DRAWING UP AN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE AUSTRIAN APPROACH
PRIPRAVA POPISA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE. AVSTRIJSKI PRISTOP

Eva Stiermayr

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410215

Abstract

Though the implementation of the UNESCO-Convention in Austria is still in its beginnings, a significant and increasing interest in intangible cultural heritage can be identified. Tradition bearers request help and cooperation to enhance their visibility. A vast number of institutions discover intangible cultural heritage as a new dimension of cultural and research activities, and even public bodies express their interest in discussing issues under this headline.

***

Čeprav je v Avstriji uresničevanje Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine šele na začetku, je mogoče opaziti pomembno in rastoče zanimanje za nesnovno kulturno dediščino. Nosilci tradicije prosijo za pomoč in sodelovanje, da bi okrepili svojo vidnost oz. navzočnost v javnosti. Številne ustanove odkrivajo nesnovno kulturno dedišlino kot novo razsežnost kulturnih in raziskovalnih aktivnosti in tudi javne ustanove izražajo interes za razpravljanje o njej.

Keywords

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO 2003); inventory of intangible cultural heritage; Austria // Konvencija za varstvo nesnovne kulturne dediščine (Unesco 2003); popis nesnovne kulturne dediščine; Avstrija

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410215

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave