Migracije in pravna negotovost med pandemijo: Kvalitativna študija italijanskega primera

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.09

Ključne besede:

Covid-19, pravna negotovost, migracije, začasnost, socialno skrbstvo, Italija

Povzetek

Pandemija Covida-19 je neenakopravno posegla v življenja prebivalcev Italije. Članek temelji na podatkih iz 47 polstrukturiranih intervjujev z različnimi skupinami migrantov. Ti kažejo, kako začasne rešitve, vgrajene v italijanski sistem upravljanja migracij, vplivajo tako na negotovi pravni status migrantov kot na njihov dostop do socialnega varstva. Čeprav migranti z urejenim pravnim statusom ali državljanstvom nimajo veliko opravka z italijansko birokracijo, kljub temu nimajo lahkega dostopa do socialne blaginje, ki je odvisna od njihovega delovnega in finančnega statusa. Migrante prekarce so najbolj prizadeli sekundarni učinki pandemije. Ugotovitve avtorjev so pomembne tako za politiko upravljanja migracij kot za prihodnje raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anderson, Bridget (2010a). Migration, Immigration Controls and the Fashioning of Precarious Workers. Work, Employment and Society 24/2, 300–317.

Anderson, Bridget (2010b). Mobilizing Migrants, Making Citizens: Migrant Domestic Workers as Political Agents. Ethnic and Racial Studies 33/1, 60–74.

Baas, Michiel, Yeoh, Brenda SA (2019). Introduction: Migration Studies and Critical Temporalities. Current Sociology 67/2, 161–168.

Banki, Susan (2013). Precarity of Place: A Complement to the Growing Precariat Literature. Global Discourse 3/3–4, 450–463.

Bonizzoni, Paola (2020). The Border(s) Within: Formal and Informal Processes of Status Production, Negotiation and Contestation in a Migratory Context. Migration, Borders and Citizenship. Migration, Diasporas and Citizenship (eds. Maurizio Ambrosini, Maurizio, Manlio Cinalli, David Jacobson). Palgrave Macmillan, Cham, 217–235.

Calavita, Kitty (2005). Immigrants at the Margins: Law, Race, and Exclusion in Southern Europe. Cambridge University Press.

Cwerner, Saulo B (2001). The Times of Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 27/1, 7–36.

Cwerner, Saulo B (2004). Faster, Faster and faster: The Time Politics of Asylum in the UK. Time & Society 13/1, 71–88.

Da Lomba, Sylvie (2010). Legal Status and Refugee Integration: A UK Perspective. Journal of Refugee Studies 23/4, 415–436.

Dell’Olio, Fiorella (2004). Immigration and Immigrant Policy in Italy and the UK: Is Housing Policy a Barrier to a Common Approach Towards Immigration in the EU? Journal of Ethnic & Migration Studies 30/1, 107–128.

Devillanova, Carlo, Colombo, Cinzia, Garofolo, Primo, Spada, Anna (2020). Health Care for Undocumented Immigrants During the Early Phase of the Covid-19 Pandemic in Lombardy, Italy. The European Journal of Public Health 30/6, 1186–1188.

Dotsey, Senyo, Lumley Sapanski, Audrey (2021). Temporality, Refugees, and Housing: The Effects of Temporary Assistance on Refugee Housing Outcomes in Italy. Cities 111, 103100.

Dotsey, Senyo (2018). International Migration and Livelihood Dynamics During the Recent Economic Crisis: A Study of Ghanaian Migrants in the Como Province, Italy. Migration and Development 7/1, 104–123.

Ferraris, Valeria (2008). L’obbligata Illegalità: L’impervio Cammino Verso un Permesso di Soggiorno. Studi sulla questione criminale 3/3, 25–44.

Gargiulo, Enrico (2017). The Limits of Local Citizenship: Administrative Borders within the Italian Municipalities. Citizenship Studies 21/3, 327–343.

Guadagno, Lorenzo (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. IOM.

Hartley, Lisa, Fleay, Caroline, Tye, Marian E (2017). Exploring Physical Activity Engagement and Barriers for Asylum Seekers in Australia Coping with Prolonged Uncertainty and no Right to Work. Health & Social Care in the Community 25/3, 1190–1198.

Rotter, Rebecca (2016). Waiting in the Asylum Determination Process: Just an Empty Interlude? Time & Society 25/1, 80–101.

Simmelink, Jennifer (2011). Temporary Citizens: U.S. Immigration Law and Liberian Refugees. Journal of Immigrant & Refugee Studies 9/4, 327–344.

Standing, Guy (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury.

Veugelers, John WP (1994). Recent Immigration Politics in Italy: A Short Story. West European Politics 17/2, 33–49.

Williams, Allan M, Baláž, Vladimír (2015). Migration, Risk and Uncertainty. Routledge.

Objavljeno

2021-07-12

Kako citirati

Bonizzoni, P., & Dotsey, S. (2021). Migracije in pravna negotovost med pandemijo: Kvalitativna študija italijanskega primera. Dve Domovini, 2021(54). https://doi.org/10.3986/dd.2021.2.09

Številka

Rubrike

Članki