Author Details

Ramovš, Mirko, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana