https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/issue/feed Izvestje 2020-05-18T21:56:26+02:00 Petra Kolenc petra.kolenc@zrc-sazu.si Open Journal Systems <p>Sodelavci Raziskovalne postaje v Novi Gorici v&nbsp;<em>Izvestju</em> od leta 2004 letno predstavljajo izsledke iz svojega znanstvenoraziskovalnega dela na področju zgodovine, jezikoslovja, umetnostne zgodovine, bibliotekarstva in etnologije zahodnega slovenskega narodnostnega prostora.</p> <p>Print ISSN: 2630-4287<br>Online ISSN: 2630-4295</p> https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8722 Uvodnik 2020-05-08T08:47:29+02:00 Helena Seražin zalozba@zrc-sazu.si <p>.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8723 Kako sem preživel prvo leto življenja 2020-05-08T08:48:51+02:00 Branko Marušič branko.marusic@guest.arnes.si <p>.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8724 Vključujoča deželna identiteta večjezične historične Goriške v novem veku 2020-05-18T21:50:56+02:00 Neva Makuc neva.makuc@zrc-sazu.si <p>Prispevek objavlja predavanje avtorice na mednarodnem zgodovinskem dogodku È storia, v okviru panela »Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà« (Srednjeevropske družine. Historična Goriška, stičišče jezikov in civilizacij), ki je potekal 24. maja v palači De Grazia v Gorici. Predavanje obravnava problematiko raziskovanja zgodovine obmejnih prostorov in posebnost goriškega večjezičnega okolja v novoveškem obdobju.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8725 O začetkih slovenskega knjižnega ustvarjanja pri Beneških Slovencih 2020-05-18T21:51:28+02:00 Branko Marušič branko.marusic@guest.arnes.si <p>Prispevek obravnava katekizma, ki sta ju priredila in objavila Jožef Podreka (Podrieka) leta 1851 in Peter Podreka leta 1869. Priimek Podreka in zelo si podobna naslova obeh knjižic sta bila v literaturi razlog za mnoge napačne trditve in razlage. Nanje članek opozarja in ugotavlja tudi, da so bili začetniki slovenske književnosti Beneških Slovencev sovrstniki in duhovniki Peter Podreka (1822–1889), Jožef Podreka (1822–1886) in Ivan Obala (1824–1898).</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8726 Zametki novogoriškega hotela Park 2020-05-18T21:52:04+02:00 Alenka Di Battista alenka.di.battista@zrc-sazu.si <p>Namen članka je predstavitev in primerjalna analiza prvih manj znanih načrtov restavracije, kavarne in hotela, ki so nastali v petdesetih in šestdesetih letih sprva za lokacijo na magistrali (Kidričeva ulica), kasneje za Cesto številka 5 (Delpinova ulica) v Novi Gorici. Avtorica načrte umesti v širši ustvarjalni opus arhitektov in nakaže sočasen evropski kontekst. Pri njihovi obravnavi upošteva politične in upravne dejavnike lokalne skupnosti, ki so vplivali na potek gradnje, in osvetli vzroke za nastanek prvega družabnega in turističnega središča Nove Gorice.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8727 Lehrmanovi Argonavti, želja po izvirnosti za vsako ceno 2020-05-18T21:52:51+02:00 Klavdija Figelj klavdija.figelj@zrc-sazu.si <p>Avtorica v prispevku raziskuje nastanek in razvoj hotelsko-gostinskega ter turistično-rekreacijskega centra Argonavti arhitekta Nika Lehrmana, konceptualno zasnovo megalitskega parka s Solarno skulpturo skupine OHO, ter povzema idejo o razvoju turizma, ki naj bi se realizirala prav preko Argonavtov.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8728 Pregled povojnega razvoja turistične infrastrukture na Lokvah 2020-05-18T21:53:37+02:00 Petra Kolenc petra.kolenc@zrc-sazu.si <p>Prispevek kronološko predstavi povojne investicije v turistično infrastrukturo destinacije Lokve v Trnovskem gozdu, ki je v veliki meri temeljila na političnih odločitvah vsakokratnih oblasti.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8729 Ob dvajseti obletnici razglasitve ognjišča v Lukčevi hiši na Kambreškem za kulturni spomenik: beležka k dediščinskemu turizmu 2020-05-18T21:54:20+02:00 Špela Ledinek Lozej spela.ledinek@zrc-sazu.si <p>V prispevku je opisana kuhinja v Lukčevi hiši na Kambreškem, ki je bila leta 1999 razglašena za etnološki spomenik lokalnega pomena, in tvorna vloga Jožice Strgar pri dediščinskem ovrednotenju ognjišča, hiše in vasi.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8730 Predstavitev turističnega kulinaričnega paketa Kras/Carso Food Tour: Unikatno popotovanje v doživeto okušanje pristnega Krasa 2020-05-18T21:55:07+02:00 Jasna Fakin Bajec jasna.fakin@zrc-sazu.si <p>Prispevek predstavlja vsebino turističnega kulinaričnega doživetja z naslovom Kras/Carso Food Tour: unikatno popotovanje v doživeto okušanje pristnega Krasa, ki ga je Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta s Krasa javnosti predstavilo maja 2019. Turistični paket je bil dokončno oblikovan v okviru mednarodnega projekta MEDFEST (Sredozemska kulinarična dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije). Njegova zasnova temelji na novih trendih pri razvoju turizma v 21. stoletju in smernicah Slovenske turistične organizacije, ki turizem razvija po merilih 5-zvezdičnih doživetij (ang. Slovenia Unique Experiences), trajnosti in višje kakovosti. Prispevek pod drobnogled postavlja tudi pogoje za pridobitev znaka edinstvenih avtentičnih doživetij.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8731 Kostumiranje za turistične namene: (ne)ustvarjanje »briške noše« 2020-05-18T21:55:50+02:00 Katarina Šrimpf Vendramin katarina.srimpf@zrc-sazu.si <p>Oblačenje oziroma preoblačenje za ustvarjanje avtentične podobe za turiste in obiskovalce neke destinacije ni nekaj novega in sega že vsaj v čas konca 18. stoletja. Z ustvarjanjem na preteklosti temelječe oblačilne podobe in z dediščinskim turizmom je vedno povezano tudi uprizarjanje, spreminjanje in strateška uporaba elementov kulturne dediščine. Pogosto je to »avtentično« predstavljanje za turiste pri domačinih spodbudilo večje zavedanje lastne identitete, identifi kacijo s uporabljenimi elementi kulturne dediščine in s tem povezano zavedanje o njej. Tudi v Brdih so se s praznikom češenj začeli ustvarjati kostumi, temelječi na preteklih oblačilnih praksah z namenom ustvarjanja bolj pristne, avtentične podobe. V prispevku bo osvetljen razvoj in pojavne oblike teh kostumov ter procesi identifi kacije v povezavi z njimi.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8732 O možnostih razvoja kulturnega turizma v Brdih 2020-05-18T21:56:26+02:00 Danila Zuljan Kumar DZuljan@zrc-sazu.si Tanja Gomiršek zalozba@zrc-sazu.si <p>Prispevek na kratko predstavlja osebno razmišljanje avtoric prispevka o stanju na področju turizma v Brdih danes ter prinaša nekaj predlogov o njegovem nadaljnjem razvoju predvsem na področju kulturnega turizma, temelječega na pripovedovanju zgodb.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU https://ojs.zrc-sazu.si/izvestje/article/view/8733 Poročilo o delu sodelavcev Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2019 2020-05-08T09:26:40+02:00 Uredništvo zalozba@zrc-sazu.si <p>.</p> 2019-01-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2019 ZRC-SAZU