SEKULARNE VSEBINE DVEH VERSKIH PRAZNIKOV. DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE
SECULAR CONTENTS OF TWO RELIGIOUS HOLIDAYS: REFORMATION DAY AND DAY OF REMEMBRANCE OF THE DEAD

Božidar Jezernik

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390205

Abstract

Črna ali rdeča barva dni v koledarju je pomemben pripomoček pri urejanju življenja v družbi. Pri izbiri prave barve za dni v letu ima odločujočo vlogo vladajoča ideologija, s tem nosilci oblasti ne določajo le, kateri dnevi so primerni za delo in kateri za počitek, temveč si na ta način prisvajajo preteklost, kanonizirajo vednost in pomen posamičnih zgodovinskih oseb in dogodkov. Avtor poseganje v simbolni svet analizira na primeru dveh praznikov, uvedenih v Republiki Sloveniji leta 1992, in sicer dneva reformacije in dneva spomina na mrtve.Pri tem je uporabil model, ki sta ga razvila Marea Teski in Jacob Climo za konstruiranje in rekonstruiranje preteklosti skoz spominski repertoar.

***

The red or black colours used to differ between individual days in many calendars are an important aid to organising life in a society. The prevailing ideology has a decisive role in the choice of colour for particular days. By defining which days should be marked as particularly important, those in power not only define which days are suitable for work and which for rest. They also appropriate the past, and canonise knowledge and meaning of the past. Author analyzes interventions in the symbolic world on the examples of two holidays, introduced in the Republic of Slovenia in 1992, namely Reformation Day and Day of Remembrance of the Dead. In the analysis of the narrative image of the past, he draw on the model proposed by Marea Teski and Jacob Climo for constructing and reconstructing the past through the memory repertoire.

Keywords

dan reformacije; dan spomina na mrtve; simboli; kolektivni spomin; prisvajanje preteklosti // Reformation Day; Day of Remembrance of the Dead; symbols; collective memory; appropriation of the past

Full Text:

PDF

References

Batista, Eva. 2010. Komemoracije travmatične verzije mitične zgodovine. Glasnik SED 50 (3–4): 5–14.

Benedik, p. Metod. 2007. Koga škof Hren še vedno straši. Družina (11. 11.): 3.

Blažič, Gregor. 2007. Reformator ali inkvizitor? Demokracija (15. 11.): 46–48.

c. 1925. Indijanska dogodivščina. Nova Doba (5. 11.): 2.

c. 1931a. O Vseh svetih. Nova Doba (30. 10.): 2.

c. 1931b. Petje na grobovih. Nova Doba (30. 10.): 2.

c. 1931c. Brivnice o Vseh svetih. Nova Doba (30. 10.): 2.

c. 1931d. Trgovine na dan Vseh svetnikov. Nova Doba (30. 10.): 2–3.

c. 1932. Štetje obiskovalcev pokopališč. Nova Doba (31. 10.): 2.

c. 1933. Spomin dragih rajnkih najlepše. Nova Doba (30. 10.): 2.

c. 1937. Štetje obiskovalcev grobov o Vseh svetih. Nova Doba (29. 10.): 4.

c. 1939. O Vseh svetih. Nova Doba (20. 10.): 2.

C. R. in D. G. 2007. Številne žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve. Delo (2. 11.): 1.

Connerton, Paul. 1989. How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press.

Cvetinomirski. 1911. V seh mrtvih dan. Angelček, str. 174–175.

Črnič, Valerija. 1978. Dan mrtvih in mladi. Naša skupnost 11: 18.

Čurin, Jože. 1986. Spomini živijo. Javna tribuna: 13.

dr. 2007. Zaplet pri polaganju vencev na Žalah. Večer (2. 11.): 2.

Fink, Andrej. 2009. Čudna religiozna vnema. Družina (8. 11.): 9.

Gaberc, Vinko V. 1925. O smrti in o življenju. Nova Doba (31. 10.): 1.

Gojanović, Milica. 1986. Žalne komemoracije. Dogovori: 7.

Izv. dop. 1877a. Iz Trsta. Soča (9. 11.): 2–3.

Izv. dop. 1877b. Iz Dunaja. Soča (9. 11.): 3.

Izv. dop. 1878. Iz Bovca. Soča (8. 11.): 3.

j. 1981. Kam greš naposled, naša pot…. Družina (8. 11.): 1.

Javoršek, Jože. 1986. Živeli bodo z nami. Dogovori (4. 11.): 1.

Jezernik, Božidar. 1979. Zgodovina v zgodbah ustne tradicije. Časopis za kritiko znanost 33–34: 239–277.

Jezernik, Božidar. 1994. Non cogito ergo sum. Arheologija neke šale. Ljubljana: Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije.

Jezernik, Božidar. 2008. Dva obraza podobe Primoža Trubarja. Stati inu obstati 7–8: 147–164.

Jezernik, Božidar. 2010. Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak?. V: Bjelčevič, Aleksander (ur.), Reformacija na Slovenskem. Ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ljubljana: Znanstvena založba FF (Obdobja; 27) [v tisku].

Juhant, Janez. 1999. November 1990. Družina (7. 11.): 3.

jz. 1980. Življenje – čudež neugnani. Družina (9. 11.): 1, 4.

Kolšek, Peter. 2009. Božič in dan pozneje. Delo. Sobotna priloga (24. 12.): 1.

Koman, Manica. 1916. Vseh mrtvih dan. Slovenec (31. 10.): 1.

Koren, Ksenija. 2007. Proslava poglobila delitve med Slovenci? Večer (2. 11.): 3.

Kos, Ivan. 1981. Zadobrova-Sneberje. Naša skupnost 22: 11.

Koštomaj, Fran. 1923. Na Vseh svetih. Nova Doba. Priloga (1. 11.): 1.

Kovač, p. Edvard. 1992. Ob dnevu reformacije. Družina (25. 10.): 1.

Kuhar, Boris. 1990. Mrtvi živijo z nami. Naša skupnost (oktober): 12.

Kuret, Niko. 1970. Praznično leto Slovencev. III. knjiga. Celje: Mohorjeva družba.

Lowenthal, David. 1996. Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of History. New York in London: The Free Press.

Luthar, Oto in Breda Luthar. 2007. Kolonizacija spomina. V: Stanovnik, Janez, Slavko Grčar in Hardvik Pirnovar, Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu. Slovenski zbornik 2007. Ljubljana: GO ZZB NOB Slovenije, 53–59.

M. B. 1982. Naj molijo za rajne… Družina. Družinska priloga (7. 11.): 154.

Mach, Zdisław. 1993. Symbols, Conflict, and Identity: Essays in Political Anthropology. Albany: State University of New York Press.

Muller, Herbert J. 1952. The Uses of the Past: Profiles of Former Societies. New York: Oxford University Press.

Natzmer, Cheryl. 2002. Remembering and Forgetting (ur.): Creative Expressions and Reconciliation in Post-Pinochet Chile. V: Climo, Jacob J. in Maria G. Cattell, ur., Social Memory and History: Anthropological Perspectives. Lanham: AltaMira Press, 161–179.

Nepodp. 1878. V Gorici. Soča (8. 11.): 3.

Nepodp. 1893. Vseh mrtvih dan. Soča (3. 11.): 1–2.

Nepodp. 1914. Dan mrtvih. Štajerc (1. 11.): 2–3.

Nepodp. 1916. Junakom na pokopališču pri Sv. Križu v spomin. Slovenec (31. 10.): 4.

Nepodp. 1924. Prazniki. Slovenec (1. 11.): 1.

Nepodp. 1931. Odborove seje. Bojevnik (15. 11.): 8.

Nepodp. 1936. O Vseh svetih in na vernih duš dan. Nova Doba (30. 10.): 3.

Nepodp. 1946. … in peklenska vrata je ne bodo premagala. Družabna pravda (1. 11.): 1–2.

Nepodp. 1950. Njim, ki so za nas dali življenje. Svobodna Slovenija (2. 11.): 1.

Nepodp. 1981. Praznik slovenskih evangeličanov. Družina (8. 11.): 3.

Nepodp. 1982. Vseh živih dan. Družina (31. 10.): 3.

Nepodp. 1983. Preteklo je dvajset let. Tabor (11–12): 218.

Nepodp. 1989. Žalne komemoracije ob dnevu mrtvih. Naša skupnost (25. 10.): 1.

Nepodp. 1990. Krakovska grobišča. Naš glas (27. 7.): 16–17.

Ocvirk, Drago. 1993. Reformacija dneva reformacije. Družina (14. 11.): 3.

Orwell, George. 1984. Nineteen Eighty-Four. Harmondsworth: Penguin Books.

Peterle, Lojze. 1983. Pozor! Smrti vsop strogo prepovedan. Družina. Družinska priloga (6. 11.): 144.

Plumb, J. H. 1969. The Death of the Past. London: Macmillan and Co.

Pojbič, Jože, in dopisniki Dela. 1992. »Reformacija si tak praznik res zasluži«. Delo (2. 11.): 2.

Resman, Mate. 1964. Z brali smo se (Govor ob blagoslovitvi spominske kapelice). Tabor 10: 200–201.

Shackel, Paul A. 2001. Public Memory and the Search for Power in American Historical Archaeology. American Anthropologist 103 (3): 655–670.

Slavec Gradišnik, Ingrid. 2009. Od Miklavža do Božička in dedka Mraza ter nazaj. Večer. V soboto (24. 12.): 2–5.

Stanovnik, Justin. 1994. Spomina ne smemo izgubiti. Od odkritju neke spominske plošče. Družina (30. 10.): 7.

Škalič, Gustav. 2000. Ob prazniku. Evangeličanski list 10: 1.

Škalič, Gustav. 2002. Volitve. Evangeličanski list 10: 1.

Škalič, Gustav. 2004. Stati inu obstati… Evangeličanski list 10: 1.

Štuhec, Ivan. 1997a. Vse najboljše! Družina (2. 11.): 27.

Štuhec, Ivan. 1997b. Ustavite…! Koga? Družina (9. 11.): 19.

Švent, Rozina. 1992. Publicistična dejavnost slovenske emigracije po drugi svetovni vojni. (Neobjavljeno magistrsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino.

Teski, Marea C. in Jacob J. Climo (ur.). 1995. The Labyrinth of Memory: Ethnographic Journeys. Westport and London: Bergin & Garvey.

Turk, Boštjan. 2000. Drevo, korenine in temelj slovenske državnosti. Družina (12. 11.): 21.

Türk, Danilo. 2009. V Ljubljani bi lahko imeli Trg Demosa. Delo. Sobotna priloga (24. 12.): 4–7.

Vogel, Milan. 2007. Proslave in njih težave. Delo (2. 11.): 5.

Vošnjak, Bogumil. 1913. Študije k problemu jugoslovanske narodne misli. Veda: 524–572.

Zadravec, Franc. 1993. Referat ob Dnevu reformacije. O razvoju prekmurske protestantske književnosti ob koncu 16. in v začetku 17. stoletja. V: Evangeličanski koledar. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji: 55–59.

Zadravec, Jože. 1992. Blagor tistim, ki častijo Sveto. Družina (8. 11): 1.

Zborovalci. 1992. Zborovalci Tabora združenih slovenskih protikomunističnih borcev Argentina. 1992. Spomenica vladi države Slovenije; Tabor, št. 11–12, str. 242–243.

Zorn, Aleksander. 1999. Nacionalni junaki, narcisi in stvaritelji. Eseji o slovenski književnosti. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Žajdela, Ivo. 2007. Pravica do javnega imena: Postavljene spominske plošče v Beli krajini. Družina (28. 10.): 18.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2010390205

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave