This is an outdated version published on 2022-10-12. Read the most recent version.

Folklore Elements in the Contemporary Novel Óštrigéca by Marjan Tomšič

Authors

  • Vladka Tucovič Sturman Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.3986/SMS20222510

Keywords:

folklore, mythology, contemporary Slovene literature, Slovene Istria

Abstract

The paper discusses the use of folkloric elements, more specifically supernatural beings and elements of folk medicine and Christianity in a contemporary Slovene novel Óštrigéca (1991) by Marjan Tomšič. The novel is part of the writer's Istrian opus and is generally considered as the one that placed the region of Slovene Istria on the Slovene literary map and introduced dialectal and folkloric elements into contemporary Slovene literature. The study was conducted using the interdisciplinary approach with the method of literary and folkloric analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Babič, Saša, 2019: Charms and Localities: Location Description in Charms. Charms and Charming: Studies on Magic in Everyday Life. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica - Supplementa 15).

Beguš, Ana, 2014: Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti. Primerjalna književnost, 39/2, 109–118.

Baskar, Bojan, 2002: Med regionalizacijo in nacionalizacijo. Iznajdba šavrinske identitete. Dvoumni Mediteran: Študije o regionalnem prekrivanju na vzhodnojadranskem območju. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (Knjižnica Annales). 179–216.

Bošković Stulli, Maja, 1975: Hrvatske i slovenske usmene predaje o krsniku kresniku. Usmena književnost kao umjetnost riječi. Zagreb: Mladost, 205–227.

Bošković Stulli, Maja, 2003: On the Track of Kresnik and Benandante. V: Muršič, Rajko; Weber, Irena (ur.), MESS, Mediterranean Ethnological Summer School Vol. 5 (Zbirka Županičeva knjižnica). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 13–40.

Brown, Mary Ellen, 1998: Introduction. V: Brown, Mary Ellen; Rosenberg, Bruce A. (ur.), Encyclopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, xxxi–xli.

Cergol Bavčar, Ines, 1991: Istrska tematika v leposlovnih delih Marjana Tomšiča: Diplomska naloga. Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Cergol Bavčar, Ines; Čebron, Jasna, 2001: Slovenska književnost v Istri. Revija 2000, 143–144, 215–219.

Čebron, Jasna, 2012: Utemeljitve priznanj Slavističnega društva Slovenije: Marjan Tomšič. Zbornik Slavističnega društva Slovenije: Slavistika v regijah – Koper. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 348–349.

Evans, Timothy, 2005: A Last Defense against the Dark: Folklore, Horror, and the Uses of Tradition in the Works of H. P. Lovecraft. Journal of Folklore Research 42/1, 99–135, https://www.jstor.org/stable/3814792

Golež Kaučič, Marjetka, 2003: Ljudsko in umetno: dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: ZRC SAZU.

Hrobat Virloget, Katja, 2019: Ko baba dvigne krilo: prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Johnston, B., 2014. Witches and wizards in European literature and film. V: Weinstock, J. A. (ur.), The ashgate encyclopedia of literary and cinematic monsters. Ashgate Publishing, https://search.credoreference.com/content/entry/ashgtmonster/witches_and_wizards_in_european_literature_and_film/0?institutionId=8671

Juvan, Marko, 2006. Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature. Ljubljana: Literatura (Zbirka Novi pristopi).

Kropej, Monika, 2000. Magija in magijsko zdravljenje v pripovednem izročilu in ljudsko zdravilstvo danes. Etnolog 10/1: 75–84.

Kropej, Monika, 2008: Od Ajda do Zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. Celovec, Ljubljana in Dunaj: Mohorjeva založba.

Kropej Telban Monika. The Donkey in the Narrative Culture and Changing Sociohistorical Epistemology. Osel v pripovedni kulturi in spreminjajoči se družbenozgodovinski epistemologiji. Studia Mythologica Slavica 21: 237–252, doi:10.3986/sms.v21i0.7075.

Ledinek Lozej Špela; Rogelja Nataša, 2012: Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi. Slavistična revija 60/3. 537–547.

Lipovec Čebron, Uršula, 2002: Mitološka bitja v Slovenski Istri. Brazde s trmuna, glasilo študijskega krožka Beseda Slovenske Istre 26/6: 62–70.

Lipovec Čebron, Uršula, 2008: Krožere zdravja in bolezni: tradicionalne in komplementarne medicine v Istri. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica).

Lipovec Čebron, Uršula, 2010: Štorjice od straha kot sredstvo discipliniranja posameznika v istrski skupnosti. Nelda Štok Vojska, Štorjice od straha: strašljive prigode iz slovenske Istre. Marezige: samozaložba, 173–181.

Lozica, Ivan, 1995: Dva demona: Orko i macić. Narodna umjetnost 32/2, 11–63.

Makarovič, Marija, 2004: Ljudska medicina. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 289.

Mencej, Mirjam, 2005: Vaška čarovnica. Etnolog 15, 245–280.

Mencej, Mirjam, 2006: Coprnice so me nosile: raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica).

Mencej, Mirjam, 2013: Sem vso noč lutal v krogu: simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica - Supplementa, 7).

Mihajlov, Nikolaj, 1996: Fragment slovenskoj mifopoetičeskoj tradicii. Struktura slovesnyh i neslovesnvh tekstov slavjanskoj tradicii. Koncept dviženija v jazyke i kul’ture. Moskva: Rossijskaja akademija nauk, institut slavjanovedenija i balkanistiki, 127–141.

Mikhailov, Nikolai, 1996: Baltico – Slovenica. Alcuni paralleli mitologici. Res Balticae, 164–166.

Mikhailov, Nikolai, 1997a: Eine slowenisch - prussische lexikalisch – mythologische Parallele: kres/kresze. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 1, 151–159.

Mikhailov, Nikolai, 1997b: Baltoslovanska mitologija – baltska in slovanska mitologija – slovenska mitologija. Nekaj terminoloških pripomb. Traditiones 26, 92.

Möderndorfer, Vinko, 1964: Ljudska medicina pri Slovencih/Volksmedizin bei den Slowenen. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Myer, M. G., 2006: Folklore. V: Serafin, S; V. G. Myer (ur.), Continuum encyclopedia of British literature. Continuum. Credo Reference: https://search.credoreference.com/content/entry/britlit/folklore/0?institutionId=8671

Pimple, Kenneth D, 1998: Local color. V: Brown, Mary Ellen; Rosenberg, Bruce A. (ur.), Encyclopedia of Folklore and Literature. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, 387–388.

Pócs, Éva, 2019: Preface. Charms and Charming: Studies on Magic in Everyday Life. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica - Supplementa 15).

Pócs, Éva, 2019: Hungarian Incantations Beetween Eastern and Western Christianity. Charms and Charming: Studies on Magic in Everyday Life. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU (Studia mythologica Slavica - Supplementa, 15).

Schöck, Inge, 1978: Hexenglaube in der Gegenwart: Empirische Untersuchungen in Südwestdeutschland. Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde.

Stanonik, Marija, 2004: Bajno bitje. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 20.

Sullivan, C. W., 2001: Folklore and Fantastic Literature. Western Folklore 60/4, 279–296, https://www.jstor.org/stable/1500409

Šešo, Luka, 2002: O krsniku: od tradicijske pojave u predajama do stvarnog iscjelitelja. Studia Ethnologica Croatica 14/15, 23–53.

Šešo, Luka, 2016: Živjeti s nadnaravnim bićima: vukodlaci, vile i vještice hrvatskih tradicijskih vjerovanja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Šmitek, Zmago, 2005: Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba (Posebne izdaje).

Šmitek, Zmago, 2012: Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva. Ljubljana: Študentska založba (Koda).

Šmitek, Zmago, 2015: Nočni bojevniki: kmečke herezije in čarovništvo na Slovenskem in v Furlaniji. V: Hrobat Virloget, Katja; Kavrečič, Petra (ur.), Nesnovna krajina Krasa. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Štuhec, Miran, 2012: Tomšičev literarni opus med Šavrinkami in Šandrinkami. Slavistična revija 60/4, 723–731.

Tomšič, Marjan, 1991: Óštrigéca. Ljubljana: Založba Mladika.

Tucovič, Vladka, 2009: Transformacija ljudskega v umetnih proznih besedilih socialnega realizma. Magistrsko delo. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici.

Vrbnjak, Eva, 2019: Odsekati hudiču rep. Marjan Tomšič: Óštrigéca. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor). 165–167.

Virk, Tomo, 2000: Strah pred naivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura (Novi pristopi).

Vukelič, Deniver, 2014: Uvod u klasifikaciju verbalne magije i verbalna magija u zapisanoj usmenoj hrvatskoj tradiciji. Studia Mythologica Slavica 17, 243–270.

Zupan Sosič, Alojzija, 2003: Zavetje zgodbe: sodobni slovenski roman ob koncu stoletja. Ljubljana: LUD Literatura (Novi pristopi).

Zupanič Slavec, Zvonka, 2000: Zagovori – magične korenine medicine. Etnolog 10, 85–94.

Published

2022-10-12

Versions

How to Cite

Tucovič Sturman, V. (2022). Folklore Elements in the Contemporary Novel Óštrigéca by Marjan Tomšič. Studia Mythologica Slavica, 25. https://doi.org/10.3986/SMS20222510

Issue

Section

RAZPRAVE / ARTICLES