TRIGLAVSKI NARODNI PARK V HORIZONTU REKREACIJSKEGA AVANTURIZMA
TRIGLAV NATIONAL PARK AND RECREATIONAL ADVENTURISM

Miha Kozorog, Saša Poljak Istenič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420206

Abstract

Triglavski narodni park je namenjen varovanju narave, obenem pa tudi rekreaciji, ki je zaradi vplivov na okolje podvržena regulaciji. V prispevku so predstavljene strategije različnih skupin športnikov za rahljanje in spreminjanje omejitev, določenih v Zakonu o Triglavskem narodnem parku in nastajajočem načrtu upravljanja. Avtorja s konceptom rekreacijskega avanturizma pojasnjujeta, zakaj je stroga naravovarstvena politika v tem primeru smiselna.

***

Triglav National Park is destined for nature protection, but also for recreation which is regulated because of its impacts on the environment. The article presents strategies of different groups of sportsmen for loosening and changing the limitations defined in the Triglav National Park Act and the emerging Management Plan. Authors use the concept of recreational adventurism to explain why strict policy for nature protection is recommended in this particular case.

Keywords

Triglavski narodni park; coniranje zavarovanih območij; šport; rekreacijski avanturizem; etnografija zavarovanih območij // Triglav National Park; zoning of protected areas; sport; recreational adventurism; ethnography of protected areas

Full Text:

PDF

References

Anderson, David G. in Eeva Berglund (ur.). 2003. Ethnographies of Conservation: Environmentalism and the Distribution of Privilege. New York in Oxford: Berghahn Books.

Berglund, Eeva in David G. Anderson. 2003. Introduction: Towards an Ethnography of Ecological Underprivilege. V: Anderson in Berglund (ur.) 2003, 1–16.

Burgin, Shelley in Nigel Hardiman. 2012. Extreme Sports in Natural Areas: Looming Disaster or a Catalyst for a Paradigm Shift in Land Use Planning? Journal of Environmental Planning and Management 55 (7): 921–940. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2011.634228

Cohen, Anthony P. (ur.). 2000. Signifying Identities: Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested Values. London in New York: Routledge.

Drofenik, Urška. 2012. Gorsko kolesarstvo na zavarovanih območjih na primeru Triglavskega narodnega parka. Diplomsko delo (neobjavljeno). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Gilchrist, Paul. 2006. The Politics of Totemic Sporting Heroes and the Conquest of Everest. Anthropological Notebooks 12 (2): 35–52.

Gilley, Brian Joseph. 2006. Cyclist Subjectivity: Corporeal Management and the Inscription of Suffering. Anthropological Notebooks 12 (2): 53–64.

Gordon, Robert J. 2006. Introduction. V: Vivanco in Gordon (ur.) 2006, 1–23.

Guzej, Tine. 2005. Čez Alpe: Hudo! Non stop: rekreacijski strežnik (priloga revije Stop), 6. 10., 12 (5): 6–10.

Habjan, Vladimir. 2009. Brezpotja. Najlepše neoznačene poti slovenskih gora. Ljubljana: Sidarta.

Jackson, Peter. 1991. The Cultural Politics of Masculinity: Towards a Social Geography. Transactions of the Institute of British Geographers 16 (2): 199–213. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/622614

Jenčič, Igor. 2002. Slovenija z okolico. Turnosmučarski vodnik. Ljubljana: Sidarta.

Kavčič, Matic. 2008. Slovenians and Extreme Sports: National Particularities and Globalization of Risk. V: Pavlin, Tomaž (ur.), Šport, narod, nacionalizem. Zbornik referatov VIII. ISHPES seminarja in Mednarodne družboslovne konference o športu, Ljubljana, 24.–27. avgust 2006. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport in Zavod Ekvilib, 354–365.

Kopnina, Helen. 2012. Toward Conservational Anthropology: Addressing Anthropocentric Bias in Anthropology. Dialectical Anthropology 36 (1–2): 127–146. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10624-012-9265-y

Kozorog, Miha. 2007. Turizem na Tolminskem med lokalnimi praksami in institucijami. Problematika turistične destinacije v nastajanju. Doktorska disertacija (neobjavljena). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Leban, Leon. 2009. Dolina Soče. Gorskokolesarski vodnik. Ljubljana: Sidarta.

Načrt upravljanja TNP. 2012. Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014–2023. Osnutek, 29. oktober 2012. Bled: Triglavski narodni park. http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf

Napier, David A. 2006. Avant-garde or Savant-garde: The Eco-Tourist as Tarzan. V: Vivanco, Luis A. in Robert J. Gordon (ur.), Tarzan was an Eco-Tourist ... and Other Tales in the Anthropology of Adventure. New York in Oxford: Berghahn Books, 75–90.

Ogrinec, Dejan. 2012. 9 točk, tur, spominov. Bike Magazin 1 (2): 60–64.

Paternu, Marko. 1997. Strme kolesnice. Vodnik po 105 zahtevnih gorskokolesarskih turah. Ljubljana: Interalta.

Rosen, Paul. 1993. The Social Construction of Mountain Bikes: Technology and Postmodernity in the Cycle Industry. Social Studies of Science 23 (3): 479–513. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0306312793023003003

Simonič, Peter (ur.). 2006. Ethnography of Protected Areas: Endangered Habitats – Endangered Cultures. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Društvo za raziskovanje, trženje in promocijo varovanih območij Slovenije.

Šaver, Boštjan. 2005. Nazaj v planinski raj. Alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Šolar, Martin. 1997. Gorsko kolesarjenje v Triglavskem narodnem parku. Možnosti in usmeritve. Strokovne podlage. Bled: Triglavski narodni park.

Tumes, Kirsty. 2007. Out of My Way: Using Qualitative Methods to Understand Recreation Conflict between Bushwalkers and Mountain Bike Riders. Anthropological Notebooks 13 (1): 45–55.

Vivanco, Luis A. 2007. Green Encounters: Shaping and Contesting Environmentalism in Rural Costa Rica. New York in Oxford: Berghahn Books.

Vivanco, Luis A. in Robert J. Gordon (ur.). 2006. Tarzan was an Eco-Tourist … and Other Tales in the Anthropology of Adventure. New York in Oxford: Berghahn Books.

Wesely, Jennifer K. in Emily Gaarder. 2004. The Gendered “Nature” of the Urban Outdoors: Women Negotiating Fear of Violence. Gender and Society 18 (5): 645–663. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0891243204268127

Yochim, Michael J. 2005. Kayaking Playground or Nature Preserve? Whitewater Boating Conflicts in Yellowstone National Park. Montana: The Magazine of Western History 55 (1): 52–64.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave