RITUALISM AS A REFLECTION OF SOCIAL TRANSFORMATION AND THE RESEARCHER’S (LACK OF) POWER<br>RITUALIZEM - REFLEKSIJA DRUŽBENIH TRANSFORMACIJ IN RAZISKOVALČEVE (-GA POMANJKANJA) MOČI</br>

  • Marija Klobčar Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: group-specific costume, ritualism, authenticity, folklorism, Kamnik // pripadnostno kostumiranje, ritualnost, avtentičnost, folklorizem, Kamnik

Abstract

This paper describes various views of the Kamnik folklore event Traditional Costume and Clothing Heritage Days in order to illuminate the relationship researchers have with these cultural phenomena. It analyzes the origins of the Kamnik event, revealing its social significance, and also analyzes the reasons that this event has attained ritual status for some. Although the event still plays this role today for some people, it has gradually also gained completely different meanings. The researcher is present as an observer, but also as an advisor when asked by the organizers, at which point he is faced with numerous issues connected with the concept of authenticity. This article therefore places the researcher’s role within the context of views that problematize his a priori position and call attention to the fact that the researcher should participate at the level of informer. Considering the varied meanings this event has for individuals, and considering their diverse relations to folklorism, which are recognized in both the organizers and the participants, the question is which of these views ought to be taken into account.

***

Prispevek z upodobitvijo različnih pogledov na kamniško folkloristično prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine odpira vprašanja odnosa raziskovalcev do teh kulturnih fenomenov. Z analizo geneze kamniške prireditve razkriva njene družbene pomene, hkrati pa analizira razloge za to, da je prireditev v očeh nekaterih dobila pomen rituala. Medtem ko ima prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine za nekatere to vlogo še danes, je postopno dobivala tudi povsem drugačne pomene. Raziskovalec je ob tem opazovalec, na željo prirediteljev pa tudi svetovalec, pri čemer se sooča s številnimi dilemami, povezanimi z vprašanji avtentičnosti. Prispevek zato vlogo raziskovalca postavlja v kontekst tistih pogledov, ki problematizirajo njegovo apriorno pozicijo in opozarjajo na to, da bi moral raziskovalec stopiti na raven informatorjev. Glede na različne pomene, ki jih ima prireditev za posameznike, in glede na različne odnose do folklorizma, ki jih prispevek prepoznava tako pri prirediteljih kot pri udeležencih, se sprašuje, katerega od teh pogledov naj ob tem upošteva.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bendix, Regina. 1997. In Search of Authenticity. Madison: University of Wisconsin Press.

Ceribašić, Naila. 2003. Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Cohen, Anthony P. 1995. The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.

Fikfak, Jurij. 2003. Re-constructed rituals between Reality and Imagination. In: Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek (eds.), Text & Reality/Text& Wirklichkeit. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 79–92.

Ftičar, Marija. 1984. Etnolog v areni turizma. NR, Naši razgledi 33/10 (777): 290.

Geertz, Clifford. 2007. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Hobsbawm, Eric. 1983. Introduction. Inventing Tradition. In: Hobsbawm and Ranger (eds.) 1983, 1–14.

Hobsbawm, Eric J. and Terence O. Ranger (eds.). 1983. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Johannsen, Agneta M. 2001. Applied Anthropology and Post-Modernist Ethnography. In: Alan Bryman (ed.), Ethnography, Volume 3. London: Sage Publications: 328–349.

Klobčar, Marjanca. 1990. Kamnik in narodne noše med izročilom in turizmom. 20. dnevi narodnih noš. Kamnik: Turistično društvo Kamnik, Zveza kulturnih organizacij Kamnik, 5–32.

Klobčar, Marjanca. 1993. Vsa mi v svatovskem bleščiš. Narodna noša kot izročilo. Kamnik: Zveza kulturnih organizacij Kamnik, no pagination.

Klobčar, Marjanca. 1995. Vsi obrazi “narodnih noš.” In: Tone, Ftičar et al., 25. dnevi narodnih noš. Kamnik: Občina Kamnik, no pagination.

Knific, Bojan. 2008. “Ko v nošo se odenem ....” Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. (= Knjižnica Glasbnika SED 41). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Knific, Bojan. 2010. Folklornikom s(m)o vzeli noše: kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Poljak Istenič, Saša. 2011. Text and Context of Folklorism. Traditiones 40/3: 74–82. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2011400304

Published
2012-10-12
How to Cite
1.
Klobčar M. RITUALISM AS A REFLECTION OF SOCIAL TRANSFORMATION AND THE RESEARCHER’S (LACK OF) POWER<br>RITUALIZEM - REFLEKSIJA DRUŽBENIH TRANSFORMACIJ IN RAZISKOVALČEVE (-GA POMANJKANJA) MOČI</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2012Oct.12 [cited 2020Jul.4];41(1):159-74. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/980
Section
Co-designing Performances, Co-designing Heritages / So-oblikovanje uprizoritev, so-oblikovanje dediščin