VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br>

  • Urša Šivic Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: ljudsko petje, skupine ljudskih pevcev, srečanja ljudskih pevcev in godcev // folk singing, folk singing groups, organized gatherings of folk singers and musicians

Abstract

Srečanja ljudskih pevcev in godcev so danes ena izmed oblik predstavljanja, ohranjanja, poustvarjanja ljudskih pesmi in ljudskega petja. V več kot tridesetletnem obdobju so srečanja s svojimi institucionalno določenimi merili in navodili spremenila, marsikdaj pa tudi zaobrnila tok spreminjanja ljudskega petja. Dogajanje, povezano s srečanji, je zanimiv kazalnik spreminjanja načinov ljudskega petja, pesemskih vsebin, hkrati se s tem institucionalizira ljudsko petje, tako da se z merili postavlja nekakšna ločnica med ‘pravim’ in ‘nepravim’ ljudskim petjem.

***

Organized gatherings of folk singers and musicians are one of the ways to present, preserve, and recreate folk songs and folk singing. In the course of over three decades, these events as well as the criteria and standards for them, devised by pertinent institutions, experienced a number of changes; occasionally they also reversed the changing process of folk singing. Events and circum­stances connected with these gatherings are an interest­ing indicator of changes that occur in folk singing and in content presented in songs. At the same time, they tend to institutionalize folk singing and, by way of introducing certain standards, create a dividing line between what is perceived as “true” folk singing and what is not.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arhiv GNI. Zvočni in slikovni arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.

Bohlman, Philip Vilas. 1988. The study of folk music in the modern world. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press.

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 2006. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. http://www.jskd.si

Klobčar, Marija. 2000. Od pašnika do odra. Traditiones 29 (1): 93–106.

Komavec, Maša. 2003. Ljudska glasba v Sloveniji danes / Folk music in Slovenia today. V: Golemović, Dimitrije (ur.), Čovek i muzika / Man and Music. Beograd: Vedes, 494–503.

[Knific, Bojan]. 2007. Posvet s strokovnimi spremljevalci srečanj pevcev in godcev [tipkopis]. Ljubljana.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.

Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.

Medobmočno srečanje. 2003. Medobmočno srečanje etno-vokalnih skupin. Osp, 5. julij 2003. Koper: Medobmočna koordinacija Koper, Osp, Kulturno društvo Domovina Osp.

Medobmočno srečanje. 2006. Medobmočno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž. Sveti Peter, 30. junij 2006. Piran: Območna izpostava JSKD Piran.

Možina, Malči. 2006. Srečanja in strokovni spremljevalci – ali ene in druge sploh potrebujemo? Folklornik l: 26–27.

Muršič, Rajko. 1994. Etno, ljudska, folk in popularna ... 2. Razgledi 15: 24–25.

Ramovš, Mirko. 2006. Pogovor z Mirkom Ramovšem, v Ljubljani, 29. 12. 2006 [minidisk].

Published
2007-12-14
How to Cite
1.
Šivic U. VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA<br>THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2007Dec.14 [cited 2020Apr.8];36(2):27–41. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1089
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays