Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.09

Ključne besede:

slovenske služkinje, priseljenke, (nacionalna) identiteta, nacionalne elite, cenzus 1910, Trst/Trieste

Povzetek

Članek analizira vlogo slovenskih služkinj, večinoma priseljenk iz slovenskega okoliškega bazena in bližnjih avstrijskih dežel, ob popisu prebivalstva leta 1910 v Trstu. Osredotoča se na njihovo avtonomno ravnanje glede na odvisni položaj znotraj gospodinjstev ter pritiske javnosti oz. slovenskih in italijanskih nacionalnih elit v mestu. Raziskava ob pomoči javnega diskurza, arhivskega gradiva in kvantitativne analize vzorca popisnih pol cenzusa sintetizira zlasti pomen podatkov, kot sta občevalni jezik in kraj izvora služkinj, in jih interpretativno umešča v kontekst (nacionalne) identitete.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 24, anag. št. 1471–1530

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 25, anag. št. 1531–1590

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 26, anag. št. 1591–1650

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 27, anag. št. 1651–1700

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 30, anag. št. 1828–1861

Archivio generale di Trieste (AST), Censimento della popolazione, Trst 1910; Šk. 31, anag. št. 1862–1890

Banti, Alberto Mario (2005). L‘onore della nazione, Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra. Torino: Biblioteca Einaudi.

Barbarizem (1911). Edinost, 11. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0T3KOEAE.

Cattaruzza, Marina (1979). La formazione del proletariato urbano. Immigrati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Torino: Musolini.

Cattaruzza, Marina (1995). Trieste nell‘Ottocento: le trasformazioni di una società civile. Videm: Del Bianco.

Cergol Paradiž, Ana, Selišnik, Irena (2018). Soproge slovenske elite v Ljubljani in Trstu. Prispevki za novejšo zgodovino 58/2, 51–84. https://ojs.inz.si/pnz/article/download/282/531?inline=1 (5. 9. 2021).

Čermelj, Lavo (1958). O ljudskem štetju v trstu l. 1910: in memoriam dr. Josipa Wilfana (separat). Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.

Del censimento (1911). L‘Indipendente, 19. 1. 1911, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298074&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Domače vesti (1911). Edinost, 14. 9. 1911, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2IECSG05.

Fauve-Chamoux, Antoinette, Fialova, Ludmila, ur. (1997). Le phénomène de la domesticitè en Europe, XVI-XX siècle. Acta Demographica, XIII. Praga: Ceská Demografická Sociologický ÚÚav CR.

Hahn, Sylvia (2001). Nowhere at Home? Female Migrants in the Nineteenth-Century Habsburg Empire. Women, Gender and Labour Migration: Historical and Global Perspectives (ur. Pamela Sharpe). New York: Routledge, 108–126.

Hajnal, John (1982). Two Kinds of Preindustrial Household Formation System. Population and Development Review 8/3, 449–494, https://doi.org/10.1017/CBO9780511897535.003.

I nostril interesi e quelli dello stato. Il censimento = Di un’elezione.(1910). L‘Indipendente, 27. 12. 1910, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298054&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Il fiore del campo (1911). L‘Indipendente, 13. 9. 1911, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298268&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Italijansko nasilje radi ljudskega štetja (1911). Edinost, 17. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-E02JHB2Q.

Javni shod slovenskega ženstva (1911). Edinost, 18. 9. 1911, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-7YW4JTWL.

Kalc, Aleksej (2014). Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja. Dve domovini / Two Homelands 40, 11–22, http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1431014346_KALC_%20DD_TH_40-2.pdf (5. 9. 2021).

Kladiwa, Pavel (2016). National Statistics in the Bohemian Lands 1880–2011: Factors Affecting the Setting of the Criteria and Methods Used by the Censuses. Romanian Journal of Population Studies 9/2, 31–40.

Komičen prizor vsled nezaupnosti ljudstva do magistratnih organov (1911). Edinost, 13. 1. 1911. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G7BXLOUC.

La lingua d’uso (1911). L‘Indipendente, 10. 1. 1911, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298066&mode=all&tecaMagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Laslett, Peter (1983). Family and Household as Work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared. Family Forms in Historic Europe (ur. Richard Wall, Jean Robin, Peter Laslett). Cambridge: Cambridge University Press, 513–563, https://doi.org/10.1017/CBO9780511897535.018.

Lee, Robert (2005). Domestic Service and Female Domestic Servants. A Port-City Comparison of Bremen and Liverpool, 1850–1914. The History of the Family 10, 435–460, https://doi.org/10.1016/j.hisfam.2005.09.006.

Ljudsko štetje (1910). Edinost, 10. 10. 1910, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UOLZSGND.

Ljudsko štetje. Za revizijo ljudskega štetja (1911). Edinost, 13. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G7BXLOUC.

Lundh, Christer (1999). Servant Migration in Sweden in the Early Nineteenth Century. Journal of the Family History, 24/1, 53–73, https://doi.org/10.1177/036319909902400104.

Millo, Anna (1989). L'elite del potere a Trieste. Una biografia collettiva 1891–1938. Milano: F. Angeli.

Možnost eventuelnih falzificiranj na debelo (1911). Edinost, 15. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3PP1RE80.

Mlekuž, Jernej (2016). Aleksandrinke kot nosilke časti narodne skupnosti v dopisu Karola Pečnika iz Egipta (1897). Dve domovini / Two Homelands 43, 143–156, http://twohomelands.zrc-sazu.si/uploads/articles/1453579267_Aleksandrinke_MLEKUZ.pdf (5. 9. 2021).

Nederveen Meerkerk, Elise van, Neunsunger, Silke, Hoerder, Dirk (2015). Domestic Workers of the World: Histories of Domestic Work as Global Labor History. Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers (ur. Dirk Hoerder, Elise van Nederveen Meerkerk, Silke Neunsinger). Leiden: Brill, 1–12, https://doi.org/10.1163/9789004280144_002.

Parole chiare per gli sloveni. Una spiritosa lettera (1911). L‘Indipendente, 18. 1. 1911, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298073&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Per il censimento (1910). L‘Indipendente, 30. 12. 1910, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298057&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Pletikosić, Ivica (2006). Revizije popisa prebivalstva Trsta iz leta 1910. Annales 16/2, 477–481, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1R7SDK28/46dca27e-67d0-4fd7-8856-70fccb508436/PDF.

Rybář, Otokar (1911). Proti nezakonitostim in zlorabam povodom ljudskega štetja v Trstu. Edinost, 27. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-S5RZPXST.

Samovoljnosti gospodarjev stanovanj (1911). Edinost, 20. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QW8VCVK2.

Sarti, Raffaella (2005). Conclusion. Domestic Service and European Identity. The Modelization of Domestic Service (ur. Suzy Pasleau, Isabelle Schopp, Raffaella Sarti). Liège: Les Éditions de l’Université de Liège, 195–284, https://www.academia.edu/3009975/Conclusion_Domestic_Service_and_European_Identity_Proceedings_of_the_Servant_Project1 (5. 9. 2021).

Sarti, Raffaella (2015). Historians, Social Scientists, Servants and Domestic Workers: Fifty Years of Research on Domestic and Care Work. Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers (ur. Dirk Hoerder, Elise van Nederveen Meerkerk, Silke Neunsinger). Leiden: Brill, 25–60, https://doi.org/10.1163/9789004280144_003.

Slovenske služkinje, oziroma slovenski posli. Pozor! (1910). Edinost, 29. 12. 1910, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QDV1FDOV.

Slovenskim služkinjam! (1911). Edinost, 11. 8. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4A2RIRWZ.

Slovenskim služkinjam v Trstu! (1911). Edinost, 12. 9. 1911, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PQBP5FTM.

Spezialortsrepertorium der Österreichischen Länder (1918). Spezialortsrepertorium für das Österreichisch-Illyrische Küstenland. 31. Dezember 1910. Dunaj: Verlag der Deutschösterreichischen Staatsdruckerei.

Stergar, Rok, Scheer, Tamara (2018). Ethnic Boxes: the Unintended Consequences of Habsburg Bureaucratic Classification. Nationalities Papers 46/4, 575–591, https://doi.org/10.1080/00905992.2018.1448374.

Studen, Andrej (1995). Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Šterbenc Svetina, Barbara, Kolenc, Petra, Godeša, Matija, ur. (2012). Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v Avstrijskem primorju 1910. Jezik, narodnost, meja. Ljubljana: Založba ZRC, https://doi.org/10.3986/9789612545987.

Un comizio di donne slovene (1911). L‘Indipendente, 22. 9. 1911, https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3AIEI0106354_298276&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU&fulltext=1 (5. 9. 2021).

Verginella, Marta (2003). La campagna triestina. Storia economica e sociale di Trieste. La città dei traffici, 1719–1918 (ur. Roberto Finzi, Loredana Panariti, Giovanni Panjek). Trst: Lint Editoriale Associati, 461–482.

Verginella, Marta (2006). Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta.

Verginella, Marta (2019). The Fight for the National Linguistic Primacy: Testimonies from the Austrian Littoral. Language Diversity in the Late Habsburg Empire (ur. Markian Prokopovych, Carl Bethke, Tamara Scheer). Leiden, Boston: Brill, 26–49, https://doi.org/10.1163/9789004407978_004.

Yuval-Davis, Nira (2009). Spol in nacija. Ljubljana: Založba Sophia.

Zavod sv. Nikolaja v Trstu (1911). Edinost, 24. 11. 1911, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6JWW44Q2.

Zgledi narodne zavednosti (1911). Edinost, 4. 1. 1911, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-8C4BHWNE.

Žitko, Salvator (2012). Nacionalna in politična nasprotja v Istri in Trstu ob avstrijskih štetjih med letoma 1880 in 1910. Zgodovinski pogledi na zadnje državno ljudsko štetje v avstrijskem Primorju 1910: jezik, narodnost, meja (ur. Barbara Šterbenc Svetina, Petra Kolenc, Matija Godeša). Ljubljana: Založba ZRC, 47–61.

Žnidaršič, Sabina Ž. (2000). Ora et labora – in molči, ženska! Pregled demografije dežele Kranjske in pridobitnost žensk v desetletjih 1880–1910. Ljubljana: Založba /*cf.

Prenosi

Objavljeno

2022-01-31

Kako citirati

1.
Cergol Paradiž A, Testen Koren P. Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910. DveDom [Internet]. 31. januar 2022 [citirano 28. maj 2022];2022(55):151-72. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10569

Številka

Rubrike

Članki