Duševno zdravje in migracije: Uporabnost programa Prva pomoč na področju duševnega zdravja

Ključne besede: migracije, duševno zdravje, opismenjevanje o duševnem zdravju, program Prva pomoč na področju duševnega zdravja, kulturna razsežnost

Povzetek

Članek presoja uveljavljanje programa opismenjevanja o duševnem zdravju – Prva pomoč na področju duševnega zdravja – in njegove vpeljave med etnične manjšine in migrante. Osredotoča se na preoblikovanje programa v smeri kulturno občutljivih vsebin in metod izvajanja. Na podlagi evalvacije njihovih uporabnikov povzema predloge za nadaljnje izboljšave in prilagajanje njihovim »kulturnim potrebam«. Glede na rezultate omenjenih evalvacij članek opozarja na nujnost premika od upoštevanja »zgolj« kulturnih razsežnosti duševnega zdravja k obravnavi strukturnih ranljivosti, ki vplivajo na živete izkušnje migrantov, kar vključuje tudi kritično presojo samega koncepta opismenjevanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arsenijević, Jovana, Burtscher, Doris idr. (2018). “I Feel Like I am Less than Other People”: Health-related Vulnerabilities of Male Migrants Travelling Alone on their Journey to Europe. Social Science and Medicine 209, 86–94, http://10.1016/j.socscimed.2018.05.038 (19. 1. 2019).

Auger, Monique, Crooks, Claire V. idr. (2019). The Essential Role of Cultural Safety in Developing Culturally-relevant Prevention Programming in First Nations Communities: Lessons Learned from a National Evaluation of Mental Health First Aid First Nations. Evaluation and Program Planning 72, 188–196, https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2018.10.016 (2. 2. 2020).

Bofulin, Martina (2020). Kitajski migranti in covid-19: Mobilnost in izključevanje med pandemijo. Dve Domovini / Two Homelands 52, 95–111, https://doi.org/10.3986/dd.2020.2.0 6 (12. 3. 2021).

Browne, Annette J., Smye Victoria L., Varcoe, Colleen (2005). The Relevance of Postcolonial Theoretical Perspectives to Research in Aboriginal Health. Canadian Journal of Nursing Research 37/4, 16–37, https://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/1969 (3. 12. 2020).

Cukut Krilić, Sanja (2019). Duševno zdravje v kontekstu sodobnih migracij. Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov: Izkušnje in razmisleki (ur. Lilijana Šprah). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 245–253, https://doi.org/10.3986/9789610502197 (3. 12. 2020).

First Nations Studies Program 2009, https://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/terminology (5. 12. 2020).

Furnham, Adrian, Hamid, Aseel (2014). Mental Health Literacy in Non-western Countries: A Review of the Recent Literature. Mental Health Review Journal 19/2, 84–98, https://doi.org/10.1108/MHRJ-01-2013-0004 (29. 11. 2020).

Gulliver, Amelia, Griffiths, Kathleen M., Christensen, Helen (2010). Perceived Barriers and Facilitators to Mental Health Help-seeking in Young People: A Systematic Review. BMC Psychiatry 10/113, 1–9, https://doi.org/10.1186/1471-244x-10-113 (7. 1. 2021).

Hadlaczky, Gergö, Hökby, Sebastian idr. (2014). Mental Health First Aid is an Effective Public Health Intervention for Improving Knowledge, Attitudes, and Behaviors: A Meta-Analysis. International Review of Psychiatry 26/4, 467–475, https://doi.org/10.3109/09540261.2014.924910 (2. 7. 2019).

Hart, Laura M. idr. (2009). Mental Health First Aid for Indigenous Australians: Using Delphi Consensus Studies to Develop Guidelines for Culturally Appropriate

Responses to Mental Health Problems. BMC Psychiatry 9, 47, https://doi.org/10.1186/1471-244X-9-47 (1. 12. 2020).

Hart, Laura M., Jorm, Anthony idr. (2010). Development of Mental Health First Aid Guidelines for Aboriginal and Torres Strait Islander People Experiencing Problems with Substance Use: A Delphi Study. BMC Psychiatry 10, 78, https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-78 (5. 10. 2020).

Ingleby, David (2005). Editor’s Introduction. Forced Migration and Mental Health Rethinking the Care of Refugees and Displaced Persons. Boston: Springer, 1–27.

Jorm, Anthony F., Korten, Ailsa idr. (1997). “Mental Health Literacy”: A Survey of the Public’s Ability to Recognize Mental Disorders and their Beliefs about the Effectiveness of Treatment. Medical Journal of Australia 166, 182–186, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.5694/j.1326-5377.1997.tb140071.x (7. 10. 2020).

Jorm, Anthony F. (2012). Mental Health Literacy: Empowering the Community to Take Action for Better Mental Health. American Psychologist 67/3, 231–243, https://doi.org/10.1037/a0025957 (2. 7. 2019).

Jorm, Anthony F., Kitchener, Betty A., Reavley, Nicola J. (2019). Mental Health First Aid Training: Lessons Learned from the Global Spread of a Community Education Program. World Psyciatry 18/2, 142–143, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20621 (2. 6. 2020).

Kanowski, Len G., Jorm, Anthony, Hart, Laura M. (2009). A Mental Health First Aid Training Program for Australian Aboriginal and Torres Strait Islander peoples: Description and Initial Evaluation. International Journal of Mental Health Systems 3, 10, https://doi.org/10.1186/1752-4458-3-10 (5. 1. 2021).

Kirmayer, Lawrence (2012). Editorial: Rethinking Cultural Competence. Transcultural Psychiatry 49/2, 149–164, https://doi.org/10.1177/1363461512444673 (29. 11. 2020).

Kitchener, Betty A., Jorm, Anthony F. (2002). Mental Health First Aid Training for the Public: Evaluation of Effects on Knowledge, Attitudes and Helping Behavior. BMC Psychiatry 2, 10, https://doi.org/10.1186/1471-244X-2-10 (1. 12. 2018).

Kleinman, Arthur, Benson, Peter (2006). Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix it. PLoS Medicine 3/10, 1673–1676, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0030294 (12. 3. 2018).

Knežević Hočevar, Duška (2020). Ko je ogroženo najdragocenejše: Stigma nekoliko drugače. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60/2, 5–15.

Lam, Angus Y. K., Jorm, Anthony, F. (2010). Mental Health First Aid Training for the Chinese Community in Melbourne, Australia: Effects on Knowledge about and Attitudes Toward People With Mental Illness. International Journal of Mental Health Systems 4, 18, https://doi.org/10.1186/1752-4458-4-18 (28. 11. 2020).

Lee, Othelia E., Tokmic, Farah (2019). Effectiveness of Mental Health First Aid Training for Underserved Latinx and Asian American Immigrant Communities. Mental Health & Prevention 13, 68–74, https://doi.org/10.1016/j.mhp.2018.12.003 (4. 1. 2020).

Lindert, Jutta, Schouler-Ocak, Meryam idr. (2008). Mental Health, Health Care Utilisation of Migrants in Europe. European Psychiatry 23/1, 14–20, http://dx.doi.org/10.1016/S0924-9338(08)70057-9 (10. 8. 2019).

Lipovec Čebron, Uršula (2019). Antropologija in javno zdravje: Izkušnje razhajanja, poskusi približevanja. Etnolog 29/80, 35–55.

Lipovec Čebron, Uršula, Huber, Ivanka (2020). Cultural Competence and Health Care Experiences from Slovenia. Etnološka tribina 43, 68–88, https://doi.org/10.15378/1848-9540.2020.43.02 (12. 2. 2021).

Liu, Cha-Hsuan, Meeuwesen, Ludwien idr. (2015). Why do Ethnic Chinese in the Netherlands Underutilize Mental Health Care Services? Evidence from a Qualitative study. Transcultural Psychiatry 52/3, 331–352, https://doi.org/10.1177/1363461514557887 (14. 5. 2019).

Mental Health First Aid – International Directory of MHFA Programs, http://www.mhfainternational.org/international-mhfa-programs.html (7. 1. 2021).

Metzl Jonathan M., Hansen, Helena (2014). Structural Competency: Theorizing a new Medical Engagement with Stigma and Inequality. Social Science & Medicine 103, 126–133, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.06.032 (27. 12. 2020).

Na, Sumin, Ryder, Andrew G., Kirmayer, J. Lawrence (2016). Toward a Culturally Responsive Model of Mental Health Literacy: Facilitating Help-Seeking Among East Asian Immigrants to North America. American Journal of Community Psychology 58/1–2, 211–225, https://doi.org/10.1002/ajcp.12085. Epub 2016 Sep 5 (9. 1. 2021).

Nutbeam, Don (2000). Health Literacy as a Public Health Goal: A Challenge for Contemporary Health Education and Communication Strategies into the 21st Century. Health Promotion International 15/3, 259–267, https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259 (7. 11. 2020).

Ramsden, Irihapet M. (1993). Kawa Whakaruruhau: Cultural Safety in Nursing Education in Aotearoa, New Zealand. Nursing Praxis in New Zealand 8/3, 4–10.

Shaw, Susan J. (2009). The Role of Culture in Health Literacy and Chronic Disease Screening and Management. Journal of Immigrant and Minority Health 11/6, 460–467, http://doi.org/10.1007/s10903-008-9135-5 (23. 12. 2020).

WHO (2017). Migrant populations, Including Children, at Higher Risk of Mental Health Disorders, https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/migration-and-health/news/news/2017/04/migrant-populations,-including-children,-at-higher-risk-of-mental-health-disorders (7. 1. 2021).

Wong, Daniel Fu Keung, Li, Jessica C. M. (2012). Cultural Influence on Shanghai Chinese People's Help-seeking for Mental Health Problems: Implications for Social Work Practice. British Journal of Social Work 44/4, 868–885, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcs180 (27. 12. 2020).

Objavljeno
2021-07-12
Kako citirati
1.
Knežević HočevarD, Cukut KrilićS. Duševno zdravje in migracije: Uporabnost programa Prva pomoč na področju duševnega zdravja. DveDom [Internet]. 12. julij 2021. [citirano 22. januar 2022.];2021(54). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10281