FOOD HERITAGE-MAKING BETWEEN THE ALPS AND THE ADRIATIC

  • Špela Ledinek Lozej ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
  • Katarina Šrimpf Vendramin ZRC SAZU, Institute of Slovenian Ethnology, Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
Keywords: -

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adell, Nicolas idr./et al. 2015. Introduction: Between Imagined Communities and Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage. V/In: Nicolas Adell idr./et al. (ur./eds.), Between Imagined Communities and Communities of Practice: Participation, Territory and the Making of Heritage. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 7–21.

Aikawa-Faure, Noriko. 2009. From the Proclamation of Masterpieces to the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. V/In: Laurajane Smith in/and Natsuko Akagawa (ur./eds.), Intangible Heritage. Abingdon, UK: Routledge, 13–44.

Bendix, Regina. 2009. Inheritances: Possession, Ownership and Responsibility. Traditiones 38 (2):181–199. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2009380212.

Bogataj, Janez. 1992. Sto srečanj z dediščino. Ljubljana: Prešernova družba.

Dapit, Roberto. 2020. Presentazione. Palaver 9 (2): 11–16. DOI: https://doi.org/10.1285/i22804250v9i2p11.

Dapit, Roberto idr./et al. (ur./eds.). 2019. Il patrimonio alimentare nell’area di contatto fra le Alpi e l’Adriatico: Conferenza internazionale = Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana: Mednarodna konferenca = Food Heritage at the Crossroads of the Alps and the Adriatic: International conference. Udine: Univerza v Vidnu / University of Udine; Ljubljana: Založba ZRC / ZRC Publishing. Povzetki dostopni na / Abstracts available at: https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/viden.pdf.

Di Giovine, Michael in/and Ronda L. Brulotte. 2016. Food and Foodways as Cultural Heritage. V/In: Ronda Brulotte in/and Michael Di Giovine (ur./eds.), Edible Identities: Food as Cultural Heritage. London in/and New York: Routledge, 1–27.

Godina Golija, Maja. 2020. Zgornjesavinjski želodec – pripoved o prostoru, prehrani in ljudeh. Traditiones 49 (3): 35–52. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2020490303.

Godina Golija, Maja in/and Špela Ledinek Lozej. 2018. Pomen in cilji projektov ohranjanja dediščine prehrane: Register nesnovne kulturne dediščine, Etnofolk in AlpFoodway. Etnolog 28: 85–103.

Hafstein, Valdimar. 2018. Making Intangible Heritage: El Condor Pasa and Other Stories from UNESCO. Bloomington, IN: Indiana University.

Harrison, Rodney idr./et al. 2020. Heritage Futures: Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices. London: UCL Press. DOI: https://doi.org/10.14324/111.9781787356009.

Kirschenblatt-Gimblett, Barbara. 1998. Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage. Berkeley, CA, Los Angeles in/and London: University of California.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 2014. Foreword. V/In: Lucy Long (ur./ed.), Culinary Tourism. Lexington, KY: The University Press of Kentucky, 11–14.

Ledinek Lozej, Špela. 2020. Znamčenje tolminskega sira. Traditiones 49 (3): 53–80. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio20202490304.

Ličen, Daša. 2015. The Fine and the Tasteless: Istrian Culinary Experts and Taste. Traditiones 44 (3): 113–130. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2015440306.

Macdonald, Sharon. 2012. Presencing Europe’s Pasts. V/In: Ulrich Kockel, Máiréad Nic Craith in/and Jonas Frykman (ur./eds.), Companion to the Anthropology of Europe. Oxford in/and New York: Wiley Blackwell, 233–252.

Macdonald, Sharon. 2013. Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today. London: Routledge.

Mlekuž, Jernej. 2020. The Renaissance of Sausage: The Role of Kranjska Sausage in the Contemporary Process of Reconstructing the Slovenian Nation. Nations and Nationalism 26 (2): 407–423. DOI: https://doi.org/10.1111/nana.12572.

Munda Hirnök, Katalin in/and Ingrid Slavec Gradišnik. 2019. Meje in spomini nanje. Traditiones 48 (1): 27–75. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2019480102.

Nic Craith, Máiréad. 2012. Europe’s (Un)Common HHeritage(s). Traditiones 41 (2): 11–28. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410201.

Podjed, Dan in/and Lana Peternel. 2020. Transforming Sustainability in the Time of Pandemic. Traditiones 49 (1): 7–12. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2020490100.

Rogelja Caf, Nataša, Alenka Janko Spreizer in/and Martina Bofulin. 2020. Morje mnogih rib: Odbiranja preteklosti v severovzhodnem Jadranu. Traditiones 49 (3): 17–34. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2020490302.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2014. V objemih dediščin. V/In: Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik in/and Nadja Valentinčič Furlan (ur./eds.), Interpretacije dediščine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 8–24.

Smith, Laurajane. 2006. Uses of Heritage. London in/and New York: Routledge.

Smith, Laurajane in/and Natsuko Akagawa. 2009. Introduction. V/In: Laurajane Smith in/and Natsuko Akagawa (ur./eds.), Intangible Heritage. Abingdon: Routledge, 1–9.

Topole, Maja in/and Primož Pipan. 2020. Med tradicijami in inovacijami: Butični kulinarični turizem v zaledju sredozemskih turističnih krajev. Traditiones 49 (3): 81–111. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2020490305.

Wilk, Richard. 1999. Real Belizean Food: Building Local Identity in the Transnational Caribbean. American Anthropologist 101 (2): 244–255.

Židov, Nena. 2018. Težave Slovenije pri varovanju nesnovne kulturne dediščine v luči Unescove Konvencije (2003). Etnolog 28: 41–62.

Published
2020-12-31
How to Cite
1.
Ledinek Lozej Špela, Šrimpf VendraminK. FOOD HERITAGE-MAKING BETWEEN THE ALPS AND THE ADRIATIC. Traditiones [Internet]. 2020Dec.31 [cited 2021Dec.7];49(3):7-16. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9426
Section
FOOD HERITAGE-MAKING BETWEEN THE ALPS AND THE ADRIATIC