MOTIV RIBE FARONIKE V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI IN LIKOVNI UMETNOSTI 20. STOLETJA
A MOTIF OF A FISH CALLED FARONIKA IN SLOVENIAN LITERATURE AND FINE ARTS OF THE 20TH CENTURY

Vladka Tucovič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350102

Abstract

Prispevek analizira medbesedilno in intermedialno razmerje motiva svet noseče ribe Faronike v slovenski ljudski pesmi iz Podmelca v Baški grapi in njegovega prenosa v književnost in likovno umetnost 20. stoletja. Transformacija v šibkem besedilnem nizu je opazovana v proznih delih Ivana Preglja Plebanus Joannes, Saše Vuge Na rožnatem hrbtu faronike, Gustava Strniše Riba Feronika in v intermedialnem razmerju likovnih del Marija Preglja, Franceta Miheliča, Marka Pogačnika in Boštjana Kavčiča.

***

The article analyses intertextual and intermedial relation between a motif of a pregnant fish called Faronika, from a Slovene folk song from the settlement of Podmelec in Baška grapa, and its transfer to literature and fine arts of the 20th century. The transformation in a weak text train is observed in prose works Plebanus Joannes by Ivan Pregelj, Na rožnatem hrbtu faronike by Saša Vuga, Riba Feronika by Gustav Strniša and in intremedial relation in art works by Marij Pregelj, France Mihelič, Marko Pogačnik and Boštjan Kavčič.

Keywords

slovenska ljudska pesem; medbesedilnost; intermedialnost; riba Faronika; Ivan Pregelj // Slovenian folk song; intertextuality; intermediality; fish Faronika; Ivan Pregelj

Full Text:

PDF

References

Ban, Tina. 2004. Ne želimo biti tisto, kar smo, ampak nekaj drugega. http://www.park-on.net/si/intervju

Bogataj, Mohor. 2000. Likovni umetniki za Prešernovo mesto. Kranj: Mestna občina.

Cevc, Emilijan. 1958. Veronika z Malega gradu. V: Verstovšek, Zvone (ur.), Kamniški zbornik IV. Kamnik: Občina Kamnik: 129–134.

De Donder, Vic. 1997. Spev siren. Ljubljana: DZS (Mejniki).

Figelj, Klavdija. 2002. Komunikacija in sodelovanje z angeli. http://obala.net/index.php?shpw=news&action=news&id=1041

Gačnik, Stanka. 1996. Riba Faronika: nov grafični opus Franceta Miheliča. Argo 39 (1–2): 96–98.

Gačnik, Stanka. 1997. Riba Faronika, najsodobnejši grafični opus v umetnosti Franceta Miheliča. V: Mihelič, France, Riba Faronika. Miheličeva galerija Ptuj. Ptuj: Pokrajinski muzej: 9–19.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno. Dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU (Folkoristika).

Golež Kaučič, Marjetka. 2004. Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33 (2): 93–115. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330204

Jan, Mojca. 1998. Riba Faronika. Radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.

Juvan, Marko. 2000. Intertekstualnost. Ljubljana, DZS (Literarni leksikon).

Kavčič, Boštjan. 2006. Boštjan Kavčič. http://www.bostjankavcic.mine.nu/SLO/SCULPTURE/BRONZE/bronze.html

Kermauner, Taras. 1975. Besna proza samokaznovanja in samoodreševanja. V: Pregelj, Ivan, Plebanus Joannes. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor): 119–133.

Kropej, Monika. 2002. Nastanek Zemlje, ki počiva na ribi, riba Faronika. Gea 12 (1): 66.

Kropej, Monika. 2003. Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. Studia mythologica slavica 6: 121–148.

Kropej, Monika. 2004. Faronika. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga: 127.

Laurinkiene, Nijole. 2003. Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklorenarrationen. Studia mythologica slavica 6: 249–266.

Maković, Zvonko. 1988. Intertekstualnost & intermedijalnost. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.

Matičetov, Milko. 1970. Riba Faronika nosi svet. V: SNP I. Ljubljana: Slovenska matica: 127.

Mencej, Mirjam. 1996. Pomen vode v Svetem pismu stare zaveze. Bogoslovni vestnik 56 (3): 269–284.

Mihelič, France. 1997. Riba Faronika: Miheličeva galerija Ptuj. Ptuj: Pokrajinski muzej.

Nartnik, Vlado. 1989. Od ribe Faronike do Tomaževe Indije. Dialogi 25 (7–8–9): 72–77.

Nartnik, Vlado. 1991. Iskanje začetkov. V: Nartnik, Vlado, Zvezdne poti. Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi. Kranj: Samozaložba: 7–20.

N. N. 1990. Miheličev cikel risb Riba Faronika. Delo 32 (256): 7.

Pogačnik, Marko. 2002. Poetika goriškega prostora. Ob tisočletnici Gorice. Nova Gorica: Galerija Artes.

Pregelj, Ivan. 1975. Plebanus Joannes. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor).

Radenković, Ljubinko in Svetlana Tolstaja (ur.). 2001. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World.

Schauber, Vera in Hanns Michael Schindler (ur.). 1995. Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Slovenske ljudske pesmi [SLP]. 1970–1998. Slovenske ljudske pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.

Sosič, Branko. 1990. Slikarjeva risba Faronika. Pogovor s Francetom Miheličem ob njegovi razstavi. Delo 32 (268): 9.

Strniša, Gustav. 1943. Riba Feronika. Ljubljana: Sidro.

Šmitek, Zmago. 1998. Slovenske ljudske predstave o stvarjenju sveta. Traditiones 27: 111-123.

Šmitek, Zmago. 2004. Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba (Posebne izdaje): 22–24, 105.

Šteger, Aleš. 2005. Knjiga reči. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina).

Štrekelj, Karel. 1890. Zum Volksglauben, dass die Erde auf einem Fisch ruhe. Archiv für slavische Philologie 12: 310–312.

Vuga, Saša. 1999. Na rožnatem hrbtu faronike. Ljubljana: Mladinska knjiga.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2006350102

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave