NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA SKOZI PERSPEKTIVE OTROK
CHILDREN’S PERSPECTIVES ON NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

Barbara Turk Niskač

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420207

Abstract

Raziskave, ki se ukvarjajo z dediščino kot družbenim konstruktom, se navadno osredinjajo le na odrasle, nas pa je zanimalo, kako otroci dojemajo naravno in kulturno dediščino v okolju, ki jih obdaja. Učence osnovne šole v Srednji vasi v Bohinju smo prosili, da fotografirajo svoje okolje. Ob fotografijah smo nato opravili pogovore, v katerih so otroci razložili, kaj so slikali. Zanimalo nas je predvsem, kako otroci razumejo dediščino ter katere pomene ji pripisujejo. Prispevek skuša iz otroške perspektive podati nekoliko drugačen pogled na razumevanje dediščine.

***

Studies on heritage as a social construct usually focus on adults. However, I was interested in children’s perception of natural and cultural heritage in their local environment. I asked primary school children to take photographs of their surroundings; this was followed by interviews in which they explained what they captured. I was interested in how children perceive heritage and what meanings they attribute to it. This article sheds an alternative light on the understanding of heritage through children’s perspectives.

Keywords

antropologija otroštva; vizualna antropologija; naravna in kulturna dediščina // anthropology of childhood; visual anthropology; natural and cultural heritage

Full Text:

PDF

References

Alldred, Pam in Erica Burman. 2011. Analysing Children's Accounts using Discourse Analysis. V: Greene in Hogan (ur.) 2011, 175–198.

Banks, Marcus. 2001. Visual Methods in Social Research. London: Sage.

Baš, Angelos (ur.). 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Batistič Zorec, Marcela. 2000. Razvojna psihologija na prelomu tisočletja – samokritična psihologija. Psihološka obzorja 9 (2): 65–80.

Burke, Catherine. 2008. 'Play in Focus': Children's Visual Voice in Participative Reserach. V: Thomson, Pat (ur.) 2008, 23–36.

Christensen, Pia in Alan Prout. 2011. Anthropological and Sociological Perspectives on the Study of Children. V: Greene in Hogan (ur.) 2011, 42–60.

Dell Clark, Cindy. 2004. Visual Metaphor as Method in Interviews with Children. Journal of Linguistic Anthropology 14 (2): 171–185.

Dunn, Judy. 2011. Naturalistic Observations of Children and their Families. V: Greene in Hogan (ur.), 87–101.

El Guindi, Fadwa. 2000. From Pictorializing to Visual Anthropology. V: Bernard, Russell (ur.), Handbook of Methods in Cultural Anthropology. Lanham: Altamira Press, 459–512.

Fine, Gary Alan in Kent L. Sandstrom. 1988. Knowing Children: Participant Observation with Minors. Newbury Park: Sage Publications.

Greene, Sheila in Malcolm Hill. 2011. Researching Children’s Experience: Methods and Methodological Issues. V: Greene in Hogan (ur.), 1–21.

Greene, Sheila in Diane Hogan (ur.). 2011. Researching Children's Experience. London: Sage Publications.

Greig, Anne in Jayne Taylor. 1999. Doing Research with Children. London: Sage Publications.

Hill, Malcolm. 2011. Ethical Considerations in Researching Children's Experiences. V: Greene in Hogan (ur.) 2011, 61–86.

James, Allison. 2007. Giving Voice to Children's Voices: Practices and Problems, Pitfalls and Potentials. American Anthropologist 109 (2): 261–272. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.2007.109.2.261

James, Allison in Alan Prout (ur.). 1990. Constructing and Reconstructing Childhood. London: Falmer Press.

Jezernik, Božidar. 2010. Slovenska kulturna dediščina in politika. V: Jezernik, Božidar (ur.), Kulturna dediščina in identiteta. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zbirka Županičeva knjižica; 31), 7–29.

Kaplan, Ian. 2008. Beeing 'Seen' Being 'Heard': Engaging with Students on the Margins of Education through Participatory Photography. V: Thomson, Pat (ur.) 2011, 175–191.

LeVine, Robert A. in Rebecca S. New (ur.). 2008. Anthropology and Child Development: A Cross-Cultural Reader. Malden: Blackwell Publishing.

Lutrell, Wendy. 2010. A Camera is a Big Responsibility’: A Lens for Analysing Children’s Visual Voices. Visual Studies 25 (3): 224–237. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1472586X.2010.523274

Mitchell, Lisa. 2006. Child-centered?: Thinking Critically about Childrens' Drawings as a Visual Research Method. Visual Anthropology Review 22 (1): 60–73. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/var.2006.22.1.60

Mizen, Phil in Yaw Ofosu-Kusi. 2010. Unofficial Truths and Everyday Insights: Understanding Voice in Visual Research with the Children of Accra's Urban Poor. Visual Studies 25 (3): 255–267. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1472586X.2010.523278

Montgomery, Heather. 2009. An Introduction to Childhood: Anthropological Perspectives on Children’s lives. West Sussex: Wiley Blackwell.

Morrow, Virginia. 2001. Using Qualitative Methods to elicit Young People’s Perspectives on their Environments: Some Ideas for Community Health Initiatives. Health Education Research: Theory & Practice 16 (3): 255–268. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/her/16.3.255

Orellana, Marjorie F. 1999. Space and Place in an Urban Landscape: Learning from Children's Views of their Social Worlds. Visual Studies 14 (1): 73–89. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14725869908583803

Pink, Sarah. 2005. Doing Visual Ethnography. London: Sage Publications.

Spletna stran OŠ. Spletna stran podružnične OŠ Srednja vas v Bohinju. http://www.osnovna-sola-bohinj.si/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=185

Thomson, Pat. 2008. Children and Young People: Voices in Visual Research. V: Thomson, Pat (ur.) 2008, 1–17.

Thomson, Pat (ur.). 2008. Doing Visual Research with Children and Young People. London in New York: Routledge.

Toren, Christina. 1993. Making History: The Significance of Childhood Cognition for a Comparative Anthropology. Man 28 (3): 461–477. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2804235

Toren, Christina. 2007. Sunday Lunch In Fiji: Continuity and Transformation in Ideas of the Household. American Anthropologist 109 (2): 285–295. DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.2007.109.2.285

Toren, Christina. 2011. The Stuff of Imagination: What We Can Learn From Fijian Children's Ideas About Their Lives As Adults. Social Analysis 55 (1): 23–47. DOI: http://dx.doi.org/10.3167/sa.2011.550102

Toren, Christina. 2012. Anthropology and Psychology. V: Fardon, Richard idr. (ur.), The Sage Handbook of Social Anthropology. Los Angeles in London: Sage Publications, 27–41.

Westcott, Helen L. in Karen S. Littleton. 2011. Exploring Meaning in Interviews with Children. V: Greene in Hogan (ur.) 2011, 141–157.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave