Author Details

Stanonik, Marija, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana

  • Vol 44, No 3 (2015) - 2015 Miscellanea
    SLOVENSKI PREGOVORI KOT KULTURNA DEDIŠČINA. KLASIFIKACIJA IN REDAKCIJA KORPUSA
    SLOVENIAN SAYINGS AS CULTURAL HERITAGE: CORPUS CLASSIFICATION AND EDITING
    Abstract  PDF