Urban Futures: From Visions of Slovenian Towns to Silenced Urban Residents

Authors

DOI:

https://doi.org/10.3986/Traditio2022510301

Keywords:

ordinary cities, development, temporalities, urban visions, citizens' reactions

Abstract

Efforts for a better future are not tied to specific locations but are most noticeable in cities as central foci of power. These strive to meet the needs of (growing) population by planning the development of infrastructure and activities that affect the quality of life. The paper highlights topics that have proven central for the future in selected Slovenian towns. Such research fills a gap in urban studies, which usually focus on large and influential cities.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abélès, Marc. 2000. Virtual Europe. V An Anthropology of the European Union: Building, Imagining and Experiencing the New Europe, ur. Irène Bellier in Thomas M. Wilson, 31–52. London: Bloomsbury Academic. DOI: https://doi.org/10.5040/9781474214285.ch-002.

Bajuk Senčar, Tatiana in Saša Poljak Istenič. 2022. »Ni čebel – ni prihodnosti«: Čebela kot simbol zelene Ljubljane. Traditiones 51 (3): 45–74. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510303.

Caves, Roger W., ur. 2004. Encyclopedia of the City. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203484234.

Čapo, Jasna in Petra Kelemen. 2018. Mixing Ethnic and Non-Ethnic Economic Strategies: Migrant Entrepreneurs in Zagreb. Narodna umjetnost 55 (2): 29–56. DOI: https://doi.org/10.15176/vol55no202.

Girardet, Herbert. 2008. Cities People Planet: Urban Development and Climate Change. Chichester: Wiley and Sons.

Godina Golija, Maja. 1992. Iz mariborskih predmestij: O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941. Maribor: Obzorja.

Gulin Zrnić, Valentina. 2009. Kvartovska spika. Zagreb: Inštitut za etnologio I folkloristiko, Jesenski i Turk.

Gulin Zrnić, Valentina in Saša Poljak Istenič. 2022a. Etnologija i kulturna antropologija budućnosti: Koncepti za istraživanje nečega što (još) ne postoji. Narodna umjetnost 59 (1): 137–162. DOI: https://doi.org/10.15176/vol59no109.

Gulin Zrnić, Valentina in Saša Poljak Istenič. 2022b. Etnologija in kulturna antropologija prihodnosti: Koncepti za raziskovanje nečesa, česar (še) ni. Traditiones 51 (3): 7–15. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510302.

Gulin Zrnić, Valentina in Nevena Škrbić Alempijević. 2019. Grad kao susret. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, Institut za etnologiju i folkloristiku.

Gulin Zrnić, Valentina, Nevena Škrbić Alempijević in Josip Zanki, ur. 2016. Mjesto izvedbe i stvaranje grada. Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Institut za etnologiju i folkloristiku.

Hrobat Virloget, Katja. 2020. Urban Heritage Between Silenced Memories and “Rootles” Inhabitants: The Case of the Adriatic Coast in Slovenia. V The Routledge Handbook of Memory and Place, ur. Sarah de Nardi idr., 22–30. Abingdon, New York: Routledge.

Hrobat Virloget, Katja. 2021. V tišini spomina: »Eksodus« in Istra. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Hrobat Virloget, Katja. 2022. Preteklost, ki ne mine?: Nepredelana preteklost v sedanjosti in prihodnosti Istre. Traditiones 51 (3): 121–139. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510306.

Hrobat Virloget, Katja idr. 2016. Abandoned Spaces, Mute Memories: On Marginalized Inhabitants in the Urban Centres of Slovenia. Glasnik Etnografskog instituta SANU 64 (1): 77–90. DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1601077H.

Hrytsai, Liliia. 2020. The Evolution of the European Urban Agenda: A Hard Path Towards a City-Oriented Policy? Athenaeum 67 (3): 21–35. DOI: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.02.

Kozina, Jani idr. 2019. Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501787.

Kozorog, Miha. 2009. Antropologija turistične destinacije v nastajanju: Prostor, festivali in lokalna identiteta na Tolminskem. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kozorog, Miha. 2011. Festival Tourism and Production of Locality in a Small Slovenian Town. Journal of Tourism and Cultural Change 9 (4): 298–319. DOI: https://doi.org/10.1080/14766825.2011.617453.

Kozorog, Miha. 2012. Dante Alighieri Was Here: Place, Identities, Geographies and Histories in a Small Slovenian Town. Anthropological Journal of European Cultures 21 (1): 3–21. DOI: https://doi.org/10.3167/ajec.2012.210102.

Kozorog, Miha. 2013. Festivalski kraji: Koncepti, politike in upanje na periferiji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Kremenšek, Slavko. 1970. Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: SAZU.

Kremenšek, Slavko. 1980. Uvod v etnološko preučevanje Ljubljane novejše dobe. Ljubljana: PZE za etnologijo Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja.

Muraj, Aleksandra. 1990. Alternativno trgovanje između potrebe i razonode. Etnološka tribina 20 (13): 31–38.

Poljak Istenič, Saša. 2015. Kolo kot akter ustvarjalne urbane regeneracije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (3–4): 23–37.

Poljak Istenič, Saša. 2016. Reviving Public Spaces through Cycling and Gardening: Ljubljana – European Green Capital 2016. Etnološka tribina 46 (39): 157–175. DOI: https://doi.org/10.15378/1848-9540.2016.39.06.

Poljak Istenič, Saša. 2018. Green Resistance or Reproduction of Neoliberal Politics? Grassroots Collaborative Practices in Slovenia's “Green Capital” Ljubljana. Ethnologia Europaea 48 (1): 34–49. DOI: https://doi.org/10.16995/ee.1949.

Poljak Istenič, Saša. 2019a. Dwelling Participatory Style: Power and Empowerment in a Neighborhood Renovation and Revitalization. Journal of European Ethnology and Cultural Analysis, Special Issue 1: 92–113.

Poljak Istenič, Saša. 2019b. Participatory Urbanism: Creative Interventions for Sustainable Development. Acta geographica Slovenica 59 (1): 127–140. https://doi.org/10.3986/AGS.5142.

Poljak Istenič, Saša in Valentina Gulin Zrnić. 2022. Vizije prihodnosti mest: Primerjalna analiza strateškega urbanističnega načrtovanja v slovenskih in hrvaških mestih / Visions of Cities’ Futures: A Comparative Analysis of Strategic Urban Planning in Slovenian and Croatian Cities. Urbani izziv 33 (1): 55–66, 122–133. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2022-33-01-05.

Poljak Istenič, Saša in Jani Kozina. 2020. Participatory Planning in a Post-Socialist Urban Context: Experience from Five Cities in Central and Eastern Europe. V Participatory research and planning in practice, ur. Janez Nared in David Bole, 31–50. Cham: Springer Open. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_3.

Poljak Istenič, Saša, Mateja Šmid Hribar in Jani Kozina. 2023. Nexus of Urban Gardening and Social Sustainability in European Postsocialist Cities. V Urban and Regional Agriculture: Building Resilient Food Systems, ur. Peter Droege, 179–205. London: Elsevier, Academic Press. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820286-9.00013-3.

Ravnik, Mojca. 1981. Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga.

Rihtman-Auguštin, Dunja. 1988. Etnologija naše svakodnevice. Zagreb: Školska knjiga.

Robinson, Jennifer. 2006. Ordinary cities: Between Modernity and Development. London, New York: Routledge, Taylor & Francis.

Rubić, Tihana. 2017. Nezaposleni u gradu: Antropologija rada i neformalne ekonomije. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo.

Rubić, Tihana in Valentina Gulin Zrnić. 2015. Vrtovi našega grada. Zagreb: Inštitut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo, Parkticipacija.

Škrbić Alempijević, Nevena in Valentina Gulin Zrnić. 2022. Rijeka 2020: Resemantization of the City Identity by Culture. Sociologija i prostor 60 (2): 223–244. https://doi.org/10.5673/sip.60.2.1.

MOL. 2015. Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2020. https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/urbanizem/trajnostna-urbana-strategija-mol/.

Veselinovič, Jaro in Miha Kozorog. 2022. Evropska prestolnica kulture 2025: Večtirno gibalo razvoja čezmejnega mesta Nove Gorice in Gorice. Traditiones 51 (3): 75–97. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510304.

Vodopivec, Nina. 2007. Labirinti postsocializma: Socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis.

Vodopivec, Nina. 2021. Tu se ne bo nikoli več šivalo: Doživljanja izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino.

Vodopivec, Nina. 2022. Deindustrializacija in prihodnost: Izkušnje časa po stečaju tovarne Mura. Traditiones 51 (3): 99–120. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510305.

Združeni narodi, 2018. World Urbanization Prospects 2018. https://population.un.org/wup/publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf.

Published

25.01.2023

How to Cite

Poljak Istenič, S. (2023). Urban Futures: From Visions of Slovenian Towns to Silenced Urban Residents. Traditiones, 51(3), 7–15. https://doi.org/10.3986/Traditio2022510301

Issue

Section

Urbane prihodnosti / Urban futures