CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE

Naško Križnar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410213

Abstract

The drafting of the national list of intangible cultural heritage is a great challenge for the ethnological methodology for the study of cultural heritage. The author focuses on the significance of the triangle that links creators, researchers and users of cultural heritage; this can aid in the redefinition of the role of cultural heritage in science and in society.

***

Izdelava nacionalnega seznama nesnovne kulturne dediščine je velik izziv za etnološko metodologijo preučevanja kulturne dediščine. Avtor usmerja pozornost na pomen trikotnika, ki povezuje ustvarjalce, raziskovalce in uporabnike kulturne dediščine; ta lahko na novo definira vlogo kulturne dediščine v znanosti in v družbi.

Keywords

intangible cultural heritage; ethnology; UNESCO Convention on the Safeguarding of ICH; system of intangible culture // nesnovna kulturna dediščina; etnologija; Unescova Konvencija o varovanju NKD; sistem nesnovne dediščine

Full Text:

PDF

References

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2004. Intangible Heritage as Metacultural Production. Museum International 56 (1–2): 52–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1350-0775.2004.00458.x

Margolis, Joseph. 1981. The Autographic Nature of the Dance. Journal of Aesthetic and Art Criticism 29 (4): 419–427. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/430241

Nikočević, Lidija. 2003. Nematerijalni aspekti kulturne baštine i njihovo mesto u muzejima. Pogled etnologa. Informatica museologica 34 (3–4): 61–69.

Online publications:

- Ise Jing. http://www.wa-pedia.com/japan-guide/ise_jingu.shtml

- Shikinen sengu. http://www.isejingu.or.jp/english/sikinen/sikinen2.htmDOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave