Deindustrialization and the Future: Experiences after the Bankruptcy of the Mura Factory

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2022510305

Keywords:

future, deindustrialization, textile workers, experiences of time, Slovenia

Abstract

The article focuses on the temporal experiences of the industrial workers after the bankruptcy of the Mura garment factory in 2009 and their place in the vision of the future development of Murska Sobota and Pomurje. It calls for the inclusion of industrial workers in anthropological studies of the future, including in the critique of their public and academic representation as past-oriented subjects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmed, Sara. 2004. Affective Economies. Social Text 22 (79): 117–139. DOI: https://doi.org/10.1215/01642472-22-2_79-117.

Appadurai, Arjun. 2013. The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. New York: Verso.

Baer, Laura. 2017. Anthropological futures: For a critical political economy of the Capitalist time. Social Anthropology 25 (2): 142–158. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-8676.12412.

Boyer, Dominik. 2010. From Algos to Autonomos: Nostalgic Eastern Europe as Postimperial Mania. V Post-Communist Nostalgia, ur. Maria Todorova in Zsuzsa Gille, 17–28. New York: Berghahn.

Bryant, Rebecca. 2016. On Critical Times: Return, Repetition and the Uncanny Present. History and Anthropology 27 (1): 19–31. DOI: https://doi.org/10.1080/02757206.2015.1114481.

Bryant, Rebecca in David Knight. 2019. The Anthropology of the Future. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/9781108378277.

Draksler, Katja, idr. 2018. Restructuring of a Textile Manufacturing Company and Workers’ Health. New Solutions 28 (1): 131–150. DOI: https://doi.org/10.1177/1048291118755755.

Fakin Bajec, Jasna. 2020. Vključevanje skupnosti v razvoj in upravljanje kulturne dediščine v aplikativnih evropskih projektih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60 (1): 90–100.

Fontefrancesco, Michele Filippo. 2016. Exploring Limbo: The experience of job-loss and unemployment in a jewelry city in Italy. Issues in Ethnology and Anthropology 11 (2): 519–535. DOI: https://doi.org/10.21301/eap.v11i2.10.

Gulin Zrnić, Valentina in Saša Poljak Istenič. 2022. Etnologija in kulturna antropologija prihodnosti: Koncepti za raziskovanje nečesa, česar (še) ni. Traditiones 51 (3): 17–44. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510302.

Guyer, Jane. 2007. Prophecy and the Near Future: Thoughts on Macroeconomic, Evangelical, and Punctuated Time. American Ethnologist 34 (3): 409–421. DOI: https://doi.org/10.1525/ae.2007.34.3.409.

Habinc, Mateja. 2020. Dediščina skupnega – skupnost in dediščina. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 60 (2): 70–81.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford, New York: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001.

Kanjuo Mrčela, Aleksandra in Miroslav Ignjatović. 2015. Od prožnosti do prekarnosti dela: Stopnjevanje negativnih sprememb na začetku 21. stoletja. Teorija in praksa 52 (3): 350–381.

Kasmir, Sharryn in August Carbonella. 2008. Dispossession and the Anthropology of Labor. Critique of Anthropology 28 (1): 5–25. DOI: https://doi.org/10.1177/0308275x07086555.

Kleist, Nauja in Stef Jansen. 2016. Introduction: Hope over Time: Crisis, Immobility and Future-Making. History and Anthropology 27 (4): 373–392. DOI: https://doi.org/10.1080/02757206.2016.1207636.

Kleinman, Arthur, Veena Das in Margaret M. Lock. 1997. Social Suffering. Delhi: Oxford University Press.

Knight, David in Charles Stewart. 2016. Ethnographies of Austerity: Temporality, Crisis and Affect in Southern Europe. History and Anthropology 27 (1): 1–18. DOI: https://doi.org/10.1080/02757206.2015.1114480.

Knight, David. 2021. Vertiginous Life: An Anthropology of Time and the Unforeseen. Oxford: Berghahn. DOI: https://doi.org/10.1515/9781800731943.

Kozorog, Miha. 2021. Young Entrepreneurs in Modern-Day Slovenia: Introduction to an Emerging Subject (Introduction to Thematic Section). Studia Ethnologica Croatica 33 (1): 11–19. DOI: https://doi.org/10.17234/sec.33.1.

Kwon, Jong Bum. 2015. Severed in Neoliberal South Korea: Cho˘ngdŭnilt’o˘ and the Disassembly of Industrial Bodies. Critique of Anthropology 35 (4): 407–429. DOI: https://doi.org/10.1177/0308275x15597309.

Lankauskas, Gediminas. 2016. Missing Socialism Again?: The Malaise of Nostalgia in Post-Soviet Lithuania. V Anthropology and Nostalgia, ur. David Berliner in Olivia Ange, 35–60. New York: Berghahn. DOI: https://doi.org/10.1515/9781782384540-005.

Linkon, Sherry Lee. 2018. The Half Life of Deindustrialization. Ann Arbor: The University of Michigan Press. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.8432351.

Lorenčič, Aleksander. 2020. Oris gospodarskega razvoja Prekmurja od priključitve do danes. V »Mi vsi živeti ščemo«: Prekmurje 1919, okoliščine, dogajanje, posledice. Zbornik prispevkov mednarodnega in interdisciplinarnega posveta na Slovenski Akademiji znanosti in umetnosti, ur. Žiga Zwitter, 463–492. Ljubljana: SAZU.

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota. 2015. Trajnostna urbana strategija mestne občine Murska Sobota. Murska Sobota: Mestna občina Murska Sobota. https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/datoteke/Trajnostna%20urbana%20strategija%20Mestne%20ob%C4%8Dine%20Murska%20Sobota.pdf.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 2021. Slovenska industrijska strategija 2021—2030. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. https://www.gzs.si/Portals/206/Slovenska%20industrijska%20strategija.pdf.

Munt, Sally. 2000. Cultural Studies and the Working Class: Subject to Change. London, New York: Cassell.

Ngai, Sianne. 2005. Ugly feelings. Cambridge: Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674041523.

Petrović, Tanja. 2016. Industrijsko delo v socializmu: Od izkušnje do dediščine. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 56 (3–4): 31–40.

Petrović-Šteger, Maja. 2020. On the Side of Predictable: Visioning the Future in Serbia / O onome što predvidljivo ne obuhvaća: Zamišljanje budućnosti u Srbiji. Etnološka tribina 50 (43): 3–67. DOI: https://doi.org/10.15378/1848-9540.2020.43.01.

Poljak Istenič, Saša. 2017. Creativity: An Introduction to Popular Concepts, Topics, and Discussions / Ustvarjalnost: Uvod v razširjene koncepte, teme in razprave. Traditiones 46 (1–2): 103–125. DOI: https://doi.org/10.3986/traditio2017460201.

Poljak Istenič, Saša in Valentina Gulin Zrnić. 2022. Vizije prihodnosti mest: Primerjalna analiza strateškega urbanističnega načrtovanja v slovenskih in hrvaških mestih / Visions of cities’ futures: A comparative analysis of strategic urban planning in Slovenian and Croatian cities. Urbani izziv 33 (1): 55–66, 122–133. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2022-33-01-05.

Potkonjak, Sanja in Tea Škokić. 2021. Višestruke temporalnosti: Konceptualni izazov u promišljanju postindustrijske etnografije Siska. V Transformacija rada:Praksa, narativi, režimi, ur. Reana Senjković in Ozren Biti, 139–158. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Pšajd, Jelka. 2012. V Soboti ni tako slabega vremena, da mi ne bi mogle priti: Pripovedovanja Kluba upokojenk in ostalih delavcev v tovarni Mura. DVD. Murska Sobota: Pomurski muzej.

Razvojni center Murska Sobota. 2022. Regionalni razvojni program Pomurske regije 2021-2027. Murska Sobota; Razvojni center Murska Sobota. https://www.rcms.si/upload/files/RRP_Pomurje_2021-2027_13-6-2022.pdf.

Ringel, Felix. 2016. Beyond Temporality: Notes on the Anthropology of Time from the Shrinking Fieldsite. Anthropological Theory 16 (4): 390–412. DOI: https://doi.org/10.1177/1463499616659971.

Ringel, Felix. 2018. Back to the Postindustrial Future: An Ethnography of Germany’s Fastest-Shrinking City. Oxford: Berghahn. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvw04hp7.

Roitman, Janet. 2013. Anti-Crisis. Durham: Duke University Press. DOI: https://doi.org/10.1515/9780822377436.

Senjković, Reana. 2021. Konfiscirana sječanja (na rad i zaposlenost). V Transformacija rada: Praksa, narativi, režimi, ur. Reana Senjković in Ozren Biti, 111–138. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Simonič, Peter. 2021. The Role of Social Institutions in the Operation of Maribor Start-Ups and Cooperatives after Economic Crisis in 2008. Studia Ethnologica Croatica 33 (1): 69–96. DOI: https://doi.org/10.17234/sec.33.6.

Skeggs, Bev. 2012 (1997). Formations of Class and Gender: Becoming Respectable. London: Sage. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446217597.

Vodopivec, Nina. 2012. Samoodgovornost —paradigma sodobne modernizacije: Izziv ali grožnja. V Pomisli na jutri: O zgodovini (samo)odgovornosti, ur. Andrej Studen, 223–246. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec, Nina. 2015 (2007). Labirinti postsocializma: Socialni spomini tekstilnih delavk in delavcev. E-izd. 1.0. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec, Nina. 2016. Postsocialistična tranzicija v antropološki perspektivi. V Regionalni vidiki tranzicije, ur. Aleksander Lorenčič in Željko Oset, 33–48. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec Nina. 2017. Creativity in Production and Work: Experiences from Slovenia. Traditiones 46 (1–2): 127 –147. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2017460202.

Vodopivec, Nina. 2018. Vizije prihodnosti in družbene spremembe v Sloveniji: Podjetništvo, socialno podjetništvo in družbeno eksperimentiranje. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 58 (3–4): 39–50.

Vodopivec, Nina. 2021a. Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanja izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec, Nina. 2021b. Poklicne bolezni in z delom povezane bolezni v Sloveniji. Prispevki za novejšo zgodovino 61 (3): 140–168.

Published

25.01.2023

How to Cite

Vodopivec, N. (2023). Deindustrialization and the Future: Experiences after the Bankruptcy of the Mura Factory. Traditiones, 51(3), 99–120. https://doi.org/10.3986/Traditio2022510305

Issue

Section

Urbane prihodnosti / Urban futures