Med dobrodelnostjo in politiko: nekateri vidiki prizadevanj jugoslovanskih priseljencev v ZDA za pomoč domovini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2022.1.06

Ključne besede:

Združeni odbor južnih Slovanov Amerike, Vojni fond pomoči Američanov južnoslovanskega porekla, jugoslovansko priseljenstvo, humanitarna pomoč

Povzetek

Članek se ukvarja z različnimi vidiki humanitarnega angažmaja jugoslovanskih priseljencev v ZDA med drugo svetovno vojno. Poleg tega si članek prizadeva predstaviti določene politične, ideološke in etničnonacionalne poglede, kot so se razkrivali skozi proces organiziranja, sodelovanja in angažmaja v humanitarnih akcijah. V članku so predstavljene aktivnosti Združenega odbora južnih Slovanov Amerike, organizacije, ki si je prizadevala za pošiljanje pomoči porušeni domovini. Posveča se tudi vprašanju natovarjanja jugoslovanske ladje s humanitarno pomočjo partizanom in civilistom v osvobojenih delih Jugoslavije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ajlec, Kornelija (2020). UNRRA and its Arrival in Yugoslavia 1944–1945. Istorija XX veka 2/2002, Vol. 38, 129–150, https://doi.org/10.29362/ist20veka.2020.2.ajl.129-150.

Brunnbauer, Ulf (2016). Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century. Lanham: Lexington Books.

Čizmić, Ivan (1978). Prilog za istraživanje doprinosa naših iseljenika borbi naroda Jugoslavije u drugom svjetskom ratu. Iseljeništvo Naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s domovinom. Zagreb: Zavod za migracije i narodnosti, 71–102.

Čizmić, Ivan (1994). Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894–1994. Zagreb: Global Marketing.

Đikanović, Vesna Š. (2016). Iseljenici u Severnoj Americi i jugoslovenska država 1918–1945. PhD diss., unpublished. Belgrade: University of Belgrade.

Fotić, Konstantin (1995). Рат који смо изгубили. Трагедија Југославије и погрешка Запада, мемоари [The War We Lost. Yugoslavia’s Tragedy and the Failure of the West]. Belgrade: Vajat.

Hacin, Marina Lukšič, Hladnik Milharčič, Mirjam, Josipovič, Damir, Kalc, Aleksej, Vižintin Ajša, Marjanca (2018). Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1870–1945. Ljubljana: Založba ZRC.

Klemenčič, Matjaž (1987). Ameriški Slovenci in NOB v Jugoslaviji. Naseljevanje, zemljepisna razprostranjenost in odnos ameriških Slovencev do stare domovine od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Maribor: Obzorja.

Klemenčič, Matjaž, Mrđenović, Milan (2020). Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji. Dve domovini / Two Homelands 51, 77–94, https://doi.org/10.3986/dd.2020.1.05.

Lees, Lorraine M. (2007). Yugoslav-Americans and National Security during World War II. Urbana: University of Illinois Press.

Marković, Mirko (1945). Da smo načisto. Pogled iz Amerike na Jugoslaviju 1939–1945. Pittsburgh: Edition of “Slobodna reč”.

Miletić. Aleksandar R. (2012). Journey under Surveillance, The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes in Global Context, 1918–1928. Berlin: London.

Molek, Ivan (1979). Slovene Immigrant History: 1900–1950. Autobiographical sketches. Dover, Delaware: M. Molek.

Novak, Bogdan C. (1998). Louis Adamic’s Work for the Official Recognition of Tito and the National Liberation Movement of Yugoslavia by the United States Government. Dve domovini / Two Homelands 9, 67–83.

Petranović, Branko (1992). Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945. Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar.

Pijevac, Komnen, Jončić, Dušan, eds. (2004). Zapisnici sa sednica Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1941–1945. Belgrade: Službeni list SCG, Arhiv Srbije i Crne Gore.

Šotra, Milena Gaćinović (1990). Viđenja iz iseljeničkog života u Americi. Belgrade: Vojnoizdavački i novinski centar.

Velebit, Vladimir (1983). Sećanja. Zagreb: Globus.

Archival Sources

Adamic, Louis (1943). Letter to F.D. Roosevelt, 26. 7. 1943. Archive of Yugoslavia (AJ) Yugoslav Information Center (448) fasc. 3.

Appeal (1944). Sakupljajte robu i drugi materijal za Jugoslaviju, 10. 10. 1944. AJ, United Committee for Yugoslav Relief (183) fasc. 1.

Balkan Unity (1944). The Bulletin of the UCSSA, Vol. II, No. 7, 20. 7. 1944. AJ, Sava Kosanovic collection (83) 27.

Baloković, Zlatko (1944a). Letter to James Brunot, executive director of the President’s War Relief Control Board, Washington, 14. 6. 1944. AJ, 183-1.

Baloković, Zlatko (1944b). Letter to James Brunot, executive director of the President’s War Relief Control Board, Washington, 29. 7. 1944. AJ, 183-1.

Baloković, Zlatko (1944c). Letter to V. Velebit, 15. 9. 1944. AJ, 83-3.

Baloković, Zlatko (1944d). Letter to Joseph J. Bogdanovich, French Sardine Company, 28. 10. 1944. AJ, 183-1.

Baloković, Zlatko (1944e). Letter to Vincent Cankar, President of JPO-SS, 20. 11. 1944. AJ, 183-1.

Basic information on the American Committee for the Yugoslav Relief Ship (1944). AJ, 183-1.

Bogdanović, Martin (1944). Letter to Collin Wells, director of United Yugoslav Relief Fund of America, 13. 6. 1944. AJ, 183-1.

Cainkar, Vincent (1944a). Letter to WRFASSD, 22. 11. 1944. AJ, 183-1.

Cainkar, Vincent (1944b). Letter to Louis Adamic, 24. 11. 1944. AJ, 183-2.

Control Board JB to Zlatko Baloković (1944). 25. 8. 1944. AJ, 183-1.

Dionisije, Serbian bishop (1941). Letter to ambassador K. Fotić, 18. 4. 1941. AJ, Royal Legation in Washington (371) fasc. 64, Archive of Yugoslavije (AJ).

Fotić, Konstantin (1941). Report to M. Ninčić, 20. 6. 1941. AJ, 83-16.

Kosanović, Sava (1944a). A Serbian Speaks Out. The Bulletin of the UCSSA, Vol. II, No. 2, 15. 1. 1944. AJ, 83-4.

Kosanović, Sava (1944b). Memorandum prepared by Sava N. Kosanovich on the Subject of Relief for Yugoslavia, 19. 5. 1944. AJ, 83-4.

Kosanović, Sava (1944c). Političko značenje pomaganja naroda Jugoslavije, Slobodna reč, 14. 12. 1944. AJ, 83-18.

Magazinović, Oskar (1944). Letter to S. Maletić, 10. 11. 1944. AJ, 183-1.

Maletić, Strahinja (1944a). Letter to Joseph M. Martinac, Tacoma, Washington, 4. 10. 1944. AJ, 183-1.

Maletić, Strahinja (1944b). Letter to bishop Dionisije, 20. 10. 1944. AJ, 183-1.

Maletić, Strahinja (1944c). Letter to Nick Bez, 27. 10. 1944. AJ, 183-1.

Maletić, Strahinja (1944d). Letter to S. Kosanović, 3. 11. 1944. AJ, 83-5.

Maletić, Strahinja (1944e). Letter to S. Kosanović, 14. 11. 1944. AJ, 83-5.

Maletić, Strahinja (1944f). Letter to Peter Ivičević, American Croatian Council, 17. 11. 1944. AJ, 183-2.

Marinković, Milo (1944). Srpski potporni savez “Jedinstvo” to S. Maletić, 1. 10. 1944. AJ, 183-2.

Marshal Tito (n.d.). Marshal Tito for the American Committee Yugoslav Relief. n.d. AJ, 83-5.

Memorandum Srpskog crkveno narodnog sabora održanog 7-8-9 October 1941 (1941). Libertyville, Chicago, AJ, 371-64.

Poziv za davanje pomoći (form) (1944). 7. 10. 1944. AJ, 183-1.

SANS (1944). Relifna akcija, 21. 10. 1944. AJ, 183-1.

Spomen knjiga Američko-hrvatskog kongresa, izdanje Narodnog vijeća američkih Hrvata, Pitsburg, 1943 [Memorial Book of the American-Croatian Congress, published by the National Council of American Croats, Pittsburgh] (1943). Hrvatski Državni Arhiv [Croatian State Archives] (HDA), fond Hrvatski iseljenici 1914–2008 (1950).

Šubašić, Ivan (1944). Telegram from London, No 3443, Confidential, 21. 10. 1944. AJ, 183-1.

To the Editors (1944). 10. 12. 1944. AJ, 183-1.

The Bulletin of the United Committee of South Slavic Americans (1943). Vol. 1, No. 1, September. AJ, 83-27.

Tomašić, Dinko (1941). Letter to ambassador K. Fotić, 29. 6. 1941. AJ, 371-81.

Traven, Anna (1944). Letter to Vincent Cankar, 26. 10. 1944. AJ, 183-1.

Velebit, Vladimir (1944a). Letter to S. Maletić, 9. 9. 1944. AJ, 83-5.

Velebit, Vladimir (1944b). Telegram from London, 21. 9. 1944. AJ, 83-3.

WRFASSD (1944a). Letter to Rudolf Bićanić, 13. 10. 1944. AJ, 183-1.

WRFASSD (1944b). Letter to Serbian National Defense, 20. 10. 1944. AJ, 183-1.

WRFASSD (1944c). Letter to George Popoff, 28. 11. 1944. AJ, 183-1.

Objavljeno

2022-01-31

Kako citirati

1.
Đikanović V. Med dobrodelnostjo in politiko: nekateri vidiki prizadevanj jugoslovanskih priseljencev v ZDA za pomoč domovini. DveDom [Internet]. 31. januar 2022 [citirano 28. maj 2022];2022(55):93-110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10566

Številka

Rubrike

Članki