Author Details

Klobčar, Marija, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, SI -1000 Ljubljana

  • Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR - Razprave in razgledi / Articles and Essays
    »MOREBITI BI SE ŠE DAL KJE KAK TAK NAPEV VLOVITI.« ZAPISOVALSKE USMERITVE NA SLOVENSKEM V KONTEKSTU SLOVANSKIH POVEZAV
    “PERHAPS THIS MELODY COULD STILL BE FOUND SOMEWHERE.” TRANSCRIPTION ORIENTATIONS IN SLOVENIA IN THE CONTEXT OF SLAVIC CONNECTIONS
    Abstract  PDF