Štefan Kociančič (1818–1883) o klobasah in drugih jedeh

Avtorji

  • Branko Marusic

Ključne besede:

Goriška, 19. stoletje, hrana, mesne jedi

Povzetek

Zapis prikaže odnos intelektualca do jedi in prehranjevalnih navad prebivalstva na Goriškem sredi 19. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Plahuta, S. 2002a: Jedi na Goriškem. Ali obstaja »goriška kuhinja«? V: S. Plahuta (ur.), Jedi na Goriškem 1. Nova Gorica: Goriški muzej.

Plahuta, S. 2002b: Prehrana na Goriškem. V: S. Pla- huta, V. Ličer (ur.), Prehrana na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej.

La cucina di casa Coronini Cronberg: quaderno di ricette della contessa Olga. 2003. Gorizia: Edizioni LEG.

Kociančič, Š. 1875: Klobase. V: Glas, 16. 4.1875. št. 16.

Kociančič, Š. 2002: Nekdaj in zdaj. V: B. Marušič (ur.), Goriški spomini: sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830–1918. Gorica, GMD, 2002, str. 15–31.

Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti. 2018. Lokovec: TK Društvo Lokovec.

Prenosi

Objavljeno

2021-12-31

Kako citirati

Marusic, B. (2021). Štefan Kociančič (1818–1883) o klobasah in drugih jedeh. Izvestje, 18. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/10524

Številka

Rubrike

Članki