NATURAL AND CULTURAL HERITAGE PRACTICES IN TRIGLAV NATIONAL PARK
PRAKSE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Tatiana Bajuk Senčar

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410204

Abstract

The following paper contains a discussion of the theoretical and methodological challenges to understanding the complex reality of heritage production and preservation practices within Triglav National Park (TNP), focusing in particular on the relationship between natural and cultural heritage. As Slovenia’s only national park, TNP is a central site of Slovenia’s national heritage as well as a unique landscape that itself is home to a whole range of heritage elements, both natural and cultural. The central challenge to understanding the culture of heritage within the park lies in the heritage diversity within the park. The author assesses the extent to which employing the concept of contiguity and mapping out fields of contiguity in which diversity is expressed and practiced can enable the researcher to analyze the way that the relationship between nature and culture, between natural and cultural heritage has been defined, expressed and realized in diverse ways over time.

***

V pričujočem besedilu avtorica razpravlja o teoretskih in metolodoških izzivih pri razumevanju kompleksnosti procesov produkcije in ohranjanja dediščine v Triglavskem narodnem parku (TNP), v katerem je poudarjeno predvsem razmerje med naravo in kulturo oz. naravno in kulturno dediščino. Kot edini slovenski narodni park je TNP središčni kraj nacionalne dediščine, predstavlja pa tudi enkratno pokrajino s številnimi naravnimi in kulturnimi elementi dediščine. Osrednji izziv pri razumevanju dediščine v parku je v njeni raznovrstnosti. Avtorica premišlja, do katere mere lahko uporaba koncepta kontigvitete, kakor ga je postavil Maxwell, in mapiranje polj kontigvitete, v katerih se raznovrsnost izraža in prakticira, omogočata analizirati, kako se na različne načine in skoz čas opredeli, izraža in udejani razmerje med naravo in kulturo oz. med naravno in kulturno dediščino.

Keywords

Triglav National Park; anthropology of heritage; nature; culture; contiguity; heritage naturalization // Triglavski narodni park; antropologija dediščine; narava; kultura; kontigviteta; naturalizacija dediščine

Full Text:

PDF

References

Bajuk Senčar, Tatiana. 2005. Kultura turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja. Ljubljana: ZRC SAZU.

Bender, Barbara. 1998. Stonehenge: Making Space. Oxford and New York: Berg.

Breglia, Lisa. 2006. Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press.

Germundsson, Tomas. 2005. Regional Cultural Heritage versus National Heritage in Scania’s Disputed National Landscape. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 21–37. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036791

Hewison, Robert. 1987. The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline. London: Metuen.

Krauss, Werner. 2005. The Natural and Cultural Landscape of Northern Friesland. International Journal of Heritage Research 11 (1): 39–52. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036825

Lowenthal, David. 2005. Natural and Cultural Heritage. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 81–92. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037088

Maxwell, Joseph Alex. 2012. A Realist Approach to Qualitative Research. London: Sage.

Peil, Tiina. 2005. Estonian Heritage Connections – People, Past and Place: The Pakri Peninsula. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 53–65. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037021

Setten, Gunhild. 2005. Farming the Heritage: On the Production and Construction of a Personal and Practised Landscape Heritage. International Journal of Heritage Studies 11 (1): 67–79. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500037054

Slaughter, Anne Marie. 2005. A New World Order. Princeton: Princeton University Press.

Spomenica. 1920. Spomenica Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 1(1–4): 69–75.

Sundin, Bosse. 2005. Nature as Heritage: The Swedish Case. The International Journal of Heritage Studies 11 (1): 9–20. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527250500036767

Triglav National Park website. http://www.tnp.si

Walsh, Kevin. 1992. The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Postmodern World. London: Routledge.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave