Plenty of Fish in This Sea: Sifting the past in the Northeastern Adriatic

Authors

  • Nataša Rogelja Caf ZRC SAZU, Slovenian migration institute, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana
  • Alenka Janko Spreizer University of Primorska, Faculty of Humanities, Institute of intercultural studies, Titov trg 5, SI – 6000 Koper
  • Martina Bofulin ZRC SAZU, Slovenian migration institute, Novi trg 2, SI – 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2020490302

Keywords:

heritagization, remembering, past presencing, North East Adriatic, Gulf of Trieste, fish

Abstract

The paper discusses heritagization, remembering, and past presencing in the North East Adriatic through the four fish species that serve as nodal points in the interplay between the past and the present. Following the selected fish species, the paper explores the diversity of imaginaries that pertain to the mediation of the past in the present in the field of ethnological study in the North East Adriatic.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Albera, Dionigi in Anton Blok. 2001. Introduction: The Mediterranean as a Field of Ethnological Study: A Retrospective. V: Dionigi Albera, Anton Blok in Christian Bromberger (ur.), L’anthropologie de la Méditerranée. Paris: Maisonneuve in Larose, 15–37.

Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Ballinger, Pamela. 1998. Remembering the Istrian Exodus: Memory in a Trans-State Context. V: Bojan Baskar in Borut Brumen (ur.), Mediterranean Ethnological Summer School 2. Ljubljana: Inštitut za medkulturne raziskave, 51–70.

Ballinger, Pamela. 2013. Liquid Borderland, Inelastic Sea: Mapping the Eastern Adriatic. V: Omer Bartov in Eric D. Weitz (ur.), Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands. Bloomington: Indiana University Press, 423–437.

Baskar, Bojan. 2002. Dvoumni Mediteran: Študije o regionalnem prekrivanju na vzhodnojadranskem območju. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije.

Bourdieu, Pierre. 1986 (1979). Distinction. New York in London: Routledge.

Bourdieu, Pierre. 2002 (1980). Praktični čut I. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Cocco, Emilio. 2006. Introduction: The Adriatic Space of Identity. Narodna umjetnost 43 (1): 7–14.

Cocco, Emilio. 2010. Performing Maritime Imperial Legacies: Tourism and Cosmopolitanism in Odessa and Trieste. Anthropological Notebooks 16 (1): 37–58.

Gombač, Jure. 2005. Esuli ali optanti?: Zgodovinski primer v luči sodobne teorije. Ljubljana: Založba ZRC.

Grandits, Hannes in Karin Taylor. 2010. Yugoslavia’s Sunny Side: A History of Tourism in Socialism (1950s–1980s). Budapest in New York: Central European University Press.

Harrison, Rodney. 2013. Heritage: Critical Approaches. London: Routledge.

Hrobat Virloget, Katja, Catherine Goussef in Corni Gustavo. 2015. At Home but Foreginers: Population Transfers in 20th Century Istria. Koper: Univerzitetna založba Annales.

Kramar, Janez. 1987. Izola: Mesto ribičev in delavcev. Koper: Lipa.

Lisjak, Bruno Volpi. 2013. O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva: Ribiški muzej tržaškega primorja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej; Križ: Ribiški muzej tržaškega primorja.

Macdonald, Sharon. 2012. Presencing Europe’s Pasts. V: Ulrich Kockel, Máiréad Nic Craith in Jonas Frykman (ur.), Companion to the Anthropology of Europe. Oxford in New York: Wiley Blackwell, 233−252.

Macdonald, Sharon. 2013. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. London: Routledge.

Marčeta, Bojan. 2001. Status of Slovene Research and Fishery on Small Pelagics. ADRIAMED Tech. Doc 3: 24–29. Dostopno na: http://www.faoadriamed.org/pdf/publications/td3/web-td-3-MA.pdf.

Matvejevič, Predrag. 2008 (1999). Mediteranski brevir. Ljubljana: FBZ Ljubljana.

McDowell, Sara. 2016. Heritage, Memory and Identity. V: Brian Graham in Peter Howard (ur.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Hampshire: Ashgate Publishings, 37–53.

Mihelič, Darja. 1998. Piranski zaliv: K tradiciji ribolova in ribolovnih pravic. Annales: Series historia et sociologia 8 (14): 7–18. Dostopno na: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EIKPFQKU.

Munda Hirnök, Katalin in Ingrid Slavec Gradišnik. 2019. Meje in spomini nanje. Traditiones 48 (1): 27–75. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480102.

Nadel-Klein, Jane. 2003. Fishing for Heritage: Modernity and Loss along the Scottish Coast. Oxford: Berg.

Pletikosić, Ivica. 1995. Prostorski učinki migracij v Piranu. Ljubljana: Oddelek za geografijo FF Univerze v Ljubljani.

Rogelja, Nataša. 2006. Ribiči pripovedujejo. Koper: Založba Annales.

Rogelja, Nataša in Alenka Janko Spreizer. 2017. Fish on the Move. Amsterdam: Springer.

Salazar, Noel B. 2012. Imagining (Im)Mobility at the ‘End of the World’. V: Phillip Vannini idr. (ur.), Technologies of Mobility in the Americas. New York: Peter Lang, 237–254.

Selwyn, Tom. 1996. The Tourist Image: Myth and Myth Making in Tourism. New York: John Wiley and Sons.

Smith, Laurajane. 2006. The Uses of Heritage. London in New York: Routledge.

Song, Andrew M., Ratana Chuenpagdee in Svein Jento. 2013. Values, Images, and Principles: What They Represent and How They May Improve Fisheries Governance. Marine Policy 40 (1): 167–175. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpol.2013.01.018.

Terčon, Nadja. 1990. Razvoj industrijskega ribištva na slovenski obali v letih 1945–1959. Kronika 37 (1–2): 123–134.

Wacquant, Loïc. 2010. Habitus. Monitor ZSA 12 (3–4): 267–273.

Welz, Gisela. 2015. European Products: Making and Unmaking Heritage in Cyprus. New York: Berghahn Books.

Whitehead, Christopher in Gönül Bozoğlu. 2017. Heritage and Memory in Europe: A Review of Key Concepts and Frameworks for CoHERE. Dostopno na: https://digitalcultures.ncl.ac.uk/cohere/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/WP1-essay-1.4.pdf.

Zei, Miroslav. 1977. Stanje jadranskega ribolova s posebnim ozirom na naše ribiške probleme. Slovensko morje in zaledje 1: 179–190.

Published

31.12.2020

How to Cite

Rogelja Caf, N., Janko Spreizer, A., & Bofulin, M. (2020). Plenty of Fish in This Sea: Sifting the past in the Northeastern Adriatic. Traditiones, 49(3), 17–34. https://doi.org/10.3986/Traditio2020490302

Issue

Section

Food Heritage-Making between the Alps and the Adriatic