ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI<br>WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY</br>

  • Liza Debevec Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: islam, ženske, pobožnost, tradicija in sodobnost, Burkina Faso // Islam, women, piety, tradition and modernity, Burkina Faso

Abstract

Članek predstavi in analizira koncepte in interpretacije pobožnosti pri muslimankah v urbanem Burkina Fasu ter jih primerja z razumevanjem enakih konceptov v drugih delih zahodne Afrike. Skoz osebne zgodbe informatork ugotavlja neskladje med diskurzom in prakso in skuša ugotoviti, zakaj posameznice, ki največkrat delujejo v enakih razumevanjskih okvirih, v praksi stvari ne vidijo, in ne počnejo, na enak način.

***

This article introduces and analyses concepts and interpretations of piety among Muslim women in urban Burkina Faso and compares them with the understanding of these same concepts in other parts of West Africa. Through personal histories of chosen informants it observes the gap between the discourse and the practice and attempts to understand why these individuals, who most often operate within the same conceptual frames, in practice often do not see or do the things in the same way.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brand, Saskia. 2001. Mediating Means and Fate. A Sociopolitical Analysis of Fertility and Demographic Change in Bamako. Leiden: Brill.

Callaway, Barbara J. 1987. Muslim Hausa Women in Nigeria. Tradition and Change. Syracuse: Syracuse University Press.

Debevec, Liza. 2005a. Through the food lens. The politics of everyday life in urban Burkina Faso [doktorska disertacija]. St Andrews: University of St Andrews.

Debevec, Liza. 2005b. Ženske in tradicionalne in civilne poročne prakse v Burkina Fasu. Azijske in afriške študije. V: Hrastnik, Nataša (ur.), Odprti afriški spomin. Ljubljana: Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta (Azijske in afriške študije. Posebna številka; 3): 65–77.

Dunbar, Roberta Ann. 2000. Muslim Women in African History. V: Levtzion, Nehemia in Randall L. Pouwells (ur.), The History of Islam in West Africa. Athens, Oxford in Capetown: Ohio University Press: 397–417.

Jackson, Michael. 2003. Between Ethnography and Biography [Seminar na oddelku za Socialno antropologijo]. St Andrews: St Andrews University.

Jackson, Michael. 2004. In Sierra Leone. Durham in London: Duke University Press.

LeBlanc, Marie Nathalie. 2000. Versioning womanhood and Muslimahood. 'Fashion' and the life course in contemporary Bouaké, Côte d'Ivoire. Africa 70: 442–481. DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F1161069

Masquelier, Adeline. 2005. The scorpion's sting. Youth, marriage and the struggle for social maturity in Niger. Journal of the Royal Anthropological Institute 11: 59–83. DOI: http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1467-9655.2005.00226.x

Olivier de Sardan, Jean-Pierre. 1999. African corruption in the context of globalization. V: Fardon, Richard idr. (ur.), Modernity on a Shoestring. Leiden: EIDOS: 247–268.

Reveyrand-Coulon, Odile. 1993. Les énoncés féminins de l'islam. V: Bayart, Jean-François (ur.), Religion et modernité politique en Afrique noire. Dieu pour tous et chacun pour soi. Paris: Karthala: 63–100.

Roth, Claudia. 1996. La séparation des sexes chez les Zara de Burkina Faso. Paris: L' Harmattan.

Published
2006-10-13
How to Cite
1.
Debevec L. ŽENSKE IN ISLAM V URBANEM BURKINA FASU. DEFINICIJE IN INTERPRETACIJE POBOŽNOSTI<br>WOMEN AND ISLAM IN URBAN BURKINA FASO. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF PIETY</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2006Oct.13 [cited 2020Apr.3];35(1):195–205. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1167
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays