Author Details

Helsloot, John, The Meertens Institute, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam

  • Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 - Co-designing Performances, Co-designing Heritages / So-oblikovanje uprizoritev, so-oblikovanje dediščin
    CULTURE OR COMMERCE: FRAMING HERITAGE IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL SUBSIDIES. THE ANNUAL ST. NICHOLAS PARADE IN THE NETHERLANDS
    KULTURA ALI TRGOVINA: UOKVIRJENJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU OBČINSKIH SUBVENCIJ. MIKLAVŽEV SPREVOD NA NIZOZEMSKEM
    Abstract  PDF