FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL<br>PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS</br>

  • Ludvik Karničar Universität Graz, Institut für Slawistik, Merangasse 70, A-8010 Graz/Gradec, Avstrija
Keywords: narečjeslovje, avstrijskokoroška slovenska narečja, narodopisje, zapisovanje narečij // dialectology, Slovenian dialects in Austrian Carinthia, ethnography, transcribing dialects

Abstract

Prispevek nudi osnovo za razpravo o fonetičnem zapisovanju slovenskih koroških govorov v Avstriji in prikaz transkripcijskih možnosti, kar naj bi služilo zlasti etnologom in literatom, ki imajo željo izražati svoje pesniške misli tudi po domače.

***

This article offers a basis for discussing phonetic transcription of Slovenian dialects in Austrian Carinthia and a presentation of transcription methods. This will especially assist ethnologists and men of letters that wish to express their poetic thoughts in their local dialect.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hafner, Stanislaus in Erich Prunč (ur.). 1982–2007. Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Karničar, Ludwig. 1990. Der Obir-Dialekt in Kärnten. Die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte (Phonologie, Morphologie, Mikrotoponymie, Vulgonamen, Lexik, Texte). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Logar, Tine. 1975. Slovenska narečja. Besedila. Zbral in uredil Tone Logar. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Makarovič, Marija (ur.). 1994–2004. Tako smo živeli. Življenjepisi koroških Slovencev 1–12. Celovec, Dunaj, Ljubljana: Mohorjeva družba.

Pleteršnik, Maks. 2006 [1894–95]. Slovensko nemški slovar. Transliterirana izdaja. (2. zv.) Ljubljana: Založba ZRC.

Šašel, Josip. 1936. Narodno blago iz Roža. Maribor: Zgodovinsko društvo.

Zdovc, Paul. 1968. Die Mundart des südöstlichen Jauntales in Kärnten. Lautlehre und Akzent der Mundart der Poljanci. Dissertation zur Erlangung des Doktogrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien. Wien.

Published
2008-10-10
How to Cite
1.
Karničar L. FONETIČNO ZAPISOVANJE NAREČNIH ETNOLOŠKIH BESEDIL<br>PHONETIC TRANSCRIPTION OF DIALECT ETHNOLOGY TEXTS</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2008Oct.10 [cited 2020Aug.8];37(1):155–167. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1085
Section
Razprave in razgledi / Articles and Essays