Vol. 43 No. 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014)

Uredil / Edited by Drago Kunej
Published: 2014-07-05

Zvočno gradivo gramofonskih plošč kot vir etnomuzikoloških in folklorističnih raziskav / Sound Material From Gramophone