Multi-local Living in Mazowieckie Province: Specificity and Universality of an Underestimated Phenomenon

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2023520305

Keywords:

residential multi-locality, multi-local living arrangements, mobility, Mazowieckie Province, Mazovia, Poland

Abstract

This article examines the practices of multilocal residents of the Mazovian Voivodship. The research focuses on spatiotemporal arrangements, motives, activities, and the perceived influence of multilocal living arrangements. Analyses are based on selected materials obtained from semi-structured, problem-oriented interviews, which were conducted in 2022 as part of the preliminary research (n=11), and an online survey on a representative group of inhabitants of Mazovian Voivodship (n=996).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arnholtz, Jens and Janine Leschke. 2023. Revisiting the EU’s New Mobility Regime: The Impact of Mobility and Policies on Labor Market Hierarchies within and across the EU. Journal of Ethnic and Migration Studies 49 (16): 4071–4091. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2207329.

Axhausen, Kay, W., Jonas Larsen, and John Urry. 2007. The Network Society and the Networked Traveller. Zürich: Arbeitsbericht Verkehrs- und Raumplanung 435. DOI: http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-005378235.

Bańka, Augustyn. 2006. Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy.

Barbie, Earl. 2013. Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beck, Ulrich. 1997. Ortspolygamie. In Was ist Globalisierung?, ed. Ulrich Beck, 127–135. Frankfurt: Suhrkamp.

Bonss, Wolfgang, Sven Kesselring, and Anja Weiss. 2004. “Society on the Move”. Mobilitätspioniere in der Zweiten Moderne. In Entgrenzung und Entscheidung. Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung?, ed. Lau Beck, 258–280. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Botterill Katherine. 2014. Family and Mobility in Second Modernity: Polish Migrant Narratives of Individualization and Family Life. Sociology 48 (2): 233–250. DOI: https://doi.org/10.1177/0038038512474728.

Brzozowski, Jan and Paweł Kaczmarczyk. 2018. Migracje specjalistów. In 25 wykładów o migracjach, eds. Magdalena Lesińska and Marek Okólski, 386–406. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Cresswell, Tim and Peter Merriman. 2013. Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects. Ashgate.

Czarnecki Adam. 2017. Going Local? Linking and Integrating Second-Home Owners with the Community’s Economy. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. DOI: https://doi.org/10.3726/b11463.

Danielzyk, Rainer, Andrea Dittrich-Wesbuer, Nicola Hilti, and Cornelia Tippel, eds. 2020. Multilokale Lebensführungen und räumliche Entwicklungen – ein Kompendium. Hannover: Forschungsberichte der ARL 13.

Dittrich-Wesbuer, Andrea. 2016. Multilocalität und Stadtentwicklung. Veränderte Muster räumlische Mobilität und ihre lokalen Implikationen. Dissertation. 2016 VII 63 5 8 S. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover.

Duchêne-Lacroix, Cedric. 2014. Archipel oder die Territorialität in der Multilokalität der Lebenswelt. In Mobil und doppelt sesshaft Studien zur residenziellen Multilokalität, eds. Peter Weichhart and Peter Rumpolt, 218–239. Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung.

Dziewoński, Kazimierz, Andrzej Gawryszewski, Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, Adam Jelonek, Marek Jerczyński, and Grzegorz Węcławowicz. 1977. Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej. Prace Geograficzne 117. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.

Eichhorn, Sebastian and Martin Schulwitz. 2017. Berufsbedingte Multilokalität – Zweitwohnsitzpotenziale als neue Aspekte der Stadtentwicklung. In Neue Leitbilder für die Raumentwicklung in Deutschland - Rahmenbedingungen, Entwicklungsstrategien und Umsetzungskonzepte, eds. Christian Schlump and Brigitte Zaspel-Heisters, 62–75. Hannover: Verl.

Gawryszewski, Andrzej. 1974. Związki przestrzenne między migracjami stałymi a stałymi dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności. IG PAN. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Ossolineum.

Grzegorczyk, Anna and Barbara Jaczewska. 2018. Residential Segregation in Warsaw and Its Metropolitan Area in the Context of Changing Housing Policy. European Spatial Research and Policy 1 (25): 131–155. DOI: https://doi.org/10.18778/1231-1952.25.1.08.

Grzegorczyk, Anna, Barbara Jaczewska, Stéphanie Jankel, Peter Van Gielle Ruppe, and Mélina Gaboreau. 2019. Polityka mieszkaniowa a segregacja społeczna. Przykład Warszawy, Berlina i Paryża. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323538547.

Heffner Krystian and Adam Czarnecki, eds. 2011. Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa.

Hilti, Nicola. 2013. Lebenswelten multilokal Wohnender. Eine Betrachtung des Spannungsfeldes von Bewegung und Verankerung. Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-01046-1.

Jaczewska, Barbara. 2023. Analiza praktyk czasoprzestrzennych i sposobów zamieszkiwania „wielolokalnych” polskich naukowców. Prace i Studia Geograficzne 68 (2): 29–53. DOI: https://doi.org/10.48128/pisg/2023-68.2-02.

Jarczewski, Wojciech and Łuksza Sykała, eds. 2020. Region Warszawski stołeczny na tle województwa mazowieckiego. Warszawa, Kraków: IRMiR.

Jordan, Brigitte. 2008. Living a Distributed Life: Multilocality and Working at a Distance. In Mobile Work, Mobile Lives: Cultural Accounts of Lived Experiences, eds. Tracy L. Meerwarth, Julia C. Gluesing, Brigitte Jordan, Satish Kedia, and Tim Wallace, 28–55. Malden: Blackwell Publishing.

Kaczmarek, Łukasz. 2015. Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Etnograficzne 43 (3): 171–200. DOI: https://doi.org/10.4467/22999558.PE.15.014.4875.

Kajdanek, Katarzyna. 2022. Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia. Kraków. NOMOS.

Kaufmann, Vincent. 2002. Re-thinking Mobility. Contemporary Sociology. Aldershot: Ashgate.

Komornicki, Tomasz. 2011. Przemiany Mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. Prace Geograficzne 227. Warszawa: IGiPZ PAN.

Krzysztofik, Robert, ed. 2019. Przemiany demograficzne miast Polski. Wymiar krajowy, regionalny i lokalny. Warszawa, Kraków: IRMiR.

Lehtonen, Oli, Toivo Muilu, and Hikka Vihinen. 2019. Multi‐Local Living – An Opportunity for Rural Health Services in Finland? European Countryside 11 (3–2): 257–280. DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2019-0013.

Lisowski, Andrzej. 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Wydział Geografii i studiów Regionalnych. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Löw, Martina. 2016. Changes in Spatial Phenomena. In The Sociology of Space. Cultural Sociology. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1057/978-1-349-69568-3_3.

Mantey, Dorota and Paweł Sudra. 2019. Types of Suburbs in Post-Socialist Poland and Their Potential for Creating Public Spaces. Cities 88: 209–221. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.11.001.

Milewska-Wilk, Hanna and Kamil Nowak. 2022. Dane o mieszkalnictwie w Polsce. Warszawa, Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Moskalonek, Żaneta, Marcin Połom, and Krystian Puzdrakiewicz. 2020. Changes in the Function of Allotment Gardens in an Attractive Location Based on the Example of Tri-City in Poland. Land 9 (11): 464. DOI: https://doi.org/10.3390/land9110464.

Nawrocki, Mariusz. 2016. Przestępstwa dystansowe i tranzytowe. Acta Iuris Atetinensis 2 (14): 89–103.

Othengrafen, Frank, Linda Lange, and Lena Greinke, eds. 2021. Temporäre An- und Abwesenheiten in ländlichen Räumen. Auswirkungen multilokaler Lebensweisen auf Land und Gesellschaft. Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-32500-8.

REBUST. 2021. URL: https://rural-urban.eu/ (accessed 1.6.2022).

Rembowska, Krystyna. 2005. Środowisko człowieka – nowe perspektywy badawcze. In Podstawowe idee i koncepcje w geografii t.1. Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, eds. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, and Andrzej Suliborski, 103–115. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytety Mikołaja Kopernika.

Reuschke, Darja. 2012. Dwelling Conditions and Preferences in a Multilocational Way of Life for Job Reasons. Journal of Housing and the Built Environment 27 (1): 11–30. DOI: https://doi.org/10.1007/s10901-011-9245-6.

Rolshoven, Johanna. 2006. Woanders daheim. Kulturwissenschaftliche Ansätze zur multilokalen Lebensweise in der Spätmoderne. Zeitschrift für Volkskunde 102 (2): 179–194.

Rolshoven, Johanna. 2009. Kultur-Bewegungen. Multilokalität als Lebensweise in der Spätmoderne. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 112 (2): 285–303.

Rolshoven, Johanna and Justin Winker. 2009. Multilokalität und Mobilität. Informationen zur Raumentwicklung Heft 1 (2): 99–106.

Rusanov, Alexander V. 2019. Dacha Wellers and Gardeners: Garden Plots and Second Houses in Europe and Russia. Population and Economics 3 (1): 107–124. DOI: https://doi.org/10.3897/popecon.3.e34783.

Słabek, Henryk. 2002. Styl życia robotników polskich (1945-1989). Dzieje najnowsze 34 (1): 47–72.

Slätmo, Elin, Louise Ormstrup Vestergård, Johannes Lidmo, and Eeva Turunen. 2019. Urban–Rural Flows from Seasonal Tourism and Second Homes. Planning Challenges and Strategies in the Nordics. Nordregio Report 13. DOI: http://doi.org/10.6027/R2019:13.1403-2503.

Śleszyński, Przemysław. 2012. Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne 11: 59–75.

Społeczny Instytut Ekologiczny. 2021. URL: https://sie.org.pl (accessed 1.6.2022).

Stanisz, Agata. 2012. Ruchome miejsca i etnografii a translokalność. Tematy z Szewskiej, Lokalność 2 (8): 7–18.

Stock, Mathis. 2009. Polytopisches Wohnen – ein phänomenologisch-prozessorientierter Zugang. Informationen zur Raumentwicklung 1–2 (Themenheft Multilokales Wohnen): 107–116.

Urry, John. 2007. Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Weichhart, Peter and Peter A. Rumpert. 2015. Mobil und doppelt sesshaft. Studien zur residenziellen Multilokalität. Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung 18. Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. DOI: https://doi.org/10.1515/zfw-2016-0042.

Weichhart, Peter. 2015. Residential Muliti-locality: In Search of Theoretical Frameworks. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (4): 378–391. DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12156.

White, Anna, Izabela Grabowska, Paweł Kaczmarczyk, and Krystyna Slany. 2018. The Impact of Migration on Poland: EU Mobility and Social Change. London: UCL Press. DOI: https://doi.org/10.14324/111.9781787350687.

Wiśniewski, Rafał. 2013. Społeczno-demograficzne uwarunkowania dojazdów do pracy do Białegostoku. Prace Geograficzne 244. Warszawa: IGiPZ PAN.

Wiśniewski, Rafał, Marcin Mazur, Przmysław Śleszyński, and Barbara Szejgiec-Kolenda. 2020. Wpływ zmian demograficznych na rozwój lokalny. Prace Geograficzne 274. Warszawa: IGiPZ PAN.

Wood, Gerald, Nicola Hilti, Caroline Kramer, and Michaela Scheir. 2015. A Residential Perspective on Multi-locality. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 106 (4): 363–377. DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12158.

Downloads

Published

30.12.2023

How to Cite

Jaczewska, B. D. (2023). Multi-local Living in Mazowieckie Province: Specificity and Universality of an Underestimated Phenomenon. Traditiones, 52(3), 99–125. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520305

Issue

Section

Multilokalnost v Evropi / Multi-local Living in Europe