farmar (1923). Iz slovenskih naselbin. Rothbury, Mich. Edinost, 22. 9. 1923, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-5TTZXTR1/0ab6c178-9afe-4fe7-a6e0-03270e9ad616/PDF.

Foster, Robert (1999). The Commercial Construction of »New Nations«. Journal of Material Culture 4, 263–282.

Foster, Robert (2002). Materializing the Nation. Commodities, Consumption, and Media in Papua New Guinea. Bloomington: Indiana University Press.

Fox, Jon E. (2017). The Edges of the Nation: A Research Agenda for Uncovering the Taken-for-Granted Foundations of Everyday Nationhood. Nations and Nationalism 23/1, 26–47, https://doi.org/10.1111/nana.12269.

Fox, Jon E. (2018). Banal Nationalism in Everyday Life. Nations and Nationalism 24/4, 862–866, https://doi.org/10.1111/nana.12458.

Fox, Jon E., Van Ginderachter, Maarten (2018). Everyday Nationalism’s Evidence Problem. Nations and Nationalism 24/3, 546–552, https://doi.org/10.1111/nana.12418

Fox, Jon E., Miller-Idriss, Cynthia (2008). Everyday Nationhood. Ethnicities 4, 536–563, https://doi.org/10.1177/1468796808088925.

Godina Golija, Maja (2014). Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini / Two Homelands 34, 55–66.

Hearn, Jonathan, Antonsisch, Marco (2018). Theoretical and methodological considerations for the study of banal and everyday nationalism. Nations and Nationalism 24/3, 594–605, https://doi.org/10.1111/nana.12419.

Hobsbawm, Eric (1983). Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914. The Invention of tradition (ur. Eric Hobsbawm, Terence Ranger). Cambridge: Cambridge University Press, 263–308.

Hobsbawm, Eric (2007). Nacije in nacionalizem po letu 1780: Program, mit in resničnost. Ljubljana: Založba *cf,.

Hrvatin, Josephine (1941). Glasovi iz naselbin. Prosveta, 30. 4. 1941, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TMTLHF1F/e30014f7-0cea-4ec1-8d16-e272b11f96a1/PDF.

Hugo, P. (1934). Pozor pred novimi krivimi preroki. Ave Maria, junij 1934, 19–21, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KMQTEVPP/79c08b6a-65d6-41a9-9232-b6d4423890fc/PDF.

Ichijo, Atsuko, Ranta, Ronald (2016). Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Judson, Pieter M. (2006). Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Judson, Pieter M. (2016). The Habsburg Empire: A New History. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Knott, Eleanor (2015). Everyday nationalism: A review of the literature. Studies on National Movements 3, http://snm.nise.eu/index.php/studies/article/view/0308s (15. 6. 2021).

Koklič, Mary (1939). Društvena naznanila. Glasilo K.S.K. jednote, 8. 11. 1939, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-UZVVUJKM/ede04c03-6998-4fb5-aabc-e57324bbb39d/PDF.

Krajnar (1926). Žaromet. Prosveta, 29. 4. 1926, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-JEBVTG7E/7769ce93-865e-4eea-b4f8-ac6a18d41f85/PDF.

Löfgren, Orvar (1989). The Nationalization of Culture. Ethnologia Europaea 19, 5–23.

Löfgren, Orvar (1996). The Nation as Home or Motel? On the Ethnography of Belonging. Anthropological Newsletter, oktober 1996, 33–34.

Marx, Karl (1961). Kapital: Kritika politične ekonomije, 1 zvezek. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Mauss, Marcel (1996). Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: Studia humanitatis.

Milharčič Hladnik, Mirjam (2010). Hrana in spomin v kontekstu migracij. Dve domovini / Two Homelands 31, 51–63.

Miller, Daniel (1987). Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell.

Miller, Daniel (2016). Materialna kultura. Ljubljana: Studia humanitatis.

Mlekuž, Jernej (2017). Kranjsko klobasanje: Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju. Ljubljana: Beletrina.

Mlekuž, Jernej (2018). I feel kranjska kobasica: Kako je kranjska kobasica podigla slovenski narod. Zagreb: Srednja Europa.

Mlekuž, Jernej (2020). The Renaissance of Sausage: The Role of Kranjska Sausage in the Contemporary Process of Reconstructing the Slovenian Nation. Nations and Nationalism 26/2: 407–423.

Montanari, Massimo (1998). Lakota in izobilje: Zgodovina prehranjevanja v Evropi. Ljubljana: Založba *cf.

Naročnik (1926). Dopisi. Glas naroda, 20. 7. 1926, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-FW8BMQWS/fa8dd137-dd47-4d8c-99e4-fa006b2deed3/PDF.

Park, Robert Ezra (1922). Immigrant Press and its Control. New York, London: Harper & Bros.

Publikacijski odbor (1942). Iz slovenskih naselbin. Amerikanski Slovenec, 28. 1. 1942, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-DWGVOGPF/c4422cda-7aa6-43f1-86ef-71871b0aa7ba/PDF.

Skey, Michael (2011). National Belonging and Everyday Life: The Significance of Nationhood in and Uncertain World. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Skey, Michael (2018). »There are Times When I Feel Like a Bit of an Alien«: Middling Migrants and the National Order of Things. Nations and Nationalism 24/3, 606–623.

Skey, Michael, Antonsich, Marco, ur. (2017). Everyday Nationhood: Theorising Culture, Identity and Belonging after Banal Nationalism. London: Palgrave Macmillan.

Smith, D. Anthony (2005). Nacionalizem: Teorija, ideologija, zgodovina. Ljubljana: Krtina.

Smith, D. Anthony (2008). The limits of everyday nationhood. Ethnicities 8/4, 563–573, https://doi.org/10.1177/14687968080080040102.

Thompson, Andrew (2001). Nations, National Identities and Human Agency: Putting People Back Into Nations. The Sociological Review 49/1: 1–17.

Tilley, Christopher (2006). Objectification. Handbook of Material Culture (ur. Christopher Tilley, Webb Keane, Susanne Küchler, Michael Rowlands & Patricia Spyer). London: SAGE, 60–73.

Van Ginderachter, Maarten (2018). How to gauge banal nationalism and national indifference in the past: Proletarian tweets in Belgium’s belle époque. Nations and Nationalism 24/3, 579–593, https://doi.org/10.1111/nana.12420.

Van Ginderachter, Maarten, Beyen, Marnix, ur. (2012). Nationhood from Below. Europe in the Long Nineteenth Century. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wertsch, James V. (1997). Consuming nationalism. Culture and psychology 3/4, 461–471, https://doi.org/10.1177/1354067X9734002.

Williams, Raymond (2005). Navadna kultura: Izbrani spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Zahra, Tara (2010). Imagined Non-Communities: National Indifference as a Category of Analysis. Slavic Review 69, 93–119, https://doi.org/10.1017/S0037677900016715.

Za naše gospodinje. Kranjske klobase (1924). Edinost, 2. 2. 1924, 2–3, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7CGQ1BUR/41860545-cf6b-4d66-a22a-fa798debb518/PDF.

Zgaga, Peter (1922). Peter Zgaga. Glas naroda, 13. 11. 1922, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OESQYUG1/9ac9be07-200a-47ae-aa95-223518d74e44/PDF.

Zgaga, Peter (1933). Peter Zgaga. Glas naroda, 12. 5. 1933, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-AGOLSXCR/467a8c46-ac37-49f8-b082-3dcfc999c3d1/PDF.

Zgaga, Peter (1934). Peter Zgaga. Glas naroda, 9. 1. 1934, 2, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-IINFAPGG/0556afd8-eaec-46bd-a7bd-a739382959ad/PDF.

Žitnik Serafin, Janja (2020). Organizacije, kulturno-umetniška dejavnost in skrb za materni jezik. Doba velikih migracij na Slovenskem (ur. Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Janja Žitnik Serafin). Ljubljana: Založba ZRC, 253–366.

Prenosi

Objavljeno

2022-01-31 — posodobljeno 2022-06-28

Verzije

Kako citirati

1.
Mlekuž J. Vsakdanji nacionalizem in kranjska klobasa med slovenskimi izseljenci v ZDA. DveDom [Internet]. 28. junij 2022 [citirano 6. julij 2022];2022(55):173-92. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10570

Številka

Rubrike

Članki