FOLKLORIZATION AS DIVERSIFICATION OR MOLDING: COMPARING TWO “TRADITIONAL” HOLIDAYS
FOLKLORIZACIJA KOT RAZNOLIKOST ALI OMEJEVANJE. PRIMERJAVA DVEH “TRADICIONALNIH” PRAZNIKOV

Mateja Habinc

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410116

Abstract

The article presents transformations of St. Roch’s Day and carnival festivities in the last decade before and the first two decades after the Second World War in the Slovenian town of Brežice. The main focus is how the public celebration of these two “typical” holidays of the town was transformed, which primarily occurred as a consequence of changes in the broader sociopolitical situation. The author thus interprets them through the perspective of folklorization.

***

Članek sledi spremembam v praznovanjih dveh, za manjše slovensko mesto Brežice »tipičnih« praznikov, Rokovega in pusta. Umešča jih v kontekst širših, družbeno-političnih dogodkov v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni in jih skuša interpretirati skozi perspektivo folklorizacije.

Keywords

holidays; communism; Slovenia; folklorization // prazniki; socializem; Slovenija; folklorizacija

Full Text:

PDF

References

Baskar, Bojan. 2005. Avstro-ogrska zapuščina: ali je možna dediščina multinacionalnega imperija. In: Hudales, Jože and Nataša Visočnik (eds.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 41–52.

Carter, Molly. 2007. Contemporary Perchten Masking in Austria and Bavaria: Creative Authority, Continuity and Change. In: Midholm, Lina (ed.), The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the Second International Conference of the SIEF Working group on The Ritual Year, Gothenburg, June 7-11 2006. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet, 201-208.

Dolenc, Ervin, Milan Pahor and Edi Majaron. 1998. Sokolstvo. In: Javornik, Marjan et al. (eds.), Enciklopedija Slovenije 12. Ljubljana: Mladinska knjiga, 144–147.

DŠ. 1956. Vse v čast božjo! In: Zasavski tednik, September 1st: 5.

Elwert, Georg. 1996. Boundaries, Cohesion and Switching. On We-Groups in Ethnic, National and Religious Form. In: Brumen, Borut and Zmago Šmitek (eds.), Mess, Mediterranean Ethnological Summer School 1. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 105–121.

Habinc, Mateja. 2006. Posledice spreminjanja prazničnega koledarja v načinu življenja Brežičanov. [Unpublished Ph. D. Thesis.] Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Habinc, Mateja. 2011. Community building through festivities: a case of dirty togetherness? In: Studia ethnologica Croatica 23, 239–258.

Habinc, Mateja. 2012. Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje. In: Časopis za zgodovino in narodopisje 83=48 (1), forthcoming.

Kaneff, Deema. 2004. Who Owns the Past? The Politics of Time in a “model” Bulgarian Village. New York-Oxford: Berghahn Books.

Kemperle, Metoda. 2003. Umetnostnozgodovinski oris romarske cerkve sv. Roka v Brežicah. In: Škofljanec, Jože (ed.), Župnija sv. Lovrenca v Brežicah: Ob 220-letnici župnijske cerkve. Brežice: Župnijski urad Brežice, 167–177.

Kirshenblatt Gimblett, Barbara. 1995. Theorizing Heritage. Ethnomusicology 39 (3): 367–380. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/924627

Klekot, Ewa. 2010. The Seventh Life of Polish Folk Art and Craft. Etnološka tribina 40 (33): 71-85.

Kockel, Ullrich. 2002. Regional culture and economic development: explorations in European ethnology. Aldershot, Hampshire Burlington: Ashgate.

Kockel, Ullrich. 2007. Reflexive traditions and heritage production. In: Kockel, Ullrich and Máiréad Nic Craith (eds.), Ciltural heritages as reflexive traditions. New York: Palgrave Macmillan, 19-33.

Kronika. 1945–1989. Kept at: Župnijski urad Brežice.

Krušič, Marjan (ed.). 1976. Svetovna zgodovina: Od začetkov do danes. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Kuret, Niko. 1984. Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba and ISN ZRC SAZU.

Lozica, Ivan. 1990. Izvan teatra: teatribilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.

Oznanila 1927-1934. Book 10, file folder 6, Župnija Brežice. Kept at: Škofijski arhiv Maribor.

Pepče pripoveduje. 1954. Posavski tednik, November 6th: 4.

Pittaway, Mark and Nigel Swain. 2003. Everyday Socialism: States and Social Transformation in Eastern Europe, 1945-65, A position paper. [Unpublished article presented at the conference Everyday Socialism: States and Social Transformation in Eastern Europe 1945–1965. London: The Open University, 24th–26th April 2003.]

Počkar, Ivanka. 1999. Rokodelci in obrtniki v Brežicah od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne. [Unpublished Ph. D. Thesis.] Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Povrzanović, Maja. 1989. Dalmatian Klapa Singing: Changes of Context. In: Rihtman-Auguštin, Dunja and Maja Povrzanović (eds.), Folklore and Historical Process. Zagreb: Institute of Folklore research: 159–170.

Pust, oj pust, ti čas presneti … 1955. In: Posavski tednik, February 26th: 4.

Stanonik, Marija. 2001. Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Transcipt. 2003/04. Transcipt of interviews in the years 2003–2004 made and kept by the author.

Verdery, Katherine. 2002. Theorizing Socialism: A Prologue to the “Transition”. In: Vincent, Joan (ed.), The anthropology of politics: a reader in ethnography, theory, and critique. Oxford: Blackwell Publishers, 366–386.

Zakon o praznikih. 1929. In: Kraljevina Jugoslavija. Uradni list Dravske banovine XI (100), October 9th: 767–768.

Zakon o državnih praznikih. 1955. Uradni list FLRJ XI (18), April 27th: 284.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410116

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave