Vol 43, No 2 (2014)

GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014)

Uredil / Edited by Drago Kunej

Table of Contents

Drago Kunej PDF
UVODNA BESEDA 5

Marjetka Golež Kaučič PDF
PORTRET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU OB NJEGOVI OSEMDESETLETNICI 6-8

Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav / Sound Material From Gramophone

Drago Kunej PDF
SLOVENSKI POSNETKI NA GRAMOFONSKIH PLOŠČAH Z 78 O/MIN
SLOVENIAN RECORDINGS ON 78 RPM RECORDS
11-29

Pekka Gronow PDF
THE WORLD’S GREATEST SOUND ARCHIVE. 78 RPM RECORDS AS A SOURCE FOR MUSICOLOGICAL RESEARCH
NAJVEČJI ZVOČNI ARHIV NA SVETU. PLOŠČE Z 78 O/MIN KOT VIR ZA MUZIKOLOŠKE RAZISKAVE
31-49

Drago Kunej PDF
LETO 1908 – ZAČETEK DISKOGRAFIJE SLOVENSKE GLASBE?
1908: THE BEGINNING OF SLOVENIAN MUSIC DISCOGRAPHY
51-73

Mojca Kovačič PDF
POSNETKI VOKALNIH ZASEDB GLASBENE MATICE IN PODOBA LJUDSKE PESMI V ČASU PRVIH GRAMOFONSKIH SNEMANJ NA SLOVENSKEM
RECORDINGS OF MUSIC SOCIETY GLASBENA MATICA VOCAL ENSEMBLES AND THE REPRESENTATION OF FOLK MUSIC AT THE TIME OF THE EARLIEST GRAMOPHONE RECORDINGS
75-96

Charles F. Debevec PDF
SLOVENIAN RECORDINGS MADE IN AMERICA PRIOR TO WORLD WAR II
SLOVENSKI POSNETKI IZ AMERIKE IZ OBDOBJA PRED 2. SVETOVNO VOJNO
97-117

Rebeka Kunej PDF
STARE GRAMOFONSKE PLOŠČE KOT ETNOKOREOLOŠKO GRADIVO
OLD GRAMOPHONE RECORDS AS AN ETHNOCHOREOLOGICAL RESOURCE
119-136

Marija Klobčar PDF
»OJ LUŠNO JE RES NA DEŽELI«. PERCEPCIJA LJUDSKE PESMI IN LJUDSKEGA PRI IZDAJAH GRAMOFONSKIH PLOŠČ PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
“IT’S SO PLEASANT IN THE COUNTRYSIDE”: THE PERCEPTION OF FOLK SONGS AND THE FOLK ON GRAMOPHONE RECORDINGS BEFORE THE SECOND WORLD WAR
137-153

Urša Šivic PDF
GRAMOFONSKE PLOŠČE Z 78 OBRATI NA MINUTO – IZRAZ PONARODELOSTI ALI VZROK ZANJO?
78 RPM GRAMOPHONE RECORDS: AN EXPRESSION OF SONG FOLKLORIZATION OR ITS ORIGIN?
155-173

Marjeta Pisk PDF
GRAMOFONSKE PLOŠČE IN NJIHOVE LABELE
GRAMOPHONE RECORDS AND THEIR LABELS
175-190

Marjetka Golež Kaučič PDF
AVGUSTA DANILOVA, INTERPRETKA LJUDSKIH IN UMETNIH PESMI NA GRAMOFONSKIH PLOŠČAH. MED IDENTIFIKACIJO, HIBRIDIZACIJO IN POPULARIZACIJO IZROČILA
AUGUSTA DANILOVA, THE INTERPRETER OF FOLK AND LITERARY SONGS ON GRAMOPHONE RECORDS. BETWEEN THE IDENTIFICATION, HYBRIDIZATION AND POPULARIZATION OF THE TRADITION
191-211

Nataša Cigoj Krstulović PDF
PRIZADEVANJA GLASBENE MATICE ZA OHRANITEV IN OŽIVITEV LJUDSKE GLASBENE DEDIŠČINE TER USTANOVITEV INSTITUTA ZA RAZISKAVANJE SLOVENSKE GLASBENE FOLKLORE LETA 1934
EFFORTS BY THE SLOVENIAN MUSIC SOCIETY TO REVIVE FOLKSONG REPERTOIRE AND INSTITUTIONALIZATION OF ETHNOMUSICOLOGY IN 1934
213-236

Poročila o knjigah in dogodkih / Book Reviews and Reports

Teja Klobčar PDF
MOJCA KOVAČIČ: PA SE SLIŠ … PRITRKAVANJE V SLOVENSKEM IN EVROPSKEM PROSTORU 237-239

Mirko Ramovš PDF
REBEKA KUNEJ: ŠTAJERIŠ. PODOBA IN KONTEKST SLOVENSKEGA LJUDSKEGA PLESA 239-243

Jerneja Vrabič PDF
MARJETKA GOLEŽ KAUČIČ: »FANTJE SE ZBIRAJO …«. VOJNA IN VOJAKI V SLOVENSKI LJUDSKI PESMI 243-244

Mojca Kovačič PDF
DRAGO KUNEJ IN URŠA ŠIVIC (UR.): TRAPPED IN FOLKLORE? STUDIES IN MUSIC AND DANCE TRADITION AND THEIR CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS 244-247

Maša Marty PDF
MOJCA KOVAČIČ (UR.): ZAJUCKAJ IN ZAPOJ 247-248