SLOVENSKA LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V UNESCOVEM SEZNAMU NESNOVNE DEDIŠČINE V AVSTRIJI<br>SLOVENIAN FIELD AND HOUSE NAMES IN THE AUSTRIAN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE</br>

  • Martina Piko-Rustia Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, 10.-Oktober Straße 25/3, A- 9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija
Keywords: slovenska ledinska in hišna imena, Koroška, Avstrija, Unesco, Avstrijski seznam nesnovne kulturne dediščine // Slovenian field and house names, Carinthia, Austria, UNESCO, Austrian inventory of intangible cultural heritage

Abstract

Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem so bila leta 2010 sprejeta v avstrijski seznam nesnovne dediščine pri Unescu. Naklonjeno medijsko poročanje o slovenskih imenih kot kulturni dediščini je pripeljalo do pozitivnega obrata v razmišljanju o ohranjenih domačih slovenskih imenih. Premik v kulturno razmišljanje je bil toliko pomembnejši, ker so bila krajevna imena na Koroškem desetletja predvsem politično obremenjena tema.

***

Slovenian field and house names in the region of Carinthia were added to the Austrian list of UNESCO intangible cultural heritage in 2010. Due to a favourable media response to Slovenian names as cultural heritage, the consideration of preserved domestic Slovenian names took a positive turn. Since place names had been a topic bearing a particular political load for decades, the turn towards cultural consideration was all the more important.

Downloads

Download data is not yet available.

References

LITERATURA / LITERATURE

Klinar, Klemen idr. 2012. Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen. Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Jesenice: Gornjesavski muzej.

Piko-Rustia, Martina. 2010a. Skupni slovenski kulturni, gospodarski in znanstveni prostor. Od zamisli do realizacije. V: Jerman, Katja (ur.), Prvih deset let. Zbornik ob X. vseslovenskem srečanju, julij 2010. Ljubljana: Državni zbor (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije), 92–98.

Piko-Rustia, Martina. 2010b. Slovenska ledinska in hišna imena sprejeta v Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji. Glasnik SED 50 (1/2): 74–75.

 

ZEMLJEVIDI / MAPS

Kärnten – Koroška. 1994. Kärnten – Koroška. Slovenska krajevna imena na Koroškem / Slowenische Ortsnamen in Kärnten. Celovec, Ljubljana, Dunaj / Klagenfurt, Ljubljana, Wien: Mohorjeva založba / Verlag Hermagoras.

Kärnten – Koroška. 2004. Kärnten – Koroška. Lehrbehelf für öffentliche zweisprachige Volksschulen in Kärntens Gemeinden / Učni pripomoček za javne dvojezične šole v koroških občinah. Klagenfurt / Celovec: Strokovno pedagoško združenje / Pädagogische Fachvereinigung.

Kärnten – Republik Österreich. 2005. Kärnten – Republik Österreich. Die südlichen und südöstlichen Gebiete Kärntens – Wandkarte / Koroška – Republika Avstrija. Južni in jugovzhodni predeli Koroške – Stenski zemljevid. Klagenfurt / Celovec: Strokovno pedagoško združenje / Pädagogische Fachvereinigung.

Kotmara vas. 2008. Kotmara vas – Horni Kompájn, Konják in Hudár: Slovenska ledinska, krajinska in hišna imena / Köttmannsdorf – Horni Kompájn, Konják und Hudár: Slowenische Flur, Gebiets und Hofnamen. Gorjanci: Slovensko prosvetno društvo Gorjanci / Slowenischer Kulturverein Gorjanci. http://www.gorjanci.at

Škofiče – Schiefling. 2011. Škofiče – Schiefling. Škofiče / Schiefling: Slovensko prosvetno društvo Edinost Škofiče / Slowenischer Kulturverein Edinost Schiefling.

Šmarjeta v Rožu. 2011. Šmarjeta v Rožu – St. Margareten im Rosental. Izdalo: Apače in Celovec: Kulturno društvo Šmarjeta Apače v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik / Hg. von: Kulturverein St. Margareten Abtei in Zusammenarbeit mit dem Slowenischen Volkskundeinstitut Urban Jarnik.

Življenjski prostor Sele – Lebensraum Zell. 2008. Življenjski prostor Sele / Lebensraum Zell. Sele/Zell: Interesna skupnost selskih kmetov / Interessensgemeinschaft der Zeller Bauern. http://www.kosuta.at

 

KOROŠKA HIŠNA IMENA / CARINTHIAN HOUSE NAMES

Feinig, Anton. 1958. Die Namen der Bauernhöfe im Bereich der einstigen Grundherrschaft Hollenburg in Kärnten. Disertacija. Dunaj: Univerza na Dunaju.

Feinig, Anton in Tatjana. 2005. Familiennamen in Kärnten und den benachbarten Regionen. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba.

Kotnik, Bertrand. 1992–2011. Zgodovina hiš južne Koroške. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba:

- 1. knjiga: Občina Bilčovs, 1992.

- 2. knjiga: Občina Kotmara vas, 1993.

- 3. knjiga: Občina Bistrica v Rožu, 1995.

- 4. knjiga: Občina Rožek, 1996.

- 5. knjiga: Občina Št. Jakob v Rožu, 1997.

- 6. knjiga: Župnija Šmihel pri Pliberku, 1999.

- 7. knjiga: Občina in župnija Šmarjeta v Rožu, 2001.

- 8. knjiga: Občina Sele, 2002.

- 9. knjiga: Župniji Globasnica in Šteben, 2004.

- 10. knjiga: Župnije Radiše, Golšovo in Podgrad, 2006.

- 11. knjiga: Župniji Žitara vas in Št. Lipš, 2007.

- 12. knjiga: Spodnja Zilja, 2008.

- 13. knjiga: Župnija Pliberk in okolica, 2008.

- 14. knjiga: Pražupnija Marija na Zilji, 2009.

- 15. knjiga: Tržna občina Železna Kapla – Bela, 2011.

Kulterer, Hubert Fabian. 1965. Die Haus- und Hofnamen des Jauntales. Disertacija. Dunaj: Univerza na Dunaju.

Lesjak, Hans-Peter. 1999. Die Geschichte der Häuser und Bauernhöfe der Marktgemeinde Velden am Wörthersee bis 1828. Velden/Vrba: Samozaložba.

Šašel, Josip. 1954. Naša osebna imena. Svoboda (Celovec: Slovenska prosvetna zveza) 2 (l. 6.): 33–43.

 

KOROŠKA LEDINSKA IN KRAJEVNA IMENA / CARINTHIAN FIELD AND LOCAL NAMES

Feinig, Anton. 1970. Pojdam v Rute – stara ledinska imena. V: Letno poročilo ZG za Slovence XIII, 1969/70. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 61.

Feinig, Anton. 1974. Krajevna, ledinska in hišna imena. V: Letno poročilo ZG za Slovence XVII, 1973/74. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 67–71.

Feinig, Anton. 1975. Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu (1. nadaljevanje). V: Letno poročilo ZG za Slovence XVIII 1974/75. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 60–63.

Feinig, Anton. 1976. Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu (2. nadaljevanje). V: Letno poročilo ZG za Slovence XIX, 1975/76. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 72–77.

Feinig, Anton. 1979. Hišna in ledinska imena v Velni vesi (Velinji vasi) – nemško Wellersdorf. V: Letno poročilo ZG za Slovence XXII, 1978/79. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 1979, str. 69–76.

Feinig, Anton. 1981. Hišna in ledinska imena v Kožentavri. V: Letno poročilo ZG za Slovence XXIV, 1980/81. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 65–70.

Feinig, Anton. 1982. Krajevna, ledinska in hišna imena v Rožu. V: Letno poročilo ZG za Slovence XXV, 1981/82. Celovec: Zvezna gimnazija za Slovence, 64–67.

Karner, Iris. 2004. Die Karawanken. Eine bergnamenkundliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des slowenischen Elements (Diplomska naloga). Celovec: Univerza v Celovcu.

Karner, Iris. 2007. Der Kärntner Anteil der karnischen Alpen vom Plöckenpass bis in das Kanaltal. Ein Blick auf die Namen einer Sprach- und Kulturkontaktzone entlang des Kärntner Grenzgebirges (Disertacija). Celovec: Univerza v Celovcu.

Karner, Iris. 2010. Das Namengut des Kärntner Anteils der Karnischen Alpen. Stille Zeugen der slawischen, romanischen und deutschen Sprach- und Kulturkontakzone vom Plöckenpass bis ins Kanaltal. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.

Karner, Iris. 2012. Die Bergnamen der Karawanken. Wien: Praesens, 2012.

Kattnig, Franc, Miha Kulnik in Janko Zerzer. 2004–2005. Dvojezična Koroška. Seznam dvojezičnih imen južne Koroške. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Kranzmayer, Eberhard. 1956–58. Ortsnamenbuch von Kärnten (Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie 50, 52). Klagenfurt: Verl. d. Geschichtsvereines für Kärnten.

Kronsteiner, Otto. 1974. Die slowenischen Namen Kärntens in Geschichte und Gegenwart. Wien: Österreichische Gesellschaft für Namenforschung.

Pohl, Heinz-Dieter. 2000. Kärnten – deutsche und slowenische Namen. Koroška – slovenska in nemška imena. Kommentiertes zweisprachiges Verzeichnis der Siedlungs-, Berg- und Gewässernamen. Österreichische Namenforschung 28 (2–3). (Licenčna izdaja v seriji Studia Carinthiaca Bd. XIX. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva založba).

Pohl, Heinz-Dieter. 2001. Die Bergnamen der Karnischen Alpen im Bereich des Kärntner Gail- und Lesachtales. V: Kärntner Landesgeschichte und Archivwissenschaft. Festschrift für Alfred Ogris. Klagenfurt: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 51–63.

Pohl, Heinz-Dieter. 2007. Die Bedeutung des Slowenischen für die Toponymie der Tauernregion. Wiener Slavistisches Jahrbuch 53 (2007). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 9–25.

Pohl, Heinz-Dieter. 2011-12. Deutsch-slowenisches Verzeichnis der Kärntner Orts-, Gewässer- und Bergnamen (und einiger weiterer wichtiger Objekte) im Auftrag des Volksgruppenbüros Kärnten zusammengestellt von Heinz-Dieter Pohl. Klagenfurt: H.D. Pohl & Volksgruppenbüro.

Šašel, Josip. 1930. Imenoslovje Koroških Karavank. Planinski vestnik 30 (7): 163–164 (I: Ob Zili); (8): 186–188; (9): 203–205 (II: Ob Zgornjem Rožu); (12): 279–283 (III: Ob Spodnjem Rožu).

Šašel, Josip. 1931. Imenoslovje Koroških Karavank. Planinski vestnik 31 (1): 16 (Konec III. dela); (2): 53–54 (IV: Ob Beli).

Šašel, Josip. 1951. Kako pišemo naša krajevna imena? Svoboda (Celovec: Slovenska prosvetna zveza ), 1. 4.: 5–13, 50–58, 94–105, 144–148.

Šašel, Josip. 1952. Koroška imena na naših specialkah. Planinski vestnik 52 (5): 226–229; (8): 329–337; (9): 384–390; (10): 428–432.

Šašel, Josip. 1953. Avstrijska kartografija ob naši meji. Planinski vestnik 53 (1): 21–23.

Šašel, Josip. 1954. Koroška v naši topografiji. Planinski vestnik, 54 (1): 46–50.

Šašel, Josip. 1956. Spodnji Rož v luči krajevnih imen. Planinski vestnik 56 (2): 88–101.

Šašel, Josip. 1957. Koroški imenoslovni problemi. Jezik in slovstvo 3 (3): 119–123.

Šašel, Josip. 1960. Nekatera koroška geografska imena. Geografski vestnik 32: 259–263.

Šašel, Josip. 1961. Znanstveno vsekakor neobičajen postopek (pripombe k knjigi: Eberh. Kranzmayer, Ortsnamensbuch von Kärnten, I. Teil: Die Siedlungsgeschichte Kärntens von der Urzeit bis zur Gegenwart im Spiegel der Namen, Klagenfurt 1956). Koledar slovenske Koroške 1961. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 48–59.

Šašel, Josip. 1962. Imena Singerberg in Saualpe izhajajo iz slovenščine. Koledar slovenske Koroške 1962. Celovec: Slovenska prosvetna zveza, 84–87.

Zdovc, Pavel. 1993. Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem / Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten. Celovec: Slovenski znanstveni inštitut.

Zdovc, Pavel. 2008. Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Pregledana in preurejena ter z več sto jezikovnimi imenskimi podatki razširjena žepna izdaja. Celovec: Drava, 2008.

Zdovc, Pavel. 2010. Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Razš. izd. / Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten. Erw. Aufl. Ljubljana: SAZU, 2010.

Published
2012-12-14
How to Cite
1.
Piko-RustiaM. SLOVENSKA LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V UNESCOVEM SEZNAMU NESNOVNE DEDIŠČINE V AVSTRIJI<br>SLOVENIAN FIELD AND HOUSE NAMES IN THE AUSTRIAN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2012Dec.14 [cited 2020May25];41(2):213-26. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/950
Section
Tradition and Heritage Classified / Razvrščeni tradicija in dediščina